Margré van Wijngaarden stopt als fractievoorzitter/gemeenteraadslid

05 januari 2009
Margré van Wijngaarden stopt als fractievoorzitter/gemeenteraadslid

PAPENDRECHT - Margré van Wijngaarden deelt mee dat ze op 31 januari 2009 haar functie zal neerleggen als raadslid/fractievoorzitter van het Papendrechts Algemeen Belang.

We laten Margré van Wijngaarden zelf aan het woord:

"Hoewel het geheel tegen mijn principe is een eenmaal aanvaarde taak niet tot een einde te brengen, is er een aantal redenen, die mij hebben doen besluiten, voortijdig de gemeenteraad te verlaten.

 1. Persoonlijke omstandigheden, die steeds meer van mijn tijd vergen waardoor het moment dichterbij komt, dat dit ten koste gaat van mijn werk voor de gemeenteraad. Dat wil ik uiteraard voorkomen. Maar de grens van en/en is voor mij bereikt. Het moet nu of/of worden. Een dag heeft maar 24 uur en taken half doen kan ik niet.
   
 2. Het is een bekend gegeven, dat wanneer je iets leuk vindt, je altijd nog wel een beetje energie over hebt om eraan te besteden. Afstammend van Papendrechtse families, die hier eeuwenlang  wonen en uitermate goed in staat zijn geweest om hun zaakjes goed en efficiënt te regelen, ergerde en erger ik me groen en geel aan besluiten zoals het uitbesteden van de uitstekend functionerende Papendrechtse afvalinzameling aan Netwerk en het steeds meer uit handen geven van bevoegdheden aan de Drechtsteden en de Drechtraad, waarvan naar mijn mening onvoldoende of helemaal niet is aangetoond, dat dit een verbetering is voor de bevolking. De energie die deze ergernis kost besteed ik liever aan de zaken genoemd onder punt 1. 
   
 3. Bij het onderzoeken van de geloofsbrieven (waarbij ieders handel en wandel worden getoetst alvorens zitting kan worden genomen in de gemeenteraad) is van gemeentewege vastgesteld, dat de functies voorzitter van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht en gemeenteraadslid  verenigbaar zijn. Dit was voor mij overigens een voorwaarde om een functie als raadslid te willen aanvaarden.
  Op 25 november j.l. mocht ik in de Commissie Ruimte het woord niet voeren namens Stichting Dorpsbehoud Papendrecht over de Welstandsnota, een onderwerp dat Dorpsbehoud zeer ter harte gaat. Reden: mogelijke belangenverstrengeling! Om geen ophef te veroorzaken, heb ik afgezien van mijn voornemen om toch het woord te voeren, maar dit was voor mij wel de bekende druppel. Het mag bekend worden verondersteld, dat mijn onbetaalde functie van vechter (al meer dan 25 jaar) voor het behoud van het erfgoed van Papendrecht wordt uitgevoerd in volstrekte openheid en in het belang van geheel Papendrecht, niet voor eigenbelang.
  Nog onlangs bleek dat de mensen, die hebben meegedaan aan de meningsvorming over de Structuurvisie 2020, vooral het dorpse karakter roemden. Het meermalen door anderen gegeven advies om een ander bestuurslid van Dorpsbehoud door mij geschreven verklaringen te laten voorlezen werp ik verre van mij. Dat soort schijnheiligheid begin ik niet aan. Aangezien er in de nabije toekomst nog regelmatig over zaken gesproken gaat worden die oud-Papendrecht aangaan hecht ik eraan hierover in alle vrijheid namens Dorpsbehoud het woord te kunnen voeren, zonder dat dit aanleiding geeft voor politiek geharrewar richting mijn partij.
   

Fractie en bestuur hebben begrip voor mijn besluit. Het tijdstip van vertrek is in overleg met hen gekozen. Ik laat een fractie achter, die in grote eensgezindheid de partijstandpunten verdedigt - waaronder de ook door mij zo vaak bepleite zelfstandigheid van Papendrecht, maar ook het behoud van het historisch erfgoed van ons dorp - , een fractie waarmee het uitermate plezier werken was en waarvan de fractiegrootte van 4 zetels is gewaarborgd door het aantreden van een ander PAB raadslid. In die wetenschap kan ik met een gerust hart vertrekken.

Van de kiezers hoop ik dat ook zij begrijpen, dat er grenzen zijn aan wat een mens aan werk kan verzetten (1) en dat er daarnaast persoonlijke grenzen (2 en 3) zijn - die voor iedereen anders zijn -  aan het accepteren van werkomstandigheden als raadslid.

In de bijna drie jaar, dat ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad zat heb ik mij naar eer en geweten en voor 200% ingezet als volksvertegenwoordiger.

Zoals iedereen  van mij gewend is bij het verdedigen van standpunten, heb ik gemeend ook mijn vertrek als raadslid kenbaar te moeten maken met een verklaring, die naar ik aanneem aan duidelijkheid niets te wensen of te raden overlaat."

Met vriendelijke groeten,
H.M. (Margré) van Wijngaarden.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.