Ad Tromp: Grote twijfels over duurzame exploitatiekinderboerderij"

29 november 2012

PAPENDRECHT - Afgelopen week vergaderde de commissie Samenleving over de nieuwe kinderboerderij Papenhoeve. Dit ter voorbereiding op de raadsvergadering van 6 december a.s. waar de nota Toekomstplannen van het college van B&W van PAB,CDA,VVD,D’66 en CU verder zal worden besproken en mogelijk zal worden aangenomen.

Dit laatste valt na de afgelopen commissievergadering nog te bezien. Er zal in Papendrecht er wel een nieuwe kinderboerderij komen voor rekening van de gemeente, maar de exploitatie zal worden overgelaten aan een nieuw nog op te richten stichting. Volgens CDA-wethouder Koppenol zijn inmiddels al drie prominente Papendrechters bereid gevonden om daarin zitting te nemen.

Behalve de antwoorden op de vorige vergadering was er verder geen nieuws te melden. Pas als de nota is aangenomen en de nieuwe stichting met haar bestuurders zich bekend zal maken, dan komt er meer informatie voor de raad beschikbaar.

De omgekeerde wereld dus in Papendrecht! En dit allemaal alleen maar om krampachtig een bezuiniging van € 100.000 te kunnen invullen omdat deze coalitie dit nu eenmaal heeft afgesproken. Men gaat hierbij uit van begrotingcijfers, die lager liggen dan de werkelijke cijfers van de afgelopen 2 jaar. (2010: € 283.420 en 2011: € 295.857). En bij deze cijfers zijn volop vragen de stellen ,want we zien hoge opgevoerde gemeentelijke( apparaat) kosten, kosten voor voorzieningen en ook hoge niet gespecificeerde aankopen Het actuele kostenplaatje voor de eerste 9 maanden van 2012 is niet voorhanden. Vreemde zaak.

Wat zijn nu de werkelijke kosten? Misschien was zo’n bezuinigingsoperatie helemaal niet nodig en zou dus volstaan kunnen worden met een andere sturing . En de nieuwe stichting: zou die wel inzicht in de werkelijke cijfers willen? Maar wie vraagt nu op 6 december eens om een specificatie van deze bedragen en stelt de vraag of de exploitatie echt niet anders kan?

De collegepartijen gaan er klakkeloos vanuit, dat de nieuwe stichting met de € 171.000 jaarlijkse bijdrage voor personeel , rente en afschrijving en exploitatiebijdrage er wel uit zal komen. Het restant moet men maar door activiteiten en fondswerving bij elkaar zien te harken. Jaar in en jaar uit.

Maar niet getreurd: vrijwilligers en samenwerking met Gemiva, een stichting met mensen met een beperking, biedt uitkomst. Zij kosten niets en dat is dus mooi meegenomen. Op een oproep van mij via o.a. De Klaroen en Papendrecht.net leverde welgeteld 3 vrienden of fans op en één vrijwilliger.

Ondernemend Papendrecht liet zich niet horen... Kortom geen goed vooruitzicht om als zelfstandige stichting te gaan starten. Ook gesprekken in het veld stemmen niet gerust. Kijk eens om u heen; deze tijd is niet in het voordeel.

Sponsoring in deze sector aangaande de jaarlijkse exploitatiekosten van een kinderboerderij is ook één van de grootste zorgen. Want blijven deze drie fans, waaronder de fractie van D’66, die wel vol achter deze bezuiniging van € 100.000 blijft staan, jaar in en jaar uit fan? Nee natuurlijk niet, dat is geen vaste waarde en ook geldt dit voor eventuele bedrijven en andere sponsoren. Zij kijken ook jaarlijks naar hun kosten en zullen een keer passen, ook al leg je ze een aantal jaren vast. Maar het moet en zal gaan gebeuren door een stichting.

Er is geen businessplan, geen beleidsplan, niets nog maar zij – de nieuwe bestuurders van de stichting - gaan (!) het doen als de coalitiepartijen, waaronder het Papendrechts belang (PAB) en het CDA, de partij van wethouder Koppenol volmondig ja zeggen. Over het beheer t/m heden door de gemeente en deze wethouder inzake de huidige boerderij niets gehoord.

We gaan in Papendrecht voor hoelang weet niemand een kinderboerderij verzelfstandigen. Welk draagvlak heeft dit nu en straks in de samenleving? Wie in Papendrecht heeft hier omgevraagd of zit hierop te wachten? Gaat het niet goed, dan gaat alles weer naar de gemeente terug. Welk risico nemen hierbij is dan ook de vraag. Er zijn nog zoveel vragen te beantwoorden. Waar beginnen we aan?

Een nieuwe boerderij kan gewoon door de gemeente geëxploiteerd worden, ook tegen lagere kosten, maar wel met een gecertificeerde beheerder op de boerderij. Hij of zij zorgt voor sturing met de werknemers , eventuele vrijwilligers en cliënten van Gemiva en het dagelijks exploiteren van de boerderij. Pak tijdens de bouw de scholing aan van de huidige medewerkers en mocht er te zijner tijd overcapaciteit zijn, dan is er best nog wel plaats in de gemeentelijke organisatie aangaande het uitdragen van duurzaamheid, milieu etc. Een passende functie is er altijd wel te vinden. Een stichting als “Vrienden van de kinderboerderij” kan ook zorgen voor extra middelen voor activiteiten e.d. Bestuurders zijn er blijkbaar al. Of heeft men in deze opzet geen zin in?

Sturing die er tot op heden blijkbaar onvoldoende was en waardoor er geen grip is geweest op de werkelijke kosten en ook omdat deze cijfers tot op heden op de Markt ( =gemeentehuis) werden gemaakt.

Duurzaam exploiteren ( hoeveel jaren) van de nieuwe kinderboerderij, door een stichting. Waarom toch? Ik ben toch bang dat de huidige collegepartijen bij de volgende verkiezingen echt iets hebben uit te leggen.

Laat de nieuwe kinderboerderij geen speeltje worden. Dit vraag ik de collegepartijen van Papendrecht namens de vele – 40.000 - jaarlijkse bezoekers tot heden, zoals moeders, papa’s, opa’s en oma’s, maar vooral dus de jeugd van Papendrecht! Ik maak me gelet de gevoerde gesprekken in de regio met diverse vertegenwoordigers van kinderboerderijen in de afgelopen weken hierover echt zorgen.

Ad Tromp, Berkenhof 17, 3355AC Papendrecht

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.