Elf koninklijke onderscheidingen in Papendrecht

29 april 2006
Elf koninklijke onderscheidingen in Papendrecht

Op vrijdag 29 april 2006 ontvingen elf inwoners van de gemeente Papendrecht uit handen van burgemeester C.J.M. de Bruin een Koninklijke Onderscheiding. In Theater de Willem werd de heer Sonneveld benoemd tot ridder (vijfde graad), de andere tien Papendrechters worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau (zesde graad). De elf hebben zich allen op uitzonderlijke wijze ingezet voor de maatschappij.

Omdat er een groot aantal inwoners een onderscheidingen zouden ontvangen, is er dit keer uitgeweken naar Theater De Willem, dat meer ruimte biedt dan de raadszaal. De gelukkigen waren naar het theater gelokt onder het voorwendsel om deel te nemen aan een forumdiscussie van het nieuwe college in theater De Willem.

Hieronder een beknopt overzicht van de verdiensten waarvoor de elf Papendrechters worden gedecoreerd.

Nicolaas van den Adel,
geboren op 21 augustus 1944 te Dordrecht en wonende Wilgenhof 24 te Papendrecht. De heer Van den Adel is zeer actief binnen atletiekvereniging Passaat. Deze vereniging, die zowel binnen als buiten Papendrecht een grote bekendheid geniet, is mede door de heer Van de Adel in 1980 opgericht. De eerste jaren was hij voorzitter (de vereniging heette toen nog ARSV Papendrecht). Daarnaast was de heer Van den Adel gediplomeerd trainer bij de vereniging. Het samengaan van de atletiekverenigingen van Papendrecht en Sliedrecht tot AV Passaat met zo'n 650 leden is mede door zijn inzet en enthousiasme een succes geworden.
Frans Gerard Bouter,
geboren op 26 mei 1943 te Rotterdam en wonende H.W. Mesdagstraat 2 te Papendrecht. De heer Bouter was 25 jaar actief bij atletiekvereniging ARSV Papendrecht/AV Passaat. Hij zette zich in op verschillende vlakken, waarbij het verzorgen van looptrainingen een van de voornaamste activiteiten was. Daarnaast heeft hij verschillende evenementen voor de atletiekvereniging helpen organiseren en geholpen bij een soepele overgang van de ARSV Papendrecht naar AV Passaat.
Naast de atletiek heeft de heer Bouter zich ingezet voor andere maatschappelijke organisaties. Zo gebruikte hij zijn beroepskennis als leraar ook als voorzitter van de Commissie Kerk en School. Deze commissie bevordert samenwerking tussen de plaatselijke kerken en christelijk onderwijs. Ook was de heer Bouter actief in de culturele raad van de gemeente Papendrecht en gaf hij een aanzet voor het boekje ‘Papendrecht in beeld’.

Leendert Cornelis Breedveld,
geboren op 27 augustus 1937 te Amsterdam en wonende Wipmolen 63 te Papendrecht. De heer Breedveld heeft zich van jongs af aan ingezet voor kerkelijk werk. Eerst in Rotterdam en Spijkenisse, sinds 1980 in Papendrecht. Zijn inzet loopt uiteen van het leiden van kerkenraadsvergaderingen, het geven van presentaties over de financiële toestand van de kerk, tot gemeenteopbouw, het pastoraat en de verbouwing van de kerk. De heer Breedveld hielp mensen bij ziekte, overlijden en met persoonlijke problemen en legde vele huisbezoeken af. Soms was hij vijf avonden in de week voor de kerk aan het werk. Met zijn hulp en inzet voorkwam hij voor menigeen dat zij afgleden en waren aangewezen op maatschappelijke instanties. Van 1980 tot heden is de heer Breedveld met tussenposen vijftien jaar ouderling geweest, sinds 2001 is hij actief als ouderling-scriba van de Christelijk Gereformeerde Elimkerk te Papendrecht.

Hendrika Pieternella van den Dool (Hennie),
geboren op 10 september 1944 te Sliedrecht en wonende Stellingmolen 414 te Papendrecht.
Mevrouw Boer–Van den Dool heeft zich ruim dertig jaar ingezet voor de Papendrechtse jeugd. Bij het gemeentelijke jeugdcentrum Interval verzorgt zij de knutselactiviteiten. Zij bedenkt en organiseert de wekelijkse knutselactiviteit voor kinderen. Daarnaast organiseert zij jaarlijks tweemaal het knutselfestijn ‘Rommeldam’ voor kinderen van de basisschool (ca. 2000 kinderen). Rommeldam is inmiddels een fenomeen in Papendrecht. Ook zet mw. Boer-Van den Dool zich onder meer in bij beide lokale voetbalverenigingen en begeleidde zij gehandicapten.

Hindrik Cornelis Jan de Graaf,
geboren op 1 april 1940 te Rotterdam en wonende Admiraal de Ruijterweg 5 te Papendrecht.
De heer De Graaf is van 1964 tot heden betrokken bij verschillende vrijwilligersorganisaties. Hij is actief voor de kerk, onder meer als voorzitter van de ‘jonge mannen vereniging’ en als bestuurslid en medeoprichter van de jeugdclub Lichtdrager. Tevens heeft hij zich ingezet voor de besturenbond en de Hout en Bouwbond regio Alblasserwaard–West van het Christelijk Nationaal Vakverbond.
Voor de gemeente Papendrecht maakt hij ruim twaalf jaar deel uit van de adviesraad sociaal beleid (voorheen de commissie sociale veiligheid). In die rol doet de gemeente nog regelmatig een beroep op zijn kennis en inbreng.


