Negen Koninklijke onderscheidingen in Papendrecht

27 april 2012
Negen Koninklijke onderscheidingen in Papendrecht

PAPENDRECHT - Op vrijdag 27 april 2012 heeft Burgemeester De Bruin in het gemeentehuis negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Eén onderscheiding betrof een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de anderen worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden.
 

Mevrouw H.A.S. (Rika) van Driel–Blommers (Papendrecht, 4 oktober 1934) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat ze haar hele leven klaarstaat voor medemensen en aandacht en zorg geeft aan wie dat nodig heeft. Zo hielp ze van 1980 tot 2010 als mantelzorger hulpbehoevenden onder meer met huishoudelijke taken, boodschappen, maaltijden en begeleiding bij ziekenhuisbezoeken. Van 1998 tot 2009 was ze actief als vrijwilliger bij kerkgemeenschap De Morgenster in Papendrecht en bezocht en steunde ze eenzame ouderen en jongeren. Inmiddels doet mevrouw Van Driel-Blommers het wat rustiger aan, maar nog steeds staat ze klaar voor iedereen in de buurt die hulp nodig heeft.
De heer H.J. (Henk) van der Duijn Schouten (Ridderkerk, 19 september 1940) is onderscheiden voor zijn activiteiten sinds 1978 op het gebied van het kerkelijk leven. Hij was van dat jaar tot 1990 ouderling van de Hervormde Wijkgemeente Grote Kerk en van 2006 tot 2010 ouderling en scriba van wijkgemeente Sionskerk. Van 1980 tot 2007 was de heer Van der Duijn Schouten lid van de zendingscommissie en de evangelisatiecommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente in Papendrecht. Sinds 2003 steunt hij als voorzitter van de thuisfrontcommissie zendingswerk van de Gereformeerde Zendingsbond in Vietnam. Vanaf 2004 steunt hij als lid van de commissie Hulp Oost Europa van de Nederlands Hervormde Gemeente in Papendrecht christenen in Hongarije en Roemenie en is hij betrokken bij projectmatig werk in Roemenië. Sinds 2006 is hij coördinator van de preekbeurten van de Nederlands Hervormde Gemeente in Papendrecht.
Mevrouw J.C. (Johanna Cornelia) Kaptein-Schuurman (Hillegersberg, 6 december 1937) ontving de Koninklijke Onderscheiding voor activiteiten die ze sinds 1981 verricht op verschillende maatschappelijke terreinen. Zo organiseert ze sinds 1981 contactmiddagen voor oudere leden van de Hervormde Gemeente Papendrecht. Van 1983 tot 1990 en van 1993 tot 1999 was ze bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de kerkelijke vereniging De Christenvrouw. Van 1991 tot 1994 was mw. Kaptein-Schuurman namens de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) betrokken bij de oprichting van de vrijwillige Thuishulp. Daarnaast was ze van 1994 tot 2005 vrijwilliger in verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Sinds 2006 verzorgt mw. Kaptein-Schuurman als vrijwilliger bij verpleeghuis Graafzicht allerlei werkzaamheden in de ‘huiskamer’.
Mevrouw J. (Jannie) Markesteijn-Versteeg (Papendrecht, 2 februari 1940) werd gedecoreerd vanwege haar inzet sinds 1972 voor de Nierstichtingcollecte in Papendrecht. Aanvankelijk als trouwe collectant, vanaf 1997 als collectecoördinator. Daarnaast was ze van 1975 tot 1977 bestuurslid van Christelijke Scholengemeenschap De Keijzerweerd en van 1975 tot 2010 actief binnen de jumelage Papendrecht – Blomberg, onder meer met de samenstelling van uitwisselingsprogramma’s en als lid van de uitwisselingscommissie. Sinds 1981 bekleedde mw. Markesteijn-Versteeg verschillende (bestuurs-)functies bij Christelijk Gemengd koor Deo Cantemus uit Capelle aan den IJssel. Sinds 2000 is ze bij Stichting Dorpsbehoud Papendrecht onder meer actief als gastvrouw tijdens openingsuren en voor bezoekende groepen. Vanaf 2006 draagt ze als vrijwilliger bij Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek enkele keren per jaar bij aan de schoonmaak.
De heer A.J. (Arie) Nugteren (Papendrecht, 26 maart 1937) is sinds 1953 actief als vrijwilliger in de gemeente van de Grote Kerk in Papendrecht. Hij startte in 1953 als technisch medewerker, in 1959 kwam daar werk als medewerker van de kerkradio bij. Vanaf 1975 neemt hij op zaterdagavonden verzorging van de uitzendingen Woord en Melodie voor zijn rekening. Daarbij kwamen in 1996 werkzaamheden als bezorger van de kerkbode van de Nederlands Hervormde Gemeente in Papendrecht en sinds 2000 bezoekt de heer Nugteren als vrijwilliger leden van de Nederlands Hervormde Gemeente in Papendrecht die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Sinds 2004 is hij daarnaast eindredacteur van gemeenteblad De Klepel.
Mevrouw E.J. (Ellie) van Orsouw-de Haan (Rotterdam, 14 juli 1954) is sinds 1970 werkzaam als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking bij de Beatrix-Irene Kliniek, nu ASVZ genaamd. Zij trok zich het lot aan van Jose Cordus (9 maart 1969). De baby met een verstandelijke en lichamelijke beperking was verlaten door zijn familie. Mevrouw Van Orsouw-de Haan voelde zich verantwoordelijk voor Jose en nam hem met een warm welkom op als lid van het gezin. Elk weekend, feestdagen en tijdens vakanties is Jose bij het gezin Van Orsouw. Naast haar werkzaamheden verleende zij hand- en spandiensten waardoor mevrouw Blom, oud-directrice van de kliniek, zelfstandig kon blijven wonen. Sinds 2005 helpt ze als mantelzorger haar zus met huishoudelijke activiteiten. Mw. Van Orsouw-de Haan was van 1988 tot 2000 verder onder meer als leesmoeder en begeleider van verschillende schoolactiviteiten actief.
Mevrouw E.H.J. (Lies) de Wit – Hellwig (Rotterdam, 20 juli 1944) is sinds 1971 gymlerares voor peuters en kleuters bij gymnastiekvereniging Olympiaan. Ze geeft gemiddeld les aan 100 tot 160 kinderen per week. Die gehele periode zamelt ze ook financiële bijdragen in voor de vereniging. Mevrouw De Wit verzorgde af en toe invallessen bij collega-gymnastiek verenigingen, maakte zich hard voor gymnastieksport in Papendrecht en zorgde er met haar toewijding mede voor dat jong Papendrecht zich soepel voortbeweegt. Van 2008 tot 2009 steunde ze daarnaast onder meer Bijbelclub De Sloep in de herfstvakanties in Interval.
De heer P.J.H. (Peter) Janssen (Alblasserdam, 9 mei 1951) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 2001 werkzaam bij RAI Vereniging, Rijwiel- en Automobielindustrie in Amsterdam. Onder zijn leiding is de vereniging een dynamische organisatie geworden die de belangen van de leden behartigt en samenwerkt met onder meer de BOVAG, de ANWB, de Stichting Auto & Recycling en opleidingscentrum Innovam.
Daarnaast was de heer Janssen eind jaren ’80, begin jaren ‘90 lid van de Onderwijscommissie van de BOVAG en is hij sinds 1990 lid van de Milieucommissie en sinds 2011 van het dagelijks bestuur van de Lionsclub Alblasserwaard en Souburgh. Sinds 2002 is hij lid van het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Vanaf 2003 zette hij zich als voorzitter van de Stichting Auto & Recycling Nederland (ARN) onder meer in voor realisering van een recyclingfabriek van oude auto’s. Hiermee wist Nederland zich op het gebied van duurzaamheid in Europa te onderscheiden. Daarnaast is de heer Janssen sinds 2004 bestuurslid van de Stichting VAM, sinds 2005 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en sinds 2008 bestuurslid van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, het kennisinstituut van de mobiliteitsbranche.

