Ruud Lammers van OP stelt vragen over Handhaving Parkeerbeleid

16 oktober 2017 door Hennie van der Zouw
Ruud Lammers van OP stelt vragen over Handhaving Parkeerbeleid

PAPENDRECHT - Ruud Lamers van Onafhankelijk Papendrecht stelt vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over het onderswerp onderwerp 'Handhaving parkeerbeleid Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef, Zwanenbloemplein en slimmere plaatsing van elektrische laadpalen auto’s.' Hieronder zijn brief aan de Burgemeester van Papendrecht:

"Geachte heer Moerkerke,
Op vrijdagavond 13 oktober jongstleden heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een bezoek gebracht aan de heer de Bruijn die woonachtig is aan de Beukenlaan nr. 2. De heer de Bruijn is tevens woordvoerder namens bewoners Beukenlaan nrs. 2-20.

Parkeerproblemen Beukenlaan en buurtomgeving
Dit is een kwestie die al bijna een jaar speelt en er wordt nog steeds niet adequaat door de gemeente en de overheid opgetreden.

De heer de Bruijn woont al 25 jaar in de buurt, kent nagenoeg iedereen, helpt senioren met boodschappen en ziekenhuisbezoek. Hij spant zich in om de buurt leefbaar te houden. Een burger dus die de verbinding zoekt en zich inzet voor het welbevinden van de inwoners en de buurt. En uitgerekend deze inwoner ondervindt een tegenwerking waar je niet blij van wordt.

De heer de Bruijn verhaalt van zijn talrijke ervaringen met slechte communicatie vanuit de gemeente Papendrecht. Ook wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd.
Hij heeft van de burgemeester een brief (Reactie handhavingsverzoek met kenmerk 1795062 d.d. 03 mei 2017) ontvangen dat hij contact moest opnemen met de Politie.
Toen hij dat deed kreeg hij van de Politie te horen aan het verkeerde adres te zijn met het advies zich bij de burgemeester te melden.

De Politie zegt te handhaven maar de bewoners aan de Beukenlaan merken hier hoegenaamd niet veel van. Zij voelen zich niet serieus genomen.

Waar gaat het om? Het gaat om een aantal ergernissen die met een beetje goede wil vanuit de gemeente én de Politie verholpen zouden kunnen worden. Enkele principiële zaken waarin de heer de Bruijn volgens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht gelijk heeft zijn de volgende.

1. Handhaving parkeren
Er wordt in de buurt van de Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef en Kalmoesdreef, zo hebben wij zelf geconstateerd, niet goed geparkeerd. Er zijn parkeervakken waar inwoners en/of bezoekers hun auto niet in zetten.
Zij zetten in een aantal gevallen hun auto op de openbare weg waar geen parkeervak is.
Dit brengt onveilige situaties met zich mee.
De heer de Bruijn maakt zich hierover terecht zorgen.
De heer de Bruijn verzoekt de gemeente met klem ervoor te zorgen dat ten aanzien van het parkeerbeleid vanwege de gemeente dit beleid wordt gehandhaafd.

2. Laadpalen energie voor auto’s
De plek van de plaatsing van de laadpalen is niet goed doordacht.
Wij hebben zelf geconstateerd dat dit beter kan. Er zijn plekken waar de laadpaal beter kan worden geplaatst dan waar het nu gepland staat.
Plaats de laadpaal niet in het midden van het Zwanenbloemplein maar vlak bij de ingang over het water -- via het bruggetje direct links -- komende vanaf de Andoornlaan aan het Zwanenbloemplein.
Wij stellen voor de plaats voor de laadpaal zodoende te verbeteren.
De laadpaal Kalmoesdreef staat niet op de goede plaats.
Hou een goede doorstroming van het verkeer ter plekke op het woonerf in de gaten.

