Raad bespreekt nieuw akkoord, wethouders geïnstalleerd

25 mei 2018
Raad bespreekt nieuw akkoord, wethouders geïnstalleerd

PAPENDRECHT - Op vrijdag 25 mei werd een speciale raadsvergadering gehouden, waar in een bomvolle raadzaal het nieuwe collegeakkoord werd gepresenteerd en de vier nieuwe wethouders werden geïnstalleerd.

Alle partijen gaven hun mening over het akkoord:

André Stremler (PAB)
Is blij met het nieuwe akkoord. De heer Stremler gaf vervolgens een samenvatting van het nieuwe akkoord. Wat betreft de koopzondag: "het is een compromis geworden. Er is geen onderzoek nodig, omdat er op dit punt niets verandert".

Bert Grimmius (GroenLinks)
Is positief over het feit dat diverse programmapunten overgenomen, zoals aandacht voor groen, zorg voor kwetsbaren, aandacht voor ecologie, geen supermarkt in voormalige bibliotheek.
Wel is er de vraag over de huisvesting van het voortgezet onderwijs. "Waarom is er niet gekozen voor 1 locatie? Dit wilden scholen toch zelf?
Ik lees iets over een openbare hellingbaan. Dit stond in geen enkel verkiezingsprogramma, dus dit komt ineens uit de lucht vallen?
Verder valt het me op dat er twee 2 koopzondagen blijven, ondanks dat er 3 christelijke partijen in de coalitie zitten.
Over zuiver water en schone lucht staat geen letter in het akkoord.
Het akkoord bevat veel open einden zonder gedegen financiële onderbouwing".

Karso (PvdA)
"Ik mis diepgang en visie. Het gemis van de PvdA is duidelijk te zien.
Bij het wijkgericht werken lijkt erop dat het vooral met externen is geregeld. Er is niets te lezen over jongerenparticipatie.
We willen graag kritisch meedenken, bedankt voor de uitnodiging hiervoor".

Trijntje van Es (D66)
"Het thema is 'Zichtbaar nabij'. Echter, een overheid die dichtbij is, klinkt als een bedreiging.
Het akkoord is een mix: zeer concrete punten worden afgewisseld met vaagheden.
Ik mis de woorden 'uitblinken, tolerantie en diversiteit'. Ik mis maatregelen om jongeren hier te houden.
Huisvesting scholen: liggen er over 4 jaar concrete plannen en blijft het praten?
Toon en inhoud zijn conservatief. niet durven kiezen, dit is stilstand.
Ik wil positief eindigen: we staan open voor constructieve inbreng van iedereen, het Alblasserbos willen we doortrekken".

Egbert Lichtenberg (CDA)
"Het nieuwe coalitieprogramma heeft veel ambities, maar moet wel passen binnen huidig financieel kader. We moeten ook sparen voor grote uitgaven. Blij met eigen festival, wat ook in ons verkiezingsprogramma stond. Verder zijn we ook blij met de plannen voor een Papendrecht Academie.
We staan open voor goede gesprekken met de oppositie".

José van der Tak (OP)
"Het is een gewoon confessioneel akkoord, want er doen vooral christelijke partijen aan mee. De lokale agenda komt niet goed uit de verf. Veel zinnen die algemeenheden en vaagheden bevatten. Wanneer het spannend wordt, lijkt het akkoord niet thuis te geven. We plaatsen vraagtekens bij de wethouder die van buitenaf komt (wethouder Pieter Paans red.), die een zwaar dossier krijgt".

Marco de Haas (VVD)
"We zien meerdere punten uit het VVD programma terug, waarvoor dank. Op het gebied van veiligheid zijn we blij met cameratoezicht. Evenementen zijn belangrijk voor Papendrecht en de schuldquote wordt omlaag gebracht."
We zouden graag meer conrete plannen zien, maar dit biedt wel de kans om mee te denken. Er is niets over water te lezen. Er is geen verruiming van de zondagsopenstelling. Maar het PAB had toch beloofd om eerst ondernemers te vragen naar hun mening?
Het aantal wethouders gaat qua FTE van 3,8 naar 4,0. Waarom is et aantal FTE niet tussen de 3 tot 3,5? Want er ligt nu een minder zware taak te wachten dan vier jaar geleden. Het PAB was 4 jaar geleden tegen 3,8 wethouders. Waarom is er nu voor 4 FTE gekozen?"

Arjan Kosten (SGP)
"In het resultaat kunnen we ons goed vinden. Het akkoord is met opzet niet helemaal dichtgetimmerd. Het college moet het verder concretiseren. Toch biedt het duidelijk richting. Twee koopzondagen per maand is niet onze wens. Maar ons ideaal is onveranderd. Onze winst zit in de duidelijkheid en het het niet meer zondagen worden".

Pieter-Jan den Dekker (CU)
"CU is blij met dit akkoord. Het is niet helemaal dichtgetimmerd, maar biedt ruimte voor overleg. Zorg voor kwetsbaren, zetten in op armoedebestrijding en verlagen werkloosheid. Wijkgericht krijgt prominente aandacht, net zoals groen en milieu, het is een duurzaam coalitieakkoord".

Op deze avond werd er ook gestemd voor de nieuwe wethouders.

Uitslag stemming:
Arno Jansen: 18 voor, 3 blanco
Corine Verver: 19 voor, 2 blanco
Kees de Ruyter: 19 voor, 2 blanco
Pieter Paans: 19 voor, 2 blanco

Hiermee zijn alle wethouders verkozen. Aan alle voorwaarden is gedaan, op 1 punt na. Pieter Paans woont niet in Papendrecht, daarom is hem unaniem een jaar compensatie verleend. Binnen deze periode moet hij dus naar Papendrecht verhuizen of weer een jaar compensatie ontvangen.

Hierna werd de eed afgenomen voor de vier nieuwe wethouders.

Jaco van Erk werd vervolgens beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie als vervanger van Kees de Ruyter. Voor Arno Jansen komt er ook een opvolger in de raad, maar vanwege vakanties gebeurt dit op 7 juni.

Tenslotte werden er ook 3 nieuwe duo-raadsleden benoemd, namelijk Leonie Middelkoop (CDA), Arjen Oostra (ChristenUnie) en Akkie Bokma (VVD).

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.