De heer C.A. (Chris) Wijmans, (Maastricht, 5 september 1946) was een verrassende extra gedecoreerde. De pers (waaronder journalist Chris Wijmans) kreeg namelijk door dat er acht gedecoreerden zouden zijn, maar Chris Wijmans kreeg tot zijn grote verbazing ook een Koninklijke Onderscheiding voor zijn grote inzet voor de Papendrechtse maatschappij. 

Hij is sinds 1975 lid van de Stichting Culturele Raad in Papendrecht en sinds  2007 lid van de Culturele Adviesraad en sinds 2008 voorzitter van de sectie muziek van de Stichting Culturele Raad.

De heer Wijmans is betrokken bij vele culturele aangelegenheden waaronder de jazz-avonden. Van 1995 tot 2009 was hij vrijwilliger bij het blad De Klaroen en verzorgde hij de fotografie. Van 1999 tot 2008 was hij lid van diverse klankbordgroepen waaronder lid van de adviescommissie voor een nieuw winkelcentrum. Van 1999 tot 2011 was hij fotograaf en tekstschrijver. De heer Wijmans bracht daarbij allerlei evenementen in Papendrecht in woord en beeld.

En ook was hij medeoprichter van de beeldengroep in beeld en tekst en oprichter van de website Papendrecht in Beeld. Van 2006 tot 2011 was hij initiatiefnemer en heroprichter  van de lokale radio en tv RTV Papendrecht en was hij tevens lid van de programmaraad en voorzitter van Salsa. Op dit moment houdt de heer Wijmans zich nog bezig met de ontwikkeling van de lichtkrant voor Papendrecht en het opzetten van lokale televisie en is hij bestuurslid van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers. Vanuit zijn vroegere werk als journalist heeft hij vanaf 2006 gewerkt aan de plaatselijke radio/tv zender en met inzet van een door hem in het leven geroepen werkgroep, is het gelukt om in juni van dit jaar omroep RTV-Papendrecht in de lucht te krijgen.

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.