Ingezonden brief Ad Tromp over onderhoud Pontonniersweg

13 augustus 2018
Ingezonden brief Ad Tromp over onderhoud Pontonniersweg

PAPENDRECHT - Onderstaande, door de redactie ingekorte brief, is ingezonden door Ad Tromp, raadslid PAB. Hierin reageert hij op de reacties naar aanleiding van de veiligheid rondom het groot onderhoud van de Pontonniersweg.

“Het groot onderhoud van de Pontonniersweghoudt de gemoederen met name bij de bewoners van het Havenhoofd/Veerdam/Eilandstraat  nog steeds flink bezig. Op zich goed dat bewoners zich ook zorgen maken over en betrokken voelen bij hun eigen leefomgeving. Hier is niets mis mee. De indruk ontstaat nu echter dat er (te) weinig tot niet naar hen geluisterd is of wordt. Na de gemeenteraadsverkiezingen is in de nieuwe raad dus reeds twee maal over dit onderwerp gesproken in de raad. Terwijl er dus al een definitief ontwerp ligt. Fractievoorzitter Stremler heeft  verder recent een gesprek gehad met de groep Veerdam etc.

Communicatie en inspraak                                                                                           
Ik ben dan ook blij dat bij één van de doelstellingen van dit college, waarin het PAB samen met CDA, SGP en CU is vertegenwoordigd, de focus heeft liggen op het (beter) communiceren met inwoners en ondernemers. Nu is dit een project dat is ingezet  en besloten door het vorige college en uitgevoerd wordt door het huidige. Als ik nu terugkijkt hoe dus met name de inspraak van de inwoners /ondernemers is geweest in het hele proces dan moet ik concluderen dat dit tot nu toe heel democratisch is geweest. Hoor en wederhoor heeft volop plaatsgevonden en is steeds mogelijk geweest. Kortom prima dus.             

Tijdpad inspraak                                                                                                  
Het eerste voorlopige schetsontwerp  heeft van 18-9 t/m 29-9 2017 ter inzake gelegen. Er was ook een inloopavond op 26 september 2017. Men heeft  zienswijze(s) of bemerkingen schriftelijk kunnen inbrengen. Dit Is gebeurd. Met deze reacties zijn er aanpassingen gedaan en is een 2e voorlopig ontwerp ter inzage gelegd met de zelfde mogelijkheden om hierop te reageren. Ook aangaande de vragen en de antwoorden hierop. Dit was in de periode van 20-11 t/m 1-12-2017.  Ook met deze op/aanmerkingen  is weer rekening gehouden.            

Besluit                                                                                                            
Uiteindelijk is op 6 maart 2018 het definitief ontwerp gekomen. Alle reacties, antwoorden etc. zijn in het besluit van het vorige college meegenomen. Hierna was geen inspraak meer mogelijk. Van 26 maart  t/m 1 april 2018 lag dit besluit afrondend op de inspraakprocedure ter inzage. Op  11 mei heeft publicatie plaatsgevonden in de Staatscourant. Hierop is bezwaar mogelijk dat heeft plaatsgevonden en waarover nog een uitspraak zal komen.

In de gehele periode heeft overigens niemand van de bewoners gebruikgemaakt van het spreekrecht in de commissieruimte. In de nieuwe raad zijn aan de vorige wethouder op 11 april vragen gesteld en eveneens is dit ook nog schriftelijk gebeurd; ook door het PAB. In de laatste raadsvergadering heeft dit aan de huidige wethouder Kees de Ruijter plaatsgevonden. Een ingediende motie PAB op 12 juli over de Pontonniersweg is teruggenomen, gelet de toezeggingen van de wethouder de werkzaamheden nauwlettend te volgen en dat de veiligheid voor voetgangers en fietsers niet in gevaar is.

Werkzaamheden
De werkzaamheden duren vijf maanden. Deze vinden gefaseerd plaats. Het is allemaal in het kader van groot onderhoud. Het gaat dus niet alleen om nieuw asfalt etc. maar ook om riolering e.d. Uitstel van de aanvang werkzaamheden in verband met het huidige bezwaarschrift van de bewoners is mede gelet de afspraken met de aannemer en gefaseerde werkzaamheden daarbij dan ook disproportioneel te noemen. Men wordt als inwoner ook niet in de belangen geschaad.

Toch wil ik in een deel van de gevoelens van onveiligheid meegaan en dat is de oversteek van de Pontonniersweg ter hoogte van de Veerdam. In plaats van twee naar geen zebrapad zou ik het behouden van één oversteekplaats aan de zijde van Huijzer advocaten en een aanpassing van het trottoir ter hoogte van de daar aanwezige boom willen bepleiten. Voor voetganger en automobilist is dat helderder. En ik denk dus veiliger. Daar zou toch ruimte moeten zijn voor dit college om dit plan hierop aan te passen. 

30 km-zone
Dat de nieuwe 30 km-zone onveiliger zou zijn dan de huidige 50 km, lijkt mij toch onwaarschijnlijk. Het verkeer rijdt daar gelet de huidige situatie al redelijk rustig. Dat zal niet anders worden. Zo niet, dan kunnen we gaan handhaven. Om dit weer direct als onmogelijk te zien, gaat mij te ver en ik zeg dus: ”Dat wil ik nog wel eens zien.”De indruk dat er zo maar iets wordt gedaan en niet wordt geluisterd, wil ik bij deze toch in een iets ander daglicht stellen. Verder kan uiteindelijk niet een ieder in alles tevreden worden gesteld.

Tot slot: in de 50 km-zone-periode hebben zich gelukkig tot nu toe nimmer grote ongelukken of calamiteiten voorgedaan. Over de situatie heb ik mij ook laten bijpraten door de wijkagent en verkeersspecialist van de politie.“

Aldus Ad Tromp

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.