Papendrechtse Gebroeders de Koning en partner BMU-groep ontvangen subsidie voor hun project Onderbrug

17 februari 2020 door Hennie van der Zouw
Papendrechtse Gebroeders de Koning en partner BMU-groep ontvangen subsidie voor hun project Onderbrug

PAPENDRECHT - 48 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten R&D-samenwerkingsproject, verdeeld over de verschillende topsectoren. Hiermee stimuleert de provincie Zuid-Holland innovaties in het MKB die tot nieuwe business moeten leiden. De projecten kunnen ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

Op 14 februari is MIT-alumnus Physee gastheer bij de MIT-2019 uitreiking. Physee ontwikkelt ramen die dankzij geïntegreerde zonnecellen stroom kunnen opwekken. Samen met partner Maana Electric Netherlands hebben ze gedeputeerde De Zoete laten zien hoe het innovatieproject ‘On-site Production (Power) Glass’, dat in 2018 MIT-subsidie heeft gekregen, ervoor staat. Daarna overhandigde gedeputeerde de Zoete aan drie MKB-bedrijven (F.P. Beheer BV, Delft Circuits, Gebroeders de Koning en hun partners) symbolisch de subsidie voor hun R&D-samenwerkingsprojecten.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Innovaties versterken onze economische slagkracht en creëren nieuw werk. Deze bedrijven zetten samen hoogwaardige kennis en kunde in om baanbrekende innovaties mogelijk te maken, beloftes om de wereld verder helpen en nieuw werk voor Zuid-Hollanders mogelijk te maken en nieuwe markten aan te boren. Ik hoop dat het deze MKB’ers lukt om weer een stuk verder te komen en dat zij hun kansen kunnen verzilveren.”

De drie R&D-samenwerkingsprojecten
Bij de R&D-samenwerkingsprojecten klein met maximaal € 200.000 subsidie en groot met maximaal € 350.000 subsidie (waarbij bij beide maximaal 35% van de projectkosten) gaat het om twee of meer MKB ondernemingen die samenwerken en gezamenlijk de lasten en het risico dragen. Bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

F.P. beheer B.V. en partner A.J. Machinery B.V. voor het project Ontwikkeling CO2 neutrale grote H2 gestookte bakkersoven (Sector Energie subsidie R&D klein: € 168.320,-)

Industriële broodbakkerijen worden gekenmerkt door een moeilijke situatie: veel concurrentie, overnames en hoge bedrijfskosten. De productieprocessen zijn energie-intensief, waarbij bijna alleen met fossiele brandstoffen wordt gewerkt. F.P. beheer BV en A.J. Machinery BV ontwikkelen een duurzaam proces: de ambitie is een CO2 neutrale grote hybride (H2/ elektrisch) gestookte bakkersoven te ontwikkelen. Gebruik van waterstof in productieprocessen in de food is technisch geheel nieuw, innovatief voor de branche en voor Nederland. Kerninnovaties binnen dit project zijn de nieuwe brandertechnieken (1. hybride waterstof / elektrisch gestookte branders en 2. puur waterstof gestookte branders), de ontwikkeling van een H2 gestookte oven, het regelsysteem en het circulaire systeem van hergebruik van energie. De oven wordt CO2 neutraal en zal een forse energiebesparing betekenen. Naast de markt voor nieuwe ovens, zal de ontwikkeling van de brandertechniek tevens worden ingezet als retrofit om oude ovens te voorzien van vooruitstrevende en innovatieve brandertechniek. Slaagt de ontwikkeling, dan draagt dit bij aan verduurzaming van BV Nederland en biedt het een impuls voor de werkgelegenheid in Zuid-Holland.