3. Overlast door jongeren op de fiets die aan de verkeerde kant van de Beukenlaan rijden
Tijdens schooldagen wordt door de scholieren/jeugd aan de verkeerde kant van de Beukenlaan gereden:  zij zijn dan op weg naar Sliedrecht. Er hebben zich daardoor op verschillende plekken in de buurt, zoals op het Zwanenbloemplein, op de Kalmoesdreef, op de Lisdreef en op de Beukenlaan, bijna-ongelukken voorgedaan.
De heer de Bruijn merkt op dat dit fenomeen – gekoppeld aan de verkeerd geparkeerde auto’s in de buurt – de problemen veroorzaakt.
Doordat er niet gehandhaafd wordt staan auto’s niet goed geparkeerd en vormen deze een gevaar voor de veiligheid op de openbare weg.
Het uitzicht op straathoeken is daardoor aanzienlijk slechter.
Automobilisten moeten weliswaar stapvoets rijden, wat zelden gebeurt, maar kunnen eenvoudigweg niet goed zien wat zich achter de verkeerd geparkeerde auto’s die niet in de parkeervakken staan afspeelt.
Het komt regelmatig voor dat spelende kinderen plotseling achter de verkeerd geparkeerde auto’s vandaan springen. Menigmaal is een aanrijding op het nippertje voorkomen als kinderen uit het steegje, dat de achtertuinen van de huizen aan de Lisdreef en de Rietdreef verbindt, of plotseling al spelende achter de verkeerd geparkeerde auto’s vandaan komen lopen, omdat het zicht voor de automobilisten daar dan (veel te) slecht is.

4. De buurt gaat achteruit en is sociaal onveiliger geworden
Door bovenstaande zaken is de buurt erop achteruit gegaan en voelt met zich sociaal onveiliger. Het gevoel heerst dat de zaak tussen de vingers doorglipt.
Doordat er onvoldoende aandacht is voor handhaving rommelen inwoners en bezoekers maar wat aan, met als gevolg dat er tuintjes worden aangelegd waar het niet hoort en parkeerplaatsen worden geclaimd die feitelijk openbaar behoren te zijn.
Daarnaast versterkt het verkeerd parkeren het gevoel van onveiligheid en verrommeling in de buurt.
Er zijn in principe voldoende parkeerplaatsen in de buurt aanwezig.
Het enige is dat inwoners of bezoekers dan iets verder naar hun auto moeten lopen, maar dit alles binnen een straal van maximaal 200 meter, dus zeer acceptabel.

5. Het is een woonerf
De buurt is een woonerf, daar gelden afspraken dat auto’s in de parkeervakken horen te worden geparkeerd.
Het ligt daarom voor de hand de handhaving te intensiveren, teneinde ervoor te zorgen dat de inwoners of bezoekers die zich keurig aan de regels houden niet langer worden achtergesteld bij hen die lak aan de regels lijken te hebben.

6. De Beukenlaan is een sluiproute geworden
Dit is een constatering die door meer mensen ter plekke wordt gedragen. Om files te omzeilen wordt de Beukenlaan bereden om sneller in Sliedrecht te komen en vice versa en daarmee is er sprake van een toename van het aantal verkeersbewegingen met een toename van de daarmee gepaard gaande overlast die een gevoel van irritatie achterlaat.
Vaak rijden auto’s en met name motoren veel te hard op de Beukenlaan.
Hiertegen wordt niet handhavend opgetreden.

Wat aan de kant van de Beukenlaan ter hoogte van de woningen met nrs. 2 t/m 20 ontbreekt zijn parkeerplaatsen voor de deur. Inwoners en bezoekers kunnen in de ernaast gelegen parkeervakken en in de parkeervakken op het Zwanenbloemplein hun auto parkeren.

7. Een kort parkeren parkeerplek
Het zou handig zijn als er aan de Beukenlaan zelf een kort parkeren parkeerplek zou kunnen worden aangelegd, bijvoorbeeld voor politie- of ziekenauto of bezorgdiensten van artikelen aan huis en de post. Dit vanwege een betere bereikbaarheid van de woningen aan de Beukenlaan. Ook is het dan niet meer nodig om afsteekpaadjes te lopen, wat het zicht er niet mooier op maakt.

Het gaat hier tenslotte om een relatief eenvoudig op te lossen probleem dat voor de bewoners ter plekke een wereld van verschil zou maken. Ten eerste dient de handhaving nu eens goed te worden ingezet. Foutparkeerders waarschuwen en bij herhaald foutparkeren bekeuren. Net zo lang totdat het foutparkeren niet meer voorkomt.

Er is voldoende ruimte in de parkeervakken.
Eventueel een informatiecampagne lanceren dat parkeren van auto’s in de parkeervakken dient te geschieden. Als het foutparkeren is teruggebracht naar nul lopen spelende kinderen ook niet meer zoveel gevaar en zal de kans op aanrijdingen kleiner worden.

En voorts graag al het overige gaan doen dat in deze brief is opgesomd. Graag ook een goede communicatie met de heer de Bruijn opzetten, want daar heeft het tot dusverre aan geschort.
Daarnaast graag ook een terugkoppeling naar ons over de vervolgstappen en de geboekte resultaten."

Tot zover de brief van Ruud Lammers aan Burgemeester Moerkerke van Papendrecht.

Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.