PvdA en D66 willen antwoord op coronacrisis-gerelateerde vragen

17 april 2020

PAPENDRECHT - De fracties van de PvdA en D66 hebben per mail van burgemeester Aart-Jan Moerkerke van 15 april 2020 het bericht ontvangen dat er tijdens de fractievoorzittersvergadering van 16 april 2020 geen ruimte is om coronacrisis-gerelateerde vragen te beantwoorden. Daarnaast is er geen andere vergadering gepland waarin deze vragen wel gesteld en beantwoord kunnen worden.

Deryo Karso (PvdA) legt uit: "In tegenstelling tot de suggestie in de mail van de burgemeester dat er geen ruimte is tijdens crises om als raadsfracties inhoudelijke vragen te stellen, blijkt bij navraag dat de gemeenteraad zijn rollen, taken en verantwoordlijkheden behoudt. Het democratisch proces gaat dus niet op slot tijdens een crisis, maar wordt aangepast. Veel gemeenten informeren hun raad met grote regelmaat tijdens deze crisis, via burgemeester én wethouders in een presidium en via raadsinformatiebrieven.

Wij willen graag antwoord op de volgende vragen:

Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën
1. Wanneer wordt de volgende noodverordening verwacht? Is dat direct volgend op eventuele nieuwe landelijke maatregelen? Dus 22 april?
2. Wij hebben behoefte aan een overzicht, liefst per domein/deelonderwerp, van wat daarvan door de Veiligheidsregio/noodverordening niet tot onze bevoegdheden behoort en welke zaken wel? Met andere woorden wat blijven onderwerpen waarvan de gemeenteraad kan wegkijken, maar waarvoor wij verantwoordelijk blijven?
3. In andere gemeenten stuurt het college updates vanuit de Veiligheidsregio door naar gemeenteraden. Zij vullen dit doorgaans aan met lokale informatie. Is het college bereid, om dit ook te doen in de vorm van een raadsinformatiebrieven?
4. Inhoudelijk hebben we besloten/heeft de agendacommissie voorgesteld de grote onderwerpen waarvoor inspraak en participatie van inwoners gewenst of noodzakelijk is, voor onbepaalde tijd door te schuiven. De financiën/ombuigingen vallen daar feitelijk ook onder. Wanneer hebben wij een volledige agenda voor 2020?
5. De premier riep iedereen op in zijn eigen organisatie de vertaling te maken naar de anderhalvemetersamenleving. Wordt concreet gewerkt aan een herindeling van de raadszaal en andere maatregelen om dit mogelijk te maken in de komende tijd? Wordt er nagedacht en concreet gepland op hoe we normale democratische processen lokaal kunnen opstarten, inclusief het kunnen volgen van debatten door inwoners, inspraak en participatie?
6. Heeft het college zicht op hoe de samenleving zich voorbereidt op de anderhalvemetersamenleving?
7. Hoe wordt door het college, de burgemeester gecommuniceerd met inwoners? Dit vragen wij omdat we andere burgemeesters bijvoorbeeld op Twitter de inwoners zien aanspreken met diverse mededelingen en updates. Zo zien we bijvoorbeeld wat andere gemeenten van plan zijn met de komende Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag.
8. Welke evenementen staan na 1 juni op de planning? Denk het college al na over het niet laten doorgaan van evenementen na 1 juni? Wordt al nagedacht over alternatieven die wel mogelijk zijn? Bijvoorbeeld voor de viering van 75 jaar vrijheid.
9. Is het college van plan om in haar communicatie naar inwoners zaken te benoemen als ‘koop lokaal’, mensen voorbereiden op ‘het nieuwe normaal’, oproepen om zorg niet uit te stellen, acute zorg zo veel mogelijk te voorkomen?
10. Heeft het college invloed op hoe Sterk Papendrecht communiceert naar inwoners op het gebied van gezondheid en sociale zaken?

Samenleving
1. Is er met betrekking tot nieuwe Corona-besmettingen in Papendrecht een beeld van de oorsprong van de besmettingen; is er sprake van een ‘haard’? Wie signaleert dit en neemt hier eventueel actie op?
2. Hoe is de situatie in onze verpleeghuizen?
3. Hoe is de situatie nu met onze Wmo-cliënten met het (gedeeltelijk) weggevallen van zorg en huishoudelijke hulp?
4. In antwoord op vragen bij het vorige fractievoorzittersoverleg werd gemeld dat er bij Veilig Thuis of Jeugdzorg geen extra meldingen zijn gedaan van kinderen in gevaar of met problemen thuis.
Landelijk is eerder gemeld dat ruim 5000 kinderen niet aan school deelnemen. Is er contact met alle scholen in Papendrecht en is er een totaaloverzicht van hoeveel kinderen niet aan thuisonderwijs deelnemen? Wordt er met het jeugdteam gekeken welke kinderen, net als kinderen met ouders met vitale beroepen, kunnen worden opgevangen op school? Of wordt er op een andere manier gekeken hoe kinderen in moeilijke thuissituaties beter op school onderwijs kunnen krijgen dan thuis? En wordt dit geregeld?
5. Zijn er nu concrete aanmeldingen voor bijvoorbeeld Huiselijk Geweld, dreigende overbelasting bij mantelzorgers, buurtbemiddeling en leerplicht. Hoe waardeert het college deze cijfers?
6. Wat doen straatcoaches (anders dan online contact) voor onze jongeren? Hebben zij een rol in de signalering buiten? En is er sprake van intensieve samenwerking tussen straatcoaches, wijkagenten en boa’s?

Ruimte en Economie
1. Wat is het nieuws van ondernemers/winkeliers? Hoe staan zij ervoor en zijn er al echte noodsituaties gemeld?
2. In de media hebben vastgoedbeleggers en -eigenaren hun achterban opgeroepen
om de huren van winkeliers voor drie maanden op te schorten. De gemeente
Papendrecht heeft nog enkele winkelpanden in de verhuur en heeft een
voorbeeldfunctie. Kan dit worden uitgevoerd en eventueel maatwerk worden
geleverd?
3. Zijn er al aanvragen binnen gekomen, bijvoorbeeld van de sportverenigingen en de
school Reveles, voor kwijtschelding/uitstel van huurbetaling?
4. Winkeliers die met voedsel werken hebben een extra verantwoordelijkheid. Wordt/is
door de portefeuillehouders/boa’s expliciet met hen één op één gesproken op de
werkplek welke hygiënemaatregelen zij nemen om veilig te werken?
5. Waarom is het hoofdkantoor van Fokker nog altijd niet open?
6. Zijn er wegen en/of andere delen van de openbare ruimte in Papendrecht die
mogelijk voor verkeer en publiek worden beperkt (bijvoorbeeld motorrijders,
wielrenners, het Cruijff Court)? Is er een Omgevingsscan beschikbaar?

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.