Kees Koppenol verkiesbaar voor algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

11 maart 2019 door Hennie van der Zouw
Kees Koppenol verkiesbaar voor algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

ALBLASSERWAARD - Op woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen. In de media wordt aandacht besteed aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Die zijn ook van belang omdat daarmee de verhoudingen in de Eerste Kamer indirect worden bepaald. Daarnaast kunnen mensen ook kiezen voor het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland. Voor die verkiezingen is de oud-wethouder van Papendrecht, de heer Kees Koppenol verkiesbaar.

Wie is Kees Koppenol?
Kees is een geboren en getogen Papendrechter, die gedurende acht jaar vanuit het hart, in de bestuursperiode 2010-2018 als wethouder de belangen van de Papendrechtse gemeenschap heeft gediend. Zijn portefeuilles in deze periode waren Ruimte, Wonen, Milieu, Groen, Dorpsvernieuwing, Jeugd, Sport, Evenementen en de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In deze regio heeft hij bijgedragen aan de samenwerking en deze steeds gezocht en bevorderd. Kees wordt getypeerd als een verbinder die graag vanuit samenwerking komt tot aansprekende resultaten. Daarnaast is hij integer, enthousiast, loyaal en toegankelijk.

Welke markante wapenfeiten kenmerken zijn wethouderschap?
Kees heeft binnen zijn portefeuilles veel onderwerpen langs zien komen die te maken met het beheer van de openbare ruimte op gebied van groen, water, ecologie en behoud van historisch waardevolle plekken. Enkele bekende wapenfeiten zijn:
• Vervanging van de markante iconische Slobbengorsbrug door een replica.
• Realisatie vernieuwde kinderboerderij De Papenhoeve.
• Realisatie Sportcentrum Papendrecht.
• Ondertekening bijenconvenant van de Bijenstichting.
• Verkrijgen predicaat bijvriendelijke gemeente.
• Realisatie ecozone Polder Nieuwland.
• Lidmaatschap Papendrecht operatie Steenbreek

Waarom verkiesbaar voor het Waterschap Rivierenland?
Als betrokken bewoner van dit waterrijke gebied en als oud-wethouder vindt hij het vanzelfsprekend om vanuit de samenwerking te komen tot oplossingen voor de vele wateruitdagingen die spelen. Daarbij laat hij zich ook graag inspireren door zijn voorvaderen: betovergrootvader Jan Veth (1812-1887) en mijn overgrootvader Jacob (Jaap) Veth (1850-1940) beiden lid van de gemeenteraad van Papendrecht en heemraad van de polder Papendrecht, die zich toentertijd ook hebben ingezet voor de wateruitdagingen die speelden.

Wat wil Kees met het CDA bij het waterschap bereiken?
De klimaatverandering is duidelijk en het waterschap heeft daar veel in te doen. 2018 was met betrekking tot het water een jaar met grote tegenstellingen. Hoog water en langdurige droogte wat zeer lage waterstanden gaf. Dit geeft veel uitdagingen voor de waterschappen. Van hoe houden we het droog bij veel water tot hoe zorgen we dat we voldoende water hebben bij (extreme) droogte. We zetten als CDA in op Veilig water, Schoon water, Voldoende water met als rode draad duurzaamheid. Want… Om ons klimaat kun je niet heen.

Naast de hiervoor genoemde wateruitdagingen met duurzaamheid als rode draad, wil Kees zich persoonlijk meer inzetten op de realisatie van bloemrijke dijken en de burgerparticipatie hierbij vergroten. Het regenbestendig maken van steden, in nauwe samenwerking met bewoners en andere overheden is ook van groot belang en operaties als Steenbreek dragen daar aan bij.

Tenslotte noemt Kees het herstel van de biodiversiteit in ons gebied. Daarin kan nog meer bereikt worden terwijl tegelijkertijd recreatief medegebruik van onze watergangen en plassen bevordert kan worden, zodat iedereen kan genieten van water.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.