Wilhelmina Alida Antonia Maria Schuit,
geboren op 26 augustus 1941 te Alkmaar en wonende Trasmolen 38 te Papendrecht.
Mevrouw Raaijmakers-Schuit heeft zich ruim 25 jaar actief ingezet voor verschillende organisaties. Aan het begin van haar vrijwilligstercarrière zette zij zich via de Rooms-Katholieke Kerk in voor ondersteuning van gezinnen en individuele ‘zorgvragers’. De ondersteuning bestond uit zowel geestelijke hulp als praktische steun, bijvoorbeeld bij het wegvallen van een familielid. Daarnaast zet zij zich in bij uiteenlopende organisaties zoals de Stichting Ouderen Papendrecht (SWOP), Rivas Zorggroep en bij de begeleiding van asielzoekers en de wereldwinkel.
Een activiteit die buiten de reguliere vrijwilligerswerkzaamheden valt, is de steun die leverde aan de drie kinderen van haar vriendin. Na het overlijden van deze vriendin verzorgde zij gedurende tien jaar twee huishoudens door de (huishoudelijke) taken over te nemen in het gezin.

Johanna Maria Theresia Steijger,
geboren op 19 juli 1928 te Oudenbosch en wonende Schoolstraat 3 te Papendrecht. Mevrouw Meijer-Steijger is reeds dertig jaar actief in verschillende maatschappelijke organisaties. Allereerst zette zij zich via de Rooms-Katholieke Kerk met geestelijke hulp en praktische steun, bijvoorbeeld bij het wegvallen van een familielid, in bij ondersteuning van gezinnen en individuen. Geleidelijk aan is zij zich specifieker gaan inspannen voor ouderen. Bij het dienstencentrum en de dagopvang van de Stichting Stolpehove organiseerde zij onder meer activiteiten en enige jaren gaf zij leiding aan de medewerkers van de de dagopvang.
Voor deze inspanning ontving zij van de toenmalige burgemeester van Papendrecht, de heer R.J.G. Bandell, in 1992 een erepenning van de gemeente Papendrecht. Inmiddels is mevrouw Meijer-Steijger ouder dan een groot deel van de mensen waarvoor zij activiteiten organiseert. Desondanks blijft zij zich nog immer actief inzetten.

Jacobus Franciscus Stokman,
geboren op 2 maart 1936 en wonende Johannes Bosboomstraat 34 te Papendrecht.
De heer Stokman was gedurende dertig jaar lid van de Culturele Raad Papendrecht en heeft zich in die jaren met name bezig gehouden met het Papendrechts kunstbezit in de openbare ruimte. Zo schreef hij in 2002 de tekst voor het boekje ‘Papendrecht in beeld’. Verder was hij onder meer actief als lid van de Stichting Rietgors, als voorzitter van de Kerkenraad en als lid van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht. Zie verder ook www.cultureleraadpapendrecht.nl (Rubriek Nieuws) voor meer achtergrondinformatie.

Dirkje Besemer,
geboren op 13 september 1939 te Papendrecht en wonende Kerkbuurt 108 te Papendrecht. Mevrouw Goudriaan-Besemer heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de Papendrechtse samenleving, onder meer bij uitvaartonderneming ‘De Drechtstreek’ waar zij 38 jaar lang als vaste orgelspeelster de rouwdiensten begeleidde. Ook zette zij zich als vrijwilligster in om de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te voorzien van orgelmuziek.
Hoewel niet of moeilijk uit te drukken in uren, is mevrouw Goudriaan-Besemer, gedurende de ruim dertig jaar dat haar echtgenoot, de heer Goudriaan, raadslid van de gemeente Papendrecht was, de drijvende kracht achter haar man. Door haar steun en toeverlaat was het voor hem mogelijk zich langdurig en actief in te zetten voor de gemeente Papendrecht.


Gerrit Cornelis Sonneveld,
geboren op 6 juni 1941 te Sliedrecht en wonende Paltrokmolen 41 te Papendrecht. De heer Sonneveld zette zich van 1960 tot heden in voor het familiebedrijf Soneco/De Sonneveld Group BV. Hij richt zich vooral op het ontwikkelen van producten die, naast winstgevend, ook maatschappelijk van belang zijn, zoals broodverbetermiddelen en plastic broodkratten ontwikkeld. Daarmee zijn - niet alleen in zijn bedrijf, maar wereldwijd, - stoffenallergie en rugklachten afgenomen en werkprocessen verbeterd.
Ook in sociaal opzicht toont de heer Sonneveld aandacht voor de medemens. Zo richtte hij in 1997 de stichting Sonbross op, een stichting die tot doel heeft het verstrekken van uitkeringen in de vorm van subsidies of donaties aan instellingen ten behoeve van projecten, die zich richten op culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en andere doeleinden in Papendrecht en omgeving.

Han Matena
Tot slot kreeg ook Han Matena een Koninklijke onderscheiding, hoewel hij dit helaas niet meer bij leven mocht meemaken, aangezien hij 31 maart jl. is overleden. Op 31 januari 2006 was hem de onderscheiding toegewezen, die vandaag zou worden opgespeld. Han heeft zich tientallen jaren ingezet voor Voetbalvereniging Papendrecht en was ook jarenlang lid van de sportraad van de gemeente Papendrecht. Zijn dochter nam de oorkonde in ontvangst, aangezien de decoratie zelf alleen uitgedeeld mag worden aan de gedecoreerde. Door de aanwezigen werd ook nog een minuut stilte in acht genomen om Han Matena te herdenken.

Allen zijn gedecoreerd in de orde van Oranje Nassau.

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.