Tien Koninklijke Onderscheidingen in Papendrecht

25 april 2014
Tien Koninklijke Onderscheidingen in Papendrecht

PAPENDRECHT - Burgemeester De Bruin heeft op vrijdag 25 april 2014 in het gemeentehuis Koninklijke Onderscheidingen opgespeld bij Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij.


Het gaat in totaal om tien gedecoreerden waarvan acht benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden:


Lena van Asperen - Van de Graaf (17 januari 1937, Papendrecht) ontving de onderscheiding voor de activiteiten die ze bijna 40 jaar ontplooide voor de Hervormde Gemeente Papendrecht. Zij bezoekt sinds 1975 zieke leden van de hervormde gemeente in het ziekenhuis of als zij net ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Ook bij geboorte, overlijden of jubilea bezoekt ze gemeenteleden.

Daarnaast coördineert ze vanaf 1994 al het bezoekwerk in de Hervormde Gemeente. Eerder was mevrouw Van Asperen bestuurslid van vereniging De Christenvrouw, betrokken bij kerkelijk centrum De Ark, werkte ze mee aan rommelmarkten en de opening van winterwerk en aan de jaarlijkse verkoopdag van vrouwenvereniging Bidt en Werkt.

Cornelis van der Esch (29 september 1943, Papendrecht) is gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor belangrijke archeologische ontdekkingen in de West-Alblasserwaard, op het Eiland van Dordrecht en daarbuiten. Sinds 1960 is hij amateurarcheoloog/lid en van 1982 tot 1995 bestuurslid van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Lek- en Merwestreek. De heer Van der Esch ontdekte begin jaren ’60 in de Sliedrechtse Biesbosch voor het eerst middeleeuwse bewoningssporen van voor de St. Elisabethsvloed en uit de Romeinse tijd. Zijn ontdekkingen van middeleeuwse woonheuvels en het blootleggen van de eerste ontginningen in dit gebied rond 2000 zijn ook nu nog belangrijke ontdekkingen die landelijke bekendheid hebben onder vakgenoten. In 1997 ontdekte hij Romeinse aardewerkscherven onder de ligweide van zwembad De Hoogt. Voor Papendrecht zijn ook de opgravingen bij de Meent en in polder Nieuwland van grote betekenis geweest. De heer Van der Esch leverde belangrijke bijdragen aan de archeologische verwachtings- en beleidsadviezenkaarten van de gemeenten Dordrecht en Papendrecht en aan het beschermd bomenplan voor Papendrecht. Zijn kennis en enthousiasme draagt de heer Van der Esch graag over op anderen. Hij publiceert over zijn bevindingen, is een vraagbaak en verzorgde voor verschillende organisaties inrichtingen van vitrines en tentoonstellingen.

Johannes Goudriaan (11 juli 1946, Dordrecht) kreeg de Koninklijke Onderscheiding opgespeld vanwege activiteiten die hij sinds 1967 ontplooit op het gebied van kerkelijk leven, jeugd- en ouderenwerk. Hij is bijna vijftig jaar vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente.​

In Dordrecht startte hij de bandrecorderdienst en kerkradio voor gemeenteleden die zelf de kerkdiensten niet konden bezoeken. Later werd de heer Goudriaan vrijwilliger bij de zondagsschool van de Hervormde Gemeente in Dordrecht. Binnen de Hervormde Kerk in Papendrecht was hij onder meer ouderling-kerkrentmeester, secretaris, Classis en voorzitter.
De heer Goudriaan was verder voorzitter van scouting Christiaan de Wet, voorzitter van het Drechtsteden Jeugd Orkest en Jeugdorkest Con Amore, voorzitter van het Dutch Garden Forum en vice-president van het Euro Garden Forum in Parijs. Ook is hij weekcoördinator van een van de jaarlijkse vakantieweken voor ouderen die zorg nodig hebben in hotel De Werelt in Lunteren. Samen met zijn vrouw verzorgt hij recreatieactiviteiten, uitstapjes en gezellige avonden.

Arie de Groot (5 februari 1949, Krimpen aan de IJssel) verricht ruim veertig jaar activiteiten waarbij het zwaartepunt ligt op het terrein van het kerkelijk leven. Hij is betrokken bij evangelisatiewerk, rijdt ouderen naar kerkelijke activiteiten en helpt bij alles waarvoor hij wordt gevraagd. Sinds 1988 is de heer De Groot binnen de Hervormde Kerk in Papendrecht verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

In die functie voorziet hij onder meer predikanten, ouderlingen, leiders van jeugdclubs, verenigingen en de zondagsschool van ledeninformatie. Hij was diaken van de Kerkenraad en ouderling en scriba van de wijkkerkenraad van de hervormde gemeente Papendrecht.
Ook schrijft de heer De Groot sinds 1988 tekstkaarten bij kerkelijke gebeurtenissen, zoals doopkaarten, huwelijks Bijbels en belijdenisteksten. Daarnaast verzorgt hij wekelijks de zangblaadjes en liturgieën voor de kerkdiensten, is hij uitgever en samensteller van de plaatselijke kerkelijke gemeentegids en verantwoordelijk voor verwerking van de kerkelijke collectes.