Delft circuits en partner Qblox voor het project Ontwikkeling Quantum Control Highway (Sector HTSM/ICT subsidie R&D klein:  € 194.894,00)

Het opschalen van kwantumcomputers van enkele tientallen tot meer dan 1.000 qubits is de komende jaren één van de grootste uitdagingen. Verwacht wordt immers dat de onbegrensde mogelijkheden van kwantumcomputers vanaf > 50 qubits zal leiden tot de eerste toepassingen die huidige ‘klassieke computers’ (o.b.v. bits transistoren) overstijgen. Een van de belangrijkste oorzaken die het verder opschalen van het aantal qubits verijdelen, is een gebrek aan fundamenteel schaalbare aansturingsinfrastructuur. De huidige kent grote nadelen als: hoge kosten van €50.000 per qubit, complexiteit door de onoverzichtelijkheid van de enorme hoeveelheid kabels tussen stack, kwantumkoelkast en plek waar de chip zit die de berekeningen uitvoert, de onbetrouwbaarheid van gebruikte componenten en verbindingen die te fragiel en kwetsbaar zijn en tot slot het gebrek aan schaalbare oplossingen om systemen groter en sterker te maken. Dit R&D-project focust zich daarom op de verbetering van de infrastructuuronderdelen:
1) verbeterde & geminiaturiseerde aanstuurelektronica (4; generatie en analyse van analoge signalen);
2) bekabeling die onder extreme kou dichtbij het absolute nulpunt (0 K) kan functioneren: signaaloverdracht van qubit processor naar de aanstuurelektronica.

Het eindresultaat is een ontwikkeld en getest prototype van een systeem met verschillende systeemonderdelen, met 16 lijnen die signalen transporteren van de kwantumkoelkast via de oplossingen van Delft Circuits naar de infrastructuur en aanstuurelektronica van Qblox. Dit gestandaardiseerd en geïntegreerde modulair Quantum Control Highway systeem maakt opschalen mogelijk van 16-1024 qubits met de bijbehorende lijnen, waar de huidige technologie is begrensd op ca. 100 qubits. Als bovenstaande doelen worden bereikt, zullen afnemers deze grote vooruitgang in techniek snel omarmen wat een enorm economisch potentieel betekent die goed aansluit bij de topsector HTSM & ICT en in het bijzonder de roadmap Nanotechnologie.

Gebroeders de Koning en partner BMU-groep (uit Papendrecht) voor hun project Onderbrug (Sector Water subsidie R&D klein  € 195.673,00)

Veel monumentale bruggen in historische steden van Nederland moeten op korte termijn worden gerenoveerd. Amsterdam alleen heeft meer dan 750 van deze bruggen. Een volledige renovatie kost hier meer dan een miljard euro. Gebr. De Koning en BMU Groep ontwikkelen een technologie om een tijdelijke en gemakkelijk afbreekbare boog te plaatsen onder bruggen die voldoende versteviging oplevert om de periode tot renovatie te overbruggen. Een innovatieve funderingstechnologie en de Beton Ballon technologie zullen dit mogelijk maken. De brug krijgt eerst van een sterkere fundering en daarna wordt er met een ballon een drukboog aangebracht aan de onderzijde, los van de brug. Hierna wordt een substantie aangebracht tussen de ballon en de brug, die uithardt. Deze constructie kan men zonder veel hinder voor verkeer over en onder de brug plaatsen en ook weer snel afbreken als een permanente oplossing voorzien is. Het einddoel is de ontwikkeling van technologie voor de constructie en de afbraak van een drukboog onder historische bruggen.

Verdeling MIT-subsidies 2019
De verdeling van de MIT-subsidies 2019 over de topsectoren ziet er als volgt uit:
HTSM/ICT: 24  ;  Water: 4  ;  Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: 3  ; Agri&Food: 2  ; Chemie; 2  ;  Life Sciences en Health: 9  ;  Energie:1  ;  Logistiek: 3  ;  Totaal:  48  ; 
Totaal subsidie verleend:  € 9.600.000,-

De subsidies maken deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2019 samen € 14 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Aanvragen 2020
Ook in 2020 stellen de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken middelen beschikbaar voor deze regeling. In de loop van 2020 zal hier meer over bekend worden gemaakt via onze website. Voor vragen over deze subsidieregeling kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de Provincie Zuid-Holland. En zie voor meer info www.pzh.nl/mitzh.

Achtergrond
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.