Dertien Koninklijke Onderscheidingen in Papendrecht

26 april 2017
Dertien Koninklijke Onderscheidingen in Papendrecht

PAPENDRECHT - Burgemeester Moerkerke heeft woensdag 26 april 2017 in het gemeentehuis van Papendrecht Koninklijke Onderscheidingen opgespeld bij Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Het gaat om dertien benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een record voor Papendrecht.

Een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden:

Fred Hoek (6 maart 1950, Rotterdam) maakte carrière bij de Rotterdamse politie: van agent tot hoofdagent en van lid van het arrestatieteam tot rechercheur. Later verzorgde hij cursussen voor de International Association of Airport & Seaport Police . In de jaren zeventig werd hij commissaris in Rijswijk, vervolgens hoofdcommissaris in Papendrecht, na de Heinekenontvoering in 1983 directeur Beveiliging bij Heineken en in de jaren negentig hoofd van het Stafbureau Beveiliging bij het ministerie van VWS. Sinds 1 december 1987 is de heer Hoek lid van het CDA, van 21 september 2000 tot 9 mei 2012 was hij in Papendrecht raadslid voor de partij en tien jaar lang fractievoorzitter. Naast zijn verdiensten voor de overheid en de Papendrechtse samenleving maakte hij zich verder onder meer maatschappelijk verdienstelijk in Poortugaal als lid van het schoolbestuur van een christelijke basisschool, voor de Soefi Beweging, voor Transparency International Nederland dat zich inzet tegen corruptie, als lid van het International Christian Fellowship en sinds 1983 als lid van Rotaryclub Kinderdijk.

Corrie van Dijk–den Dikken (20 januari 1939, Giessendam) is sinds 1973 lid van Hervormde Vrouwenstudievereniging ‘Leid mij in Uw waarheid’. Ze was van 1989 tot 1999 voorzitter en coördineert momenteel vrijwilligerswerk dat via de vereniging wordt gedaan bij Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. Dit centrum biedt tijdelijke huisvesting en begeleiding voor mensen die even afstand willen nemen van hun woon- en werksituatie. Mevrouw Van Dijk is hier ook zelf vrijwilliger en verving samen met haar echtgenoot tussen 2006 en 2012 in de weekenden de staf. Sinds 2007 verricht zij daarnaast als vrijwilliger in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam verschillende werkzaamheden, van baliediensten en museaal toezicht tot diensten in het museumcafé en verzorging van rondleidingen. Van 1982 tot 1988 was mevrouw Van Dijk lid van de Medezeggenschapsraad van christelijke scholengemeenschap De Lage Waard. Met haar natuurlijke gezag, communicatieve vaardigheden, antenne en luisterend oor voor wat in het bijzonder ouders bezighield, was zij van bijzondere betekenis voor de school.

Rocus Eijkelenboom (11 september 1956, Papendrecht) zette zich de afgelopen dertig  jaar op verschillende manieren in voor de Papendrechtse Korfbalclub PKC/SWK Groep. Hij was betrokken bij grote verbouwingen en andere werkzaamheden in en rondom de clubgebouwen, zowel op het Slobbengors als op de huidige locatie aan de Andoornlaan. Deze werkzaamheden hadden onder meer betrekking op realisering van nieuwbouw, aanbouw, kunstgrasvelden, tribunes en scoreborden. Om extra middelen voor de club te genereren, haalde hij wekelijks oud papier op, was hij betrokken bij rommelmarkten en verkoop van speculaaspoppen. Daarnaast is de heer Eijkelenboom betrokken bij de businessclub van PKC, die van grote waarde is voor de vereniging. Met zijn inzet zorgt hij voor een belangrijke koppeling tussen de korfbalsport en ondernemers in de regio. De businessclub heeft inmiddels ruim zeventig bedrijven als lid, is een betrokken onderdeel van de vereniging, draagt in positieve zin bij aan de begroting en aan evenementen, zoals het Europacup toernooi, jeugdkampen en de korfbalschool. Naast netwerkbijeenkomsten zorgt de heer Eijkelenboom onder meer voor de PR van de bedrijven binnen de vereniging.

Sjaak Korteland (10 september 1963, Papendrecht) zet zich als vrijwilliger in voor de Hervormde Gemeente Papendrecht. Met zijn bedrijf Korteland Motoren organiseert hij regelmatig extra activiteiten, zoals een eindejaarsshow en tourritten. Met zijn motor met zijspan rijdt hij al twintig jaar tweemaal per jaar een dag mee met een rit voor gehandicapten. Zijn vrijwilligerswerk binnen de kerk startte de heer Korteland in 1991, vijf jaar was hij chauffeur van de oud papierploeg. Als bezoekbroeder ging hij drie jaar lang wekelijks mee met bezoeken aan gemeenteleden. In 1993 werd hij bevestigd als ouderling, waarna hij twaalf jaar lang tijdens huisbezoeken een luisterend oor was en bemoediging bracht. Daarnaast was hij bij toerbeurt ouderling van dienst op zondagen en woonde hij kerkenraadsvergaderingen en vergaderingen van de Algemene Kerkenraad bij. Daarna volgde opnieuw een periode van acht jaar als bezoekbroeder en in januari 2016 werd hij opnieuw bevestigd als ouderling. Ook was hij als jeugdouderling twee jaar betrokken bij zaterdagavondactiviteiten.

