Gemeente presenteert begroting 2013

19 oktober 2012
Gemeente presenteert begroting 2013

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht heeft haar begroting voor 2013 gepresenteerd. De financiële positie van Papendrecht is en blijft stabiel. Het gemeentebestuur is behoedzaam omgegaan met de beschikbare middelen en blijft dit doen. De heroverwegingen zijn voor bijna 100% gehaald (tegen een landelijk gemiddelde van 70%) en daarmee zeer succesvol, terwijl de voorzieningen in de gemeente op peil blijven.

Wethouder Richard Korteland: 'De huidige financiële situatie is en blijft onzeker. Het financiële beleid dat in het collegeprogramma is afgesproken, is zeer  robuust gebleken. Er is zelfs ruimte gevonden om op de speerpunten van beleid te investeren. Vanuit de overtuiging dat economie, onderwijs en duurzaamheid de sleutelfactoren zijn voor een Papendrecht waar mensen comfortabel wonen en leven. Zo geeft de PDF-bestand begroting 2013 invulling aan het nieuwe perspectief met Papendrecht centraal.  Ik ben trots om een sluitende meerjarenbegroting te mogen presenteren. '

Lage lasten, prima voorzieningen
Richard Korteland:  ‘We hebben gekozen om de lasten voor de inwoners opnieuw niet te verhogen, terwijl de voorzieningen op niveau blijven. De heroverwegingen zijn gerealiseerd zonder dat de voorzieningen hebben geleden. Dit is mogelijk gebleken door bij de besluitvorming in gesprek te gaan met betrokken organisaties. Zo is de uitvoering opmerkelijk soepel verlopen. Ook toont het de daadwerkelijke inzet en betrokkenheid van de Papendrechtse samenleving om mee te werken aan voorzieningen in onze gemeente.'

Omslag van beleid naar uitvoering
In 2013 verschuift de focus van het opstellen van nieuw beleid naar uitvoering van beleid dat in de afgelopen jaren is vastgesteld. Realisatie is aan de orde, onder andere met de omvorming van de SWOP tot een brede welzijnsinstelling, die er niet alleen is voor ouderen, maar voor iedereen die ondersteuning zoekt. Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs wordt vastgesteld en uitgevoerd. Gewerkt wordt aan versterking van het groen-blauwe netwerk, met als belangrijk onderdeel de versterking van de natuurgerichte recreatieve bestemming van het gebied boven de A15.

Andere plannen waarvan het de bedoeling is dat zij in 2014 in uitvoering komen, zijn de vernieuwing kinderboerderij; bouw van het sportcentrum; planvorming over de invulling Van der Kevielocatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.

Op het vlak van duurzaamheid zullen meer stappen worden gezet, waarvan de zonnepanelen op het gemeentehuis een concreet voorbeeld zijn.  Het college vindt het belangrijk dat inwoners over de inrichting  van het marktplein meedenken, en zal daarom  in 2013 scenario’s voor de herinrichting van het marktplein aan de inwoners en de raad worden voorgelegd.

Begroting sluit meerjarig
Hoewel nieuwe bezuinigingen wellicht zijn te verwachten als gevolg van nieuw rijksbeleid, kiest het college niet voor nieuwe heroverwegingen. Die zouden leiden tot pijnlijke ingrepen, waarvan de noodzaak nu nog onvoldoende vaststaat. Wel is in de begroting al rekening gehouden met mogelijke bezuinigingen door het nieuwe kabinet. Wel zal de gemeentelijke organisatie verder inkrimpen. Een gelijke vermindering in omvang wordt ook aan de regionale organisaties doorgerekend. Zo wordt gekoerst naar een kleinere en efficiëntere overheid. In vergelijking met andere gemeenten blijkt de gemeentelijke organisatie veel taken uit te voeren met een relatief kleine formatie.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.