Portefeuilleverdeling B&W

13 april 2006
Portefeuilleverdeling B&W

Papendrecht, 13 april 2006 - De verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders is bekend. De burgemeester behoudt uiteraard de taken die hij reeds had en bestemd zijn voor een burgemeester.

Verder zijn ongeveer 2/3 deel van de overgebleven taken verdeeld onder de 2 voltijd-wethouders: Joop Tegelaar (PvdA) en André Vogel (CDA). De andere 2 wethouders, André van Leeuwen (CU) en Maria Zaal (GL), hebben samen 1/3 van de overgebleven taken en zijn beiden half-tijd wethouder. In het onderstaande overzicht kunt u zien wie verantwoordelijk is voor welke taken en wie er moet vervangen bij afwezigheid. Het het project Theater heeft een eigen portefeuille, waarvoor André Vogel verantwoordelijk is. Joop Tegelaar is de eerste loco-burgemeester bij afwezigheid van burgemeester De Bruin.

de burgemeester Openbare Orde
C.J.M. de Bruin Integrale veiligheid
CV Handhaving
  Algemeen bestuur en communicatie
Waarneming: Publiekszaken
mr. J. Tegelaar Representatie
  Beleidscoördinatie
  Internationale samenwerking
Naam portefeuille Algemeen bestuur en coördinatie, Openbare Orde, Integrale Veiligheid en handhaving, Communicatie en representatie.

mr. J. Tegelaar Regionale samenwerking
Basisonderwijs
  Voortgezet onderwijs
Waarneming: Onderwijs
A. Vogel Volwasseneducatie
  Eigendommen
  Grondexploitaties
  Financiën
  Belastingen en rechten
  Ruimtelijke ontwikkeling (structuurvisie, centrumproject, Van der palmgebied)
Naam portefeuille Regionale samenwerking, Ruimtelijke Ontwikkeling, Onderwijs, Financiën.

A. Vogel Sociale zaken en werkgelegenheid
Economisch beleid
  Welzijn (WMO)
Waarneming: Sport en bewegen
J. Tegelaar Ouderenbeleid
  Project theater
  Inkomensvoorzieningen
  Werkgelegenheidsinitiatieven
  Maatschappelijke begeleiding en advies
  Minderhedenbeleid
  Voorzieningen gehandicapten
  Volkshuisvesting
Naam portefeuille Sociale zaken en werkgelegenheid, Economie, Welzijn en sport, Volkshuisvesting, Ouderenbeleid.

A. van Leeuwen Verkeer
Openbaar vervoer
  Groot onderhoud
Waarneming: Ruimtelijke ordening
M.I. Zaal-Kwaak Stads- en dorpsvernieuwing
  Wijkgericht werken
  Riolering
  Project renovatie parken (Noordhoekse wiel & Oostpolderpark)
Naam portefeuille Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ordening, Wijkgericht werken, Groot onderhoud openbare ruimte

M.I. Zaal-Kwaak Wegen, straten en pleinen
Openbaar water
  Cultuurbeheer, kunstoefening
Waarneming: Toerisme
A. van Leeuwen Monumentenzorg
  Groenvoorzieningen
  Leefbaarheid en ontspanning (recreatie)
  Sociaal-cultureel werk
  Kinderopvang
  Jeugd
  Afvalinzameling
  Milieu
  Algemene begraafplaats
Naam portefeuille Milieu, Cultuur en recreatie, Jeugdbeleid, Beheer openbare ruimte, Personeel en organisatie

1e loco-burgemeester: de heer mr. J. Tegelaar
2e loco-burgemeester: de heer A. Vogel
3e loco-burgemeester: de heer A. van Leeuwen
4e loco-burgemeester: mevrouw M.I. Zaal-Kwaak

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.