Thema-avond PvdA: 'Gelukkig ouder worden in Papendrecht' groot succes

19 januari 2017

PAPENDRECHT - De avond werd gehouden in verpleeghuis de Waalburcht en de verwachtingen met betrekking tot de opkomst werden ruimschoots overtroffen. De zaal was bomvol en er moesten zelfs extra stoelen worden bijgezet.

Er waren ook afgevaardigden aanwezig van organisaties die zich o.a. met ouderen bezig houden, zoals Woonkracht10, Rivas, GGZ, Wijkverpleging, BWI, WMO Adviesraad en andere politieke partijen.

Na de opening van de avond door Margreet den Hartog, presenteerde Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckmanstichting de resultaten van een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd. Door 130 vrijwilligers zijn er t.b.v. dit onderzoek met ouderen vanaf 66 jaar gesprekken gevoerd over de problemen die zij ervaren of zien bij het ouder worden.

Doelstelling van de avond was om met de aanwezigen te inventariseren tegen welke problemen men op dit gebied oploopt in Papendrecht. Er is uitgebreid gediscussieerd over een 3-tal onderwerpen:

Wonen
Hoe ziet ouder worden in Papendrecht er uit en wat betekent dat voor onze leefomgeving?

 • Als je niet meer zelfstandig kunt wonen, dan liefst in het centrum met goede voorzieningen en goede OV;
 • Er is vaak geen plaats om je scootmobiel te stallen en op te laden bij woningen en appartementen;
 • Oploopplanken om met een rollator of scootmobiel in te stappen in het OV ontbreken vaak;
 • De Drechthopper is vaak te laat en men vindt dat men vaak onaardig wordt bejegent;
 • Een aanwezige geeft aan al jaren bezig te zijn om een geschikte woning te vinden omdat bij het ouder worden zijn woning te veel belemmeringen heeft. Dit lukt niet omdat zijn inkomen boven de € 35.739 (prijspeil 2016) ligt. Deze groep mensen valt tussen wal en schip: men heeft een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning en een te laag inkomen voor een koopwoning. Wel wordt deze persoon jaarlijks aangeslagen voor een extra huurverhoging wegens ‘scheefwonen’, maar hij kan geen kant uit. Woningbouwverenigingen kunnen en mogen niet meer voor deze groep doen;
 • Iemand is een deel van zijn mantelzorgbijdrage kwijtgeraakt doordat hij i.v.m. zijn mobiliteit de woning noodzakelijkerwijs heeft moeten verbouwen.

Mantelzorg

 • Er zijn te weinig invalide parkeerplaatsen bij veel voorzieningen;
 • Er wordt te weinig aandacht besteed aan laaggeletterden en anderstaligen (o.a. bij invullen formulieren en op veel websites);
 • Er zijn in Papendrecht geen bedden beschikbaar voor psycho-geriatrische patiënten. Men moet nu uitwijken naar kleinere plaatsen als Leerdam;
 • De dagbesteding uitbreiden is vaak moeilijk te realiseren. Er moet meer gekeken worden bij de dagbesteding wat iemand vroeger gedaan heeft en wat men nog wel kan;
 • Er is veel bezuinigd op bijv. de activiteiten begeleiding;
 • In het Gerbrandygebouw kon men vroeger terecht voor veel activiteiten, nu veel minder;
 • Verschillende mensen hebben behoefte aan contact i.v.m. eenzaamheid;
 • Liften in o.a. het winkelcentrum de Meent zijn te smal, waardoor men met een scootmobiel niet kan manoeuvreren en snel klem komt te zitten;
 • Er gaat veel aandacht uit naar acute zorg en minder naar welzijn.

Verpleeghuizen

 • Er is veel angst om in een verpleeghuis terecht te komen, terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen die er wonen of er familie hebben vaak juist wel tevreden zijn. De angst wordt mede bepaald door vaak negatieve discussie en berichtgeving;
 • Vraag eens een rondleiding aan bij Rivas om te zien hoe het echt werkt in Papendrecht. Dan zal je ervaren dat we het hier goed voor elkaar hebben;
 • Het is mogelijk om vrije kamers te huren in Woonzorgcentrum de Markt. Dit soort huurders zijn tevreden en minder eenzaam. Men kan gebruik maken van de voorzieningen, maar daar moet wel extra voor worden betaald;
 • Medewerkers in de zorg (verpleeghuizen, ziekenhuizen, e.d.) zijn nu vaak overbelast en hebben onvoldoende tijd om zich met hun eigenlijke taken bezig te houden door de vele administratieve handelingen zoals het bijhouden van checklijsten. Deze checklijsten zijn geen verplichting vanuit ‘den Haag’ of de inspectie, maar worden meer bepaald door het management van de instellingen vanuit een angstcultuur. Het zou een goede zaak zijn voor de cliënten als ook voor de zorgmedewerkers als hier verandering in komt;
 • Bejaardenhuizen zijn verdwenen, maar dan zijn aanleunwoningen, e.d. voor in de plaats gekomen;

Het aanwezige PvdA Tweede Kamerlid en huisarts Marith Volp reageert o.a. dat dit geen individuele verhalen zijn, maar dat er de afgelopen jaren te weinig is vooruitgekeken en dat de ontwikkelingen snel zijn gegaan.
Zo konden we, als voorbeeld, een aantal jaren geleden nog niet verwachten dat er nu zoveel mensen zouden zijn met een scootmobiel. Bij nieuwbouw wordt hier wel veel meer rekening mee gehouden, maar in de oudere huizen en appartementen blijkt dit nu een probleem waar goed op ingespeeld moet worden.

Deze avond is een goede manier om duidelijk te krijgen waar men tegen aanloopt en hoe men wil gaan wonen. Inwoners willen vaak zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar moeten ook zelf tijdig actie ondernemen. Eenzaamheid blijkt vaak voor te komen en als een probleem ervaren te worden. Zelf zijn we echter ook verantwoordelijk voor ons eigen netwerk, om eenzaamheid te voorkomen en om indien nodig hulp te kunnen krijgen. Wat dit betreft is er gesproken over meer mogelijkheden voor senioren om elkaar te ontmoeten. 

Margreet stelt dat er heel veel bruikbare informatie is ingebracht en dat de PvdA niet alleen alle problemen kan oplossen.
Het gaat ook niet alleen met de landelijke of plaatselijke politiek. Het gaat ook niet alleen om geld omdat hiermee niet alles kan worden opgelost. Belangrijk is dat er nu de juiste keuzes worden gemaakt.
Zij is daarom blij met de vertegenwoordigingen van andere politieke partijen en benadrukt dat dit soort problemen alleen in samenwerking met alle partijen, maar ook met de gemeente en organisaties als Woonkracht 10 en andere maatschappelijke organisaties moeten worden aangepakt.
Vervolgens sloot zij de avond af en nodigde de aanwezigen uit om nog een hapje en drankje te gebruiken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.