De Morgensterkerk viert 100-jarig bestaan

23 april 2019
De Morgensterkerk viert 100-jarig bestaan

PAPENDRECHT - Omstreeks 1910, dit jaar dus al meer dan 100 jaar geleden, waren de Gereformeerden in Papendrecht aangewezen op kerkdiensten in de omringende plaatsen en vooral in Dordrecht. Pas in 1913 werd het eerste kerkje, dat toen aan de Veerweg stond, (zie de foto hieronder) door de groep Papendrechtse Gereformeerden op 17 november in gebruik genomen, waarna op 11 mei in 1919 de zogenaamde verzelfstandiging volgde, dit jaar dus precies 100 jaar geleden.

De Instituering
Op 11 mei 1919 was het dan zover. In een kort verslag van nog geen twintig regels in het notulenboek uit die tijd wordt in uiterst sobere bewoordingen weergegeven dat de Gereformeerde Kerk van Papendrecht haar zelfstandig bestaan was begonnen. De Classis had toestemming gegeven en krachtens dat besluit werd in een kerkdienst in het kerkgebouw aan de Veerweg met een preek van dominee De Jonge het nieuwe tijdperk ingeluid.

In dezelfde dienst konden na een stemming twee ouderlingen en twee diakenen benoemd en bevestigd worden. Deze eerste Kerkenraad bestond uit de ouderlingen L. van der Graaff en G. de Vos en de diakenen D.M. Rombouts en C. de Vries. 'Aan de 'inwoning' (citaat uit de notulen) was een einde gekomen, het 'op zich zelf wonen' was begonnen.'

'Dat deze zelfstandigheid geplaatst moest worden binnen de afhankelijkheid van de Heer der Kerk, heeft in de stichtingsdienst van die elfde mei de voorganger zeker aan deze kleine gemeente meegegeven. Hij preekte over psalm 84: 6-8: Welgelukzalig is de mensch wiens sterkte in U is......'

Deze Gereformeerde kerkelijke gemeente kreeg tijdens haar bestaan onder meer te maken met de verschrikkingen van een oorlog, met een interne strijd en met de watersnoodramp.

De gemeente groeide echter snel en er ontstond behoefte aan meer ruimte.

Begin 1959 werd de eerste paal geslagen voor het kerkgebouw aan de Muilwijckstraat en kon het gebouw aan het einde van datzelfde jaar op 22 december dankbaar in gebruik worden genomen.

Het is een kerk vol symboliek geworden. De kerkzaal heeft acht zijden waarbij het getal acht het begin van een nieuwe toekomst aangeeft. De oorsprong daarvoor is te vinden in het verhaal van de zondvloed, dat Noach en de zijnen, acht personen in totaal, een nieuwe wereld mochten opbouwen. Ook het doopvont draagt diezelfde symboliek.

De kerk is zodanig neergezet, dat het morgenlicht aan de westkant-oostkant binnenvalt en de avondzon aan de oostkant-westkant.

De muren van de vier zijden van het gebouw worden onderbroken door twaalf kolommen, het getal dat in de Joods-Christelijke traditie ook een symbolische waarde heeft. Het plafond van de kerkzaal is blauw, het uitspansel voorstellend. De zuidwand bevat een kruis van gekleurd glas-in-beton met daarin een gestileerde levensboom verwerkt. Ook de daarin verwerkte kleuren hebben een symbolische betekenis.

Begin 1989 werd het voltooide 22 stemmen tellende Verschueren-orgel in gebruik genomen, dat in onvoltooide staat al in 1963 was ingewijd. In het voorjaar van 1980 werd het vernieuwde en uitgebreide complex van kerk en de bijgebouwen geopend, waarbij het kerkgebouw ook de huidige de naam ‘De Morgenster’ kreeg. Om het eeuwfeest van de Gereformeerde Morgenster-Gemeente van Papendrecht te vieren, vinden er een hele lijst activiteiten plaats.

Feestweek
De week van zondag 5 mei t/m zondag 12 mei aanstaande staat dan ook helemaal in het teken van dit eeuwfeest van de Morgenster-Gemeente. Hieronder de lijst met onderdelen van de feestweek:

Zondag 5 mei
Vanaf 11.30 uur tot plus minus 13.30 uur
Viering en start van de feestweek tijdens de reguliere kerkdienst.
Aansluitend aan de dienst, diverse activiteiten inclusief eten voor de jongste onder ons (4-12 jaar).
De activiteit is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk

Maandag 6 mei
In het dorpsmuseum, aan de Veerdam 6, is een tentoonstelling ingericht over 100 jaar Morgenster Kerk. De tentoonstelling is op maandag 6 mei te bezoeken tussen 18.30 uur en 19.45 uur. Bent u de 6e niet in staat om langs te gaan, wees gerust, de tentoonstelling is nog te zien tot medio juni.