Huib Zanen (9 januari 1949, Papendrecht) en mevrouw J.H. (NN) Zanen-Verhoef (8 februari 1951, Papendrecht) zorgen al ruim veertig jaar voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapte broer Arie van de heer Zanen. Zij hebben hem in die periode belangeloos en met veel liefde geen dag in de steek gelaten. De heer en mevrouw Zanen maken het op die manier mogelijk dat Arie nooit naar een gezinsvervangende tehuis hoefde en nog altijd thuis, in een gezin woont. Dit doet de heer Zanen naast de kapsalon die hij in 1983 startte en waar hij nog steeds bijna zes dagen in de week werkt. In die periode bracht hij ook zij vakkennis over op jonge collega’s. Als haar echtgenoot in de kapsalon aan het werk is, zorgt mevrouw Zanen volledig voor Arie.

Gesina Klaassen-Barends (11 april 1947, Amersfoort) staat erom bekend zich het lot aan te trekken van gehandicapte medemensen en alleenstaande ouderen. Al vele jaren is zij werkzaam bij verschillende zorginstellingen om hen te begeleiden naar activiteiten binnen en buiten deze instellingen. Daarnaast heeft zij jarenlang de zorg op zich genomen van een geestelijk en lichamelijk gehandicapte dame. Zij heeft haar ‘geadopteerd’, voogdijschap gevoerd tot aan het regelen van de begrafenis en de nalatenschap. Ook op kerkelijk gebied maakt mevrouw Klaassen zich verdienstelijk, door mensen met een beperking naar aangepaste kerkdiensten te brengen en de verantwoordelijkheid over hen op zich te nemen. Dit alles doet zij opgewekt en met veel empathie, waarmee zij ook anderen inspireert en motiveert.

John Wemmenhove (13 december 1948, Middelharnis) is ruim 40 jaar organist in de Elimkerk in Papendrecht. Door de kerkenraad wordt hij bijzonder gewaardeerd voor zijn inzet en betrokkenheid bij de gemeente. Belangeloos speelt hij, vaak twee maal per zondag, op het orgel in de kerk. Wekelijks oefent hij de liederen die zondag in de erediensten worden gespeeld. Zijn spel is van hoog niveau, veel mensen in de kerk maar ook mensen die aan huis gebonden zijn, genieten hier van. Geruime tijd was de heer Wemmenhove ook lid van de Muziekcommissie, waar hij bijdroeg met waardevolle adviezen over mogelijkheden en onmogelijkheden voor zang en muziek in de erediensten. Hij kan daarom worden gezien als een stille maar belangrijke kracht van de gemeente, die accuraat is in de invulling van het organistenrooster, de zang en muziek.

Theo Wolters (22 juni 1951, Rotterdam) is sinds 2008 secretaris van het bestuur van voetbalvereniging Papendrecht. Daarvoor was hij secretaris van de andere Papendrechtse voetbalvereniging, vv Drechtstreek. Hij is van cruciaal belang voor de voetbalvereniging; hij werkt gestructureerd en doelgericht; enthousiast en betrokken en verzorgt alles tot in de puntjes. De heer Wolters houdt zich bezig met organisatorische zaken rond het eerste elftal, trad regelmatig op als scheidsrechter, is verantwoordelijk voor de indeling van de speelvelden en het trainingsschema en als consul voor het keuren van de velden voor trainingen en wedstrijden. Daarnaast vertegenwoordigt hij  de vereniging bij uitwedstrijden, bijeenkomsten van de KNVB en andere plaatselijke en regionale bijeenkomsten. Daarnaast is hij lid van de regionale tuchtcommissie. De afgelopen jaren heeft vv Papendrecht ingrijpende besluiten genomen in de uiteindelijke keuze voor prestatief voetbal op zaterdag, hierbij toonde de heer Wolters de meningen en stromingen in de vereniging op waarde te kunnen schatten en slaagde hij erin bijna elk lid hierin mee te krijgen.

