Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond

10 juli 2019
Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond

PAPENDRECHT - Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, is het nodig om sloten jaarlijks op te schonen. Begin juni is de gemeente daarom begonnen met het maaien van het doorstroomprofiel van de watergangen. Dit gebeurt door in het midden van de sloot waterbeplanting, aanwezig kroos en overig zwerfvuil te verwijderen.

Op 8 juli heeft Papendrecht.net een bericht geplaatst, waarbij diverse Papendrechters zich zorgen maken over de vissterfte. De gemeente Papendrecht heeft daarop de volgende toelichting geplaatst op hun eigen website:

"Vorig jaar ontstond tijdens de uitvoering van de maaiactiviteiten vanuit de maaiboot een vissterfte. In overleg met inwoners, vissers en collega's van het waterschap en de aannemer is besloten om dit jaar de werkzaamheden dusdanig uit te voeren dat het waterleven in en rondom de sloten minder wordt verstoord dan vorig jaar het geval was. We hebben hiervoor in samenwerking met de aannemer de volgende aanpassingen gedaan:

  • De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd  met een mobiele kraan met een maaikorf in plaats van met een maaiboot. Het uitvoeren met een mobiele kraan is veel minder verstorend voor het waterleven in en rondom de watergang.
  • Op de locaties waar de mobiele kraan niet kan komen (omdat de locatie niet bereikbaar is of omdat de watergang te breed is), is het onvermijdelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met een maaiboot. Om toch zoveel mogelijk rekening te houden met het waterleven, zien we toe op het feit dat het aantal vaarbewegingen beperkt blijft tot wat echt nodig is.
  • Tijdens de uitvoering wordt het zuurstofgehalte en de temperatuur van het water gemeten. Wordt er te weinig zuurstof gemeten worden de werkzaamheden gestaakt, zo wordt onnodige vissterfte door zuurstofgebrek voorkomen.
  • Het maaisel dat vrijkomt wordt op de kant gelegd en visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en/of amfibieën. Eventueel aangetroffen vissen en amfibieën worden teruggezet in de sloot.
  • Bij en rondom nestplaatsen wordt een minimale werkafstand van 3 meter aangehouden.

Meldingen vissterfte
'We zijn op zoek gegaan naar een diervriendelijkere methode. Zo zijn er veel aanvullende maatregelen genomen, in samenwerking met de aannemer en andere betrokkenen.

Desondanks blijkt dat de inzet van de maaiboot in de omgeving Rubensstraat helaas heeft geleid tot vissterfte. Dit is in ieder geval niet veroorzaakt door verkeerd uitgevoerde maatregelen of een slechte controle.

Op verzoek van de aannemer heeft het Waterschap ter plekke zelfs extra water ingelaten, zodat de waterstand in de sloten tijdelijk omhoog gaat en de maaiboot dus meer water heeft om te varen. Ook is samen met het waterschap en één van de eerder betrokken vissers de situatie ter plaatse bekeken. Beiden hebben aangegeven dat de condities voor het onderwatermaaien nu juist optimaal zijn. We gaan dus samen kijken hoe we dit specifieke probleem vóór de volgende maaibeurt kunnen aanpakken', aldus wethouder Arno Janssen.

Na bijna anderhalve maand worden de werkzaamheden in de watergangen deze week afgerond. Als u dode vissen ziet liggen in het water of aan de kant, geef dit dan door via de melddesk (app mijngemeente). Dode vissen moeten zo snel mogelijk weggehaald worden om botulisme te voorkomen".

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.