Maandagavond 6 mei om 20:00 uur
In de grote zaal van de kerk is er een lezing over de geschiedenis van Papendrecht en in het bijzonder de kerken in Papendrecht. Kees de Bruin, historicus en oud-burgemeester van Papendrecht, start met een stuk geschiedenis over Papendrecht. Ons dorp komt voor het eerst voor in een geschrift dat meer dan 900 jaar oud is. Daarna is het woord aan drie van de auteurs van het boek ‘Op kerkenpad in Papendrecht 1105 – 2005’. Zij nemen ons mee in een aantal interessante wetenwaardigheden over de kerken in Papendrecht. Wist u bijvoorbeeld dat het doopvont in de RK kerk uit het klooster Eemsteyn komt en dateert uit 1380? Dat dit klooster verdween tijdens de St. Elisabethvloed en dat een boer het vont bleek te gebruiken als voederbak? Na de presentatie kunt u vragen stellen. Toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk

Dinsdagavond 7 mei, 20.00 - 22.00 uur
Vanaf 19.45 uur staat de kerk open voor een avond in het kader van de wetenschap. Om die voor een breed publiek toegankelijk te maken, hebben we niemand minder dan hoogleraar Bas Haring kunnen strikken voor een avondvullend programma, inclusief interactie met het publiek. Bas Haring is een veelzijdig filosoof die het een mooie geuzenaam vindt als hij ‘volksfilosoof’ wordt genoemd. Het thema van de lezing is 'Zingeving en Twijfel.'  De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Woensdagavond 8 mei 20.00 - 22.00 uur
Kunst in de kerk. Een veelzijdig en actief programma met allerlei vormen van kunst en kunstenaars die onze Morgenster in huis heeft! 16 gemeenteledenlaten u, tijdens uw rondgang door ons kerkgebouw, zien wat zij aan creativiteit in huis hebben en dat allemaal rond het centrale thema – Morgenster - . De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Donderdagavond 9 mei 20.00 uur - 22.00 uur
Elvis in Church. Een avond in het teken van popmuziek. Voor de liefhebbers van deze legendarische popmuzikant, worden onder meer zijn leven en gospels in de schijnwerpers gezet door ds. Fred Omvlee. De band onder leiding van Mark Kuntz begeleid een aantal zangers en zangeressen uit de Morgenster- Bethlehemkerk. De avond heeft het karakter van een Sing Along avond, dus u wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen met bekende Elvis songs als Crying in the Chappel, Are you lonesome tonight, Peace in the Valley en vele andere Elvis songs.   
De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Vrijdagmiddag 10 mei 16.00 en 19.00 uur
Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar is er een uitdagende activiteit gepland in de vorm van een survival in de Biesbosch. Deze activiteit wordt afgesloten met een maaltijd. De doelgroep wordt sowieso specifiek benaderd, maar kan zich ook aanmelden via 100-jaarmk@pknpapendrecht.nl

Vrijdagavond 10 mei vanaf 20.00 uur
Een feestelijke avond vol verrassingen waarop de (gast)leden van de Morgenster zich vooral welkom weten. De avond wordt voorbereid en geleid door Rene van Engelen, dus dan weet u het wel, dat komt helemaal goed. De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Zaterdag 11 mei, 14.00 - 18.00 uur
Op 11 mei 1919 werd de Gereformeerde Kerk van Papendrecht officieel geïnstitueerd! Een uitgelezen dag om een reünie te houden. U bent allemaal uitgenodigd om te komen. Uitnodigingen worden ook verstuurd naar onder meer leden die verhuisd zijn en predikanten die aan de Morgenster-kerk verbonden zijn geweest. Inmiddels hebben zich al zo'n 40 oud-leden aangemeld voor de reünie.
De reünie start om 14.00 uur en rond 17.00 uur is er een 'Evensong' met Cantica waarna de reünie afgesloten wordt met een lunch. Wilt u vooraf even laten weten of u komt? Dat kan door een mail te sturen naar 100-jaarmk@pknpapendrecht.nl

Zondag 12 mei 10.00 uur
Slot van de feestweek met een viering waarbij speciale gasten worden uitgenodigd, waaronder leden van het Overlegorgaan Kerken Papendrecht en B&W van Papendrecht.

Tot slot: Er is een groepje enthousiaste gemeenteleden bezig het bestaande herinneringsboekje (‘Omkijken’ 1999), te actualiseren. Een hele klus, maar de verwachting is dat het tijdens de feestweek klaar zal zijn.  

Leden stuurgroep 100 jaar MK zijn:
Bert Streefkerk, Rene van Engelen, Gerrit de Ruiter, Bas Bloemberg, Jennie Vos, Leo Roos
Email: 100-jaarmk@pknpapendrecht.nl

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.