Teo van den Berg (1 juli 1949, Ridderkerk) verricht sinds tientallen jaren op vrijwillige basis werk voor de diaconie Hervormde Gemeente Papendrecht. Hij was 6 jaar diaken en 19 jaar ouderling. Als diaken zet hij zich altijd in voor medemensen die extra aandacht nodig hebben, zoals mensen met een beperking, ouderen en zieken. Van 1986-1994 was hij ouderling en in 2004 is hij eveneens gekozen tot ouderling  en tevens scriba van de Algemene Kerkenraad. Als ouderling onderhoudt hij contacten met gemeenteleden, ook als zij buiten de gemeente in ziekenhuizen of andere instellingen verblijven. Hij biedt een luisterend oor en probeert met oplossingen te komen of te verwijzen naar andere personen of instanties. Naast zijn taken binnen de kerk is hij actief in het verenigingsleven. Zo is hij al jaren voorzitter van een mannenvereniging voor Bijbelstudie. In de periode van 1998 tot 2004 was hij vertrouwenspersoon en van 2011 tot 2016 secretaris van de Interne Toezicht Commissie van het Reformatorisch basisonderwijs. Mede dankzij zijn inspanningen ontwikkelde deze commissie zich tot professioneel toezichthoudende geleding.
Verder was hij 9 jaar bestuurslid van de plaatselijke SGP.

Lies van Vliet - Roelfsema (6 november 1957, Nieuwe Pekela) is binnen de Hervormde Gemeente in Papendrecht, de Hervormde Gemeente van Aalst en de Hervormde Gemeente van Woerden actief geweest als vrijwilligster. In Woerden werkte zij mee aan de opvang van dak- en thuislozen. In 1990 was haar man als predikant gevestigd in Aalst en zette zij zich als predikantsvrouw in voor de Vrouwenvereniging van de Hervormde Gemeente Aalst. Na verhuizing met haar man naar Papendrecht in 1997 was zij vele jaren voorzitter van Vrouwenstudievereniging ‘Leid mij in Uw waarheid’. In die rol bezocht zij ook activiteiten buiten Papendrecht die door het hoofdbestuur van de vrouwenbond werden georganiseerd, zoals regiobijeenkomsten, themadagen en besturendagen. In de periode van 1998 tot 2007 zette zij zich in voor naasten in de werkgroep ‘Op weg naar een ander Papendrecht’, met als inzet de integratie van mensen met een beperking in de kerk en maatschappij. Van 2000 tot 2016 was zij actief in de Moederkring van ‘Op weg met de ander’. Mevrouw Van Vliet – Roelfsema zet zich bij het Psycho Pastorale Bijstandsteam van de Hervormde Gemeente Papendrecht in voor mensen in psychosociale nood.

Pieter van Herk (12 november 1954, Papendrecht) is de grote animator van ‘Stichting de familie van Herk’. Voor deze stichting is hij elke vrije minuut bezig met sorteren, repareren en schoonmaken van tweedehands goederen voor rommelmarkten. De opbrengsten komen allemaal ten goede aan stichtingen en goede doelen, zoals KWF, KIKA, Roparun en de Zonnebloem. Zo konden door financiering van de stichting ouderen en eenzame inwoners van Papendrecht in 2016 bijvoorbeeld een dag met de Zonnebloem varen. Samen met de stichting haalde de heer Van Herk in 2015 tijdens sponsoractie Samenloop voor Hoop een geldbedrag binnen voor KWF. Ook buren kennen hem als een onvermoeibare werker en helper die van onschatbare waarde is. Helpen van een bijstandsmoeder met kinderen, bejaarden, mensen die slecht ter been zijn, niets is te veel. Ieder jaar organiseert hij ook het jaarlijkse buurt-/straatfeest voor jong en oud.

Anna de Knijf (3 juli 1936, Utrecht) is sinds de jaren 70 actief als vrijwilliger bij verschillende verenigingen en organisaties. Zij was betrokken bij burenhulp ‘Graag gedaan’ in Alblasserdam, was maaltijdbezorger bij tafeltje-dek-je in Alblasserdam, diaken van de Ontmoetingskerk in Lelystad, secretaris van Stichting Toyota Airshow in Lelystad waar ze met veel passie, energie en enthousiasme betrokken was bij verschillende festiviteiten en evenementen. Daarnaast was ze onder meer bestuurslid van barbershopkoor New LandSingers in Lelystad, lid van de organisatiecommissie van Stichting Kwart Eeuw Lelystad, organisator van het ouderenfestival en secretaris van het korenfestival in Lelystad. Na verhuizing naar Papendrecht zette ze zich vanaf 2002 bij koor De Smarties in voor de Lief en leedcommissie, bezoekjes aan leden, het clubblad en werving van adverteerders. Voor de SWOP/BWI brengt ze sociale huisbezoeken aan ouderen. Sinds 2009 is mevrouw De Knijff als allround medewerkster betrokken bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Papendrecht en begeleidt ze onder meer jongeren die hier hun maatschappelijke stage vervullen. Sinds 2015 is ze ook lid en penningsmeester van Bridgecklub De Kopstoof.

Foto's: Henk van Veen

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.