Gemeenteraad blikt vooruit naar 2018

07 juli 2017
Gemeenteraad blikt vooruit naar 2018

PAPENDRECHT - Op donderdag 6 juli werd de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gehouden.

Op de blog van Arno Janssen lezen we de volgende terugblik:

"Algemene beschouwingen light.
Waar voorgaande jaren ook nog werd teruggeblikt was de focus deze keer alleen vooruit gericht. Alle politieke partijen gaven daarmee hun wensen mee aan het college voor de begroting van 2018, die later in het jaar wordt besproken. Alleen Ruud Lammers (OP) liet verstek gaan.

Van groot naar klein trapt Arno Janssen (PAB) af met 11 punten (“tussen zeggen en doen”). De belangrijkste: het informeren en serieus betrekken van inwoners en ondernemers bij allerlei projecten (ook conform de aanstaande Omgevingswet), meer budget voor beheer en onderhoud van groen en wegen, nascheiding naast gescheiden inzameling van afval, een actieprogramma om tuinen te vergroenen en concrete voorstellen voor de huisvesting van De Lage Waard en Willem de Zwijger nog vóór het einde van het jaar. Samen met D66 dient het PAB een motie in voor het ophogen van het budget voor onderzoek door de Rekenkamercommissie.

Marco de Haas (VVD) vult aan met onder andere meer budget voor het integrale veiligheidsplan, zorgen over het sociale domein, problemen met de bereikbaarheid, focus op werk en economie en stimuleren van cultuur en het promoten van Papendrecht. Egbert Lichtenberg (CDA) gaat verder met zorgen over de solvabiliteit van de gemeente, noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsvoering, een versterking van de regionale samenwerking vanuit Papendrechts perspectief en de opnieuw dreigende impasse in de kwestie rond de huisvesting van de VO-scholen.

De ingediende motie Afvalbrengstation (steun van het PAB) krijgt geen meerderheid, maar maakt wel duidelijk dat de discussie over voor- en nascheiding van afval met urgentie moet worden gevoerd. Trijntje van Es (D66) stelt ook dat de rijksbijdrage ongewis is en blijft, vraagt ook met nadruk aandacht voor de hoge ambitie om de VO-scholen samen te krijgen in een scholendorp, ziet de noodzaak voor de bouw van woningen in een hoger segment en denkt dat vooral ook meer (ouderwetse) voorlichting aan de burger gewenst is. De motie voor meer geld voor de Rekenkamercommissie wordt met uitzondering van de VVD door alle fracties gesteund.

De overige partijen vragen daarnaast nog vooral aandacht voor cybercrime, energieneutraliteit, wachtlijsten in de zorg en de rol van het MKB (Kees de Ruiter, CU), bestuurlijke vernieuwing, duurzaamheid (motie: ingetrokken), verrommeling dijklint (motie: ingetrokken) en in de begroting opnemen van de kosten voor huisivesting VO-scholen (Arjan Kosten, SGP), overbodige regels, energieopwekking en duurzaamheid, groen op scholen en fietsparkeren op De Meent (René van Engelen, GL) en armoedebestrijding, laaggeletterdheid, zorginnovaties en behoefteonderzoek onder jongeren (Ernst Schotting, PvdA).

In de beantwoording van het college en de discussie daarna wordt duidelijk dat er in het najaar veel te doen is. Op bijna alle genoemde onderwerpen wordt actie ondernomen of worden voorstellen gedaan in het kader van de begroting voor 2018", aldus Arno Janssen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.