Klaas Koopman (9 mei 1948, Kampen) is gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn inspanningen in diverse bestuursfuncties, met het zwaartepunt op het terrein van vakbonden.
Sinds 1970 vervulde hij verschillende kaderfuncties, zoals voorzitter van de afdeling Dordrecht van de vakbond CNV Hout en Bouw en voorzitter van het Rayon 43 van de vakbond CNV Hout en Bouw. Ook was hij penningmeester van Rayon 43 en penningmeester van platform ‘3 Rivieren één’ van CNV Vakmensen, waarvan hij een van de initiatiefnemers was.
De heer Koopman was als lid van de werkgroep van Vakcentrale CNV betrokken bij de organisatie van jubilarissenbijeenkomsten. Verder draagt hij bij aan opleidingsprogramma’s van toekomstige bouwvakkers en was hij betrokken bij afname van examens binnen verschillende leerbedrijven.
De heer Koopman speelt een enthousiasmerende rol, draagt kennis over op jonge bouwvakkers en stimuleert de mensen op de bouwplaats.

Frans de Later (15 juni 1946, Nieuwerkerk) ontving de onderscheiding voor de werkzaamheden die hij bijna veertig jaar lang ontplooit voor verschillende maatschappelijke organisaties.

Hij begon in 1976 als begeleider van clubs van de Stichting Gereformeerde Jeugd Organisatie bij sport, spel, knutselen en muziek, met als jaarlijks hoogtepunt het zomerkamp van de clubs met gemiddeld 125 kinderen. Hij gaf tien jaar leiding aan het redigeren van het maandblad voor de jeugd en is sinds 1992 betrokken bij vrijwilligerswerk op de locatie De Markt van Rivas Zorggroep.
Hij groeide uit tot de vaste klusjes-/onderhoudsman van het zorgcentrum, werd lid van het cliëntenoverleg en trad toe tot het bestuur. Hij was onder meer behulpzaam bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals de jaarlijkse braderie en filmavonden over de geschiedenis van Papendrecht. Daarnaast is hij sinds 2004 medewerker/bestuurslid van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht. Hij trad onder meer op als museumgastheer en coördineerde schoolbezoeken.

Arina Matena – De Raad (13 december 1940, Sliedrecht) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor werkzaamheden die ze ruim veertig jaar ontplooit voor verschillende maatschappelijke organisaties. Ze is meer dan veertig jaar actief in uiteenlopende functies voor voetbalvereniging Papendrecht, onder meer als beheerder van de bestuurskamer en de kantine.

Mevrouw Matena was tien jaar vrijwilliger bij verpleegtehuis De Stolpe, collecteert meer dan tien jaar voor het Longfonds, bezoekt en helpt ruim vijfentwintig jaar wekelijks een inmiddels 100-jarige tante en is mantelzorger voor haar gehandicapte kleinzoon Robin Matena.
Daarnaast is ze actief voor de Brede Welzijnsinstelling, voor de dagopvang van Zorgcentrum De Waalburcht van RIVAS en begeleidt ze jaarlijks één week vakanties van bewoners van de Merwebolder tijdens hun vakanties.

Boelhouwer (roepnaam Ben) Otte (17 februari 1956, Kruiningen) is gedecoreerd voor activiteiten die hij sinds 1987 ontplooit, voornamelijk binnen het kerkelijk leven.

Hij is van grote betekenis voor de kerkgemeenschap. Zo is hij bijna 30 jaar op vrijwillige basis coördinator in de Bethlehemkerk en maakte hij deel uit van verschillende commissies.
De heer Otto deed pastoraal werk in de vorm van huisbezoeken, was coördinator en standwerker bij bazaars en verrichtte diverse hand- en spandiensten, zoals het jarenlang ophalen van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage bij de leden.
Daarnaast is hij sinds 1993 coördinator van de Oud Papier Aktie en helpt hij mee bij de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de kerk.

Jan Oudenaarden (11 juli 1938, Rotterdam) is gedecoreerd voor zijn activiteiten voor verschillende groepen in de Papendrechtse samenleving. Hij verricht sinds 1998 uiteenlopende functies in verzorging- en verpleeghuizen. Van bestuurslid van het Regionale Overleg Cliëntenraden van Rivas Zorggroep en voorzitter van de seniorenadviesraad tot ondersteuning van regionale overleggen voor cliëntenraden.

De heer Oudenaarden was nauw betrokken bij de totstandkoming van de WMO adviesraad en is nog steeds voorzitter van de adviesraad. Daarnaast bekleedde hij decennialang verschillende functies in gereformeerde kerk De Morgenster. Zo was hij scriba, voorzitter van de commissie van beheer, voorzitter van de diaconie en voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast was de heer Oudenaarden voorzitter van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) en voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard West. Sinds 2007 is hij lid van de toewijzingscommissie voor fondsgelden van het Rabofonds van de Rabobank Drechtsteden.

Willy Tjelpa (19 augustus 1938, Rotterdam) is gedecoreerd voor haar werkzaamheden sinds 1973 voor De Viermaster (voorheen basisschool De Comenius). Zij is vanaf dat jaar hulpouder, ondersteunt kinderen die moeite hebben met spelling en taal en ontwikkelde zich tot remedial teacher in technisch en begrijpend lezen en spelling.

Ze heeft in de loop der jaren met honderden kinderen gelezen en vele kinderen de spellingsregels bijgebracht. Met alle vernieuwingen in het onderwijs ging mevrouw Tjelpa flexibel om.
Momenteel komt ze nog steeds minimaal twee ochtenden per week naar school om met veel inzet en plezier leerlingen te helpen en hand- en spandiensten te verrichten. Daarnaast was ze tien jaar vrijwilliger bij de Radio Omroep (RANO) voor het ziekenhuis in Sliedrecht.Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.