Het nieuwe collegeakkoord: wat valt op?

19 mei 2018
Het nieuwe collegeakkoord: wat valt op?

PAPENDRECHT - Op vrijdag 18 mei hebben de vier coalitiepartijen PAB, CDA, ChristenUnie en SGP hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het volledige akkoord is hier te downloaden (grootte 696 kB, 19 pagina's).

De meeste punten uit het programma zullen de doorsnee Papendrechter niet verbazen en is ook een voortzetting van het beleid van het vorige college. Er is uiteraard ook nieuw beleid gemaakt en er zijn enkele plannen zijn gewijzigd.

Hieronder hebben we een selectie gemaakt van de meest opvallende onderdelen:

Huisvesting scholen voor voortgezet onderwijs niet meer op 1 locatie
We formuleren een gemeentelijke visie op onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat de scholen voor voortgezet onderwijs niet hoeven samen te gaan op één locatie. Een centrale school met circa 3000 leerlingen is niet passend bij de schaal van Papendrecht en doet minder recht aan de eigenheid van beide scholen. Intensievere samenwerking op onderdelen biedt wel (financiële) voordelen. Vanuit de eigen Papendrechtse visie gaan we het gesprek met de scholen met hernieuwd elan aan. Het doel is minimaal duidelijkheid te krijgen over de toekomstige huisvesting.

Mogelijk jaarlijks zomerfeest
Wij ondersteunen het organiseren van straatfeesten en buurtactiviteiten. Activiteiten in de winkelcentra door de verenigde ondernemers worden vanuit de gemeente ondersteund. Wij vinden evenementen voor Papendrecht belangrijk. Daarbij houden we wel rekening met de (zondags)rust die veel inwoners belangrijk vinden. Aan evenementen op zondag stellen we eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de aard van de evenementen en de geluidsproductie. Ontmoeting en verbinding staan voorop. Evenementen moeten passen bij de aard en de schaal van Papendrecht. Wij creëren de mogelijkheid voor een zomerfeest met een jaarlijks wisselend thema. Wij denken dat de laatste week van de zomervakantie daarvoor geschikt is. Het wereldfeest kan hier zeker onderdeel van uitmaken. Een organisatiecomité of stichting moet dit gaan uitwerken. Daarbij betrekken we ook kerken en maatschappelijke instellingen.

Recreatie ten noorden van de A15 (Vriesenpolder)
We verkennen de verdere mogelijkheden om het gebied ten noorden van de A15 tot recreatiegebied te ontwikkelen en gaan over tot actie om dit te realiseren. Recreëren in de natuur en het groen is daarbij het uitgangspunt. We denken aan mogelijkheden om te wandelen, te sporten, te fietsen en te verblijven. We doen dit in samenhang met de verdere ontwikkeling van de Parkzone ten zuiden van de A15 conform het Kansenprogramma ‘Groen’. Ook wordt gezamenlijk met de betrokken gemeenten de mogelijkheid onderzocht om de delen van het Alblasserbos met elkaar te verbinden. Uiteraard dit alles ook in afstemming met de huidige gebruikers.

Papendrecht Academie
We denken aan het oprichten van een Papendrecht Academie, waarin brede onderwerpen aan bod komen. Bijvoorbeeld de historie van Papendrecht, de ruimtelijke indeling van Papendrecht en de cultuur. Stichting Dorpsbehoud en/of de Volksuniversiteit en andere instellingen wordt gevraagd ons daarbij te helpen.

Gemeentewerf en afvalbrengstation (ABS)
Er zijn plannen voor een nieuwe gemeentewerf en een afvalbrengstation (ABS) op de huidige locatie. Dat is goed. Wij vragen wel aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners. Die kan beter. Voor het ABS verruimen wij de openingstijden op zaterdag zoals afgesproken. We evalueren halverwege de raadsperiode ook of het werkt of moet worden aangepast.

Visie op het marktplein in een bredere context
Wij vinden dat ontwikkelingen in het centrum en rond het marktplein om een nieuwe integrale afweging vragen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passend zijn bij de Papendrechtse schaal. Daar past voor ons geen supermarkt bij in het voormalige pand van de bibliotheek of in de directe omgeving daarvan.

De kwaliteit en het behoud van groen staan deze periode hoog op de agenda. Bij planvorming is groen een belangrijk aandachtspunt. We bouwen niet boven de A15 en niet in één van onze parken. Slobbengors blijft verder groen.

Parkeren in het centrum
We onderzoeken of abonnementen voor de parkeergarages in het centrum ook op maandbasis kunnen. Het parkeren in de garages wordt daardoor mogelijk aantrekkelijker voor medewerkers met tijdelijke contracten.

Verbeteren verkeersveiligheid
We zien nog onveilige verkeerssituaties, vooral met fietsers en voetgangers, in het centrum, rondom scholen en in de wijken. We onderzoeken de mogelijkheden voor veiliger verkeer en verbeteren waar dat kan. In het centrum gaat het vooral om de situatie bij de P.C. Hooftlaan en de Veerweg, maar ook om het kruispunt Veerpromenade met Westeind. Rondom scholen onderzoeken we de mogelijkheden om het auto parkeren te verminderen of anders te regelen.

Koopzondag
De nieuwe coaltie houdt de huidige regeling koopzondagen zoals deze is, ondanks dat drie van de vier partijen in het nieuwe college tegen de koopzondag zijn. Dat betekent het behouden van de mogelijkheid voor ondernemers op de 1e en 3e zondag van de maand open te kunnen zijn.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.