Het PAB stelt vragen naar aanleiding van berichtgeving over (te) zuinige WMO-hulp

09 december 2016 door Hennie van der Zouw

PAPENDRECHT - Het Papendrechts Algemeen Belang stelt vragen naar aanleiding van de berichtgeving in onder andere het Algemeen Dagblad over de (te) zuinige WMO-hulp verstrekking in de Drechtsteden.

"In de vergadering van de commissie Samenleving, in Drechtstedenoverleggen en in de schriftelijke informatie over het toekennen van het aantal uren WMO-hulp is tot nu toe steeds naar voren gekomen dat de toekenning van uren in de Drechtsteden tot weinig of geen klachten heeft geleid (dit in tegenstelling tot de vele krantenberichten van misstanden in andere gemeenten bij het toekennen van WMO-hulp). Nu komt de rechtbank met een oordeel dat de SDD onvoldoende hulp heeft geboden, zo blijkt uit een bericht in het AD van 2 december jongstleden.

Naar aanleiding van dit krantenbericht in het Algemeen Dagblad Drechtsteden over de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam gericht aan de Sociale dienst Drechtsteden (SDD) heeft het PAB een aantal vragen.

Het PAB heeft over de gang van zaken de hierna volgende vragen.
1. Het PAB heeft deze informatie uit de krant moeten halen. Waarom is er via de GRD geen informatie aan de Raad verstrekt over deze uitspraak?
2. Gaat de SDD op grond van deze gerechtelijke (tussen)uitspraak de SDDnormen die volgens de rechter onvoldoende onderbouwd zijn en die ook nog lager, dus minder hulp beschikbaar stellen, dan de landelijk toegepaste indicatienormering (CIZ) naar boven aanpassen?
3. Betekent de (tussen)uitspraak van de rechter (zie citaat 6.3) dat voor alle gevallen waarin een indicatiestelling is opgesteld en waarin wordt gewezen op deze SDD-beleidsregels uit 2015 de cliënten onvoldoende gemotiveerd geïndiceerd zijn en hiervoor een herindicatie nodig is?

Citaat uitspraak 6.3:
De rechtbank stelt vast dat uit de ondersteuningsovereenkomst van 1 juli 2015 noch uit het besluit van 29 juni 2016, blijkt in welke omvang welke taken verricht moeten worden om het beoogde resultaat te bereiken. Het betoog van verweerder dat de Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 (Beleidsregels) daarover voldoende duidelijkheid bieden, kan de rechtbank niet volgen.

4. Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord wat is dan de reden dat het niet wordt aangepast aan de landelijke normering die is ontleend aan het door het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) ontwikkelde Protocol indicatiestelling huishoudelijke verzorging?
5. Hoeveel inwoners van Papendrecht hebben met deze manier van indiceren die afwijkt van de landelijke indicatienormering te maken gekregen?
6. Hoeveel klachten, bezwaren van deze aard uit Papendrecht zijn er bij de SDD binnengekomen?
7. Als alle indiceringen op eigen initiatief van de SDD herzien worden om hoeveel gevallen in de Drechtsteden en in Papendrecht gaat dit dan?

Tenslotte wil het PAB graag op de hoogte gehouden worden met betrekking tot de verdere gang van zaken en de uitkomst van deze procedure inclusief de gevolgen daarvan voor de hulpvragers en verzoekt het DSB om ons tijdig, eventueel via een Raadsinformatiebrief, te informeren over deze zaak." Tot zover de brief van het PAB.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.