PAB stelt vragen over levering drinkwater aan binnenschippers

06 december 2016 door Hennie van der Zouw

DRECHTSTEDEN - Naar aanleiding van een noodkreet/protest van een schipper, dat er al jaren geen drinkwater meer geleverd wordt in Papendrecht en de Drechtsteden komt het PAB op voor de binnenschippers in Papendrecht.

Daarvoor hebben ze een aantal vragen gesteld aan het College van B & W om duidelijkheid te verschaffen aangaande een eventuele toekomstige levering van drinkwater, zodat schippers weten waar ze aan toe zijn.

Zonodig zal een en ander ook ter behandeling op de agenda van de raadscommissie worden geplaatst.

Hier de inhoud van de brief van 5 december van het PAB aan het College:

"Onderwerp: Vragen van de fractie van het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) n.a.v. mail over het ontbreken van een drinkwatervoorziening.

Geacht college,

Naar aanleiding van een mail van dhr. R. Schippers van 29 november 2016 aan de fractievoorzitters in de Drechtsteden, wegens het ontbreken van levering van drinkwater aan binnenschippers in de Drechtsteden stel ik u enkele vragen.

Sinds 1 januari 2015 vormen de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht één binnenhaven-gebied met die van Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam en geldt een uniforme regeling voor het innen van binnenhavengeld. Via Havenbedrijf Rotterdam wordt het binnenhavengeld geind.

De inkomsten uit binnenhavengeld wordt vervolgens door het Havenbedrijf Rotterdam afgedragen aan de onderscheidene gemeenten zoals ook Papendrecht. Dit geld wordt gebruikt (zou moeten worden gebruikt) voor onderhoud van de havens en dienstverlening aan binnenschippers. Echter anno 2016 beschikken de binnenschippers in de Drechtsteden niet over de meest basale basisvoorziening: drinkwater. Terwijl dit al jaren goed geregeld is in hetzelfde binnenhavengebied van Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam is in de Drechtsteden nog steeds geen drinkwater voor binnenschippers beschikbaar.

Vraag 1: Wat is de oorzaak dat in bovengenoemde gemeenten de drinkwatervoorziening wel al jaren tot tevredenheid van de binnenschippers is geregeld en in de Drechtsteden die voorziening niet wordt aangeboden?

In het Algemeen Dagblad van 2 december jongstleden stond, waarschijnlijk als reactie op de mail van de heer Schippers, een bericht over mogelijke drinkwatertappunten op de wal. Echter daarvoor moet dan eerst weer (meer) onderzoek plaats vinden. En dan zouden die tappunten in Dordrecht komen en niet in de Papendrechtse havens.

Vraag 2: Waarom gaat er nu pas een onderzoek gestart worden, waarom is meer onderzoek nodig naar de levering van drinkwater in de Drechtsteden, terwijl de levering van drinkwater in de rest van het binnenhavengebied al jaren goed geregeld is?

Vraag 3: Waarom wordt er in het bericht in het Algemeen Dagblad alleen maar gesproken over tappunten in Dordrecht en niet over tappunten in Papendrecht?

Vraag 4: Is het college bereid zich in te zetten voor het leveren van drinkwater in de havens van Papendrecht door opdracht te geven aan Evides om tot levering van drinkwater aan binnenschippers in Papendrecht over te gaan? Zo ja, wanneer denkt het college dat de levering van drinkwater aan de binnenschippers een feit is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5: Vindt u ook niet dat hoewel de Drechtsteden, het Drechtstedenbestuur het havengebied in de Drechtsteden aanduidt als een belangrijk onderdeel van Maritieme Topregio en daar veel geld in pompt, zoals zeer recent nog 300.000,-- euro per jaar voor een Economic Board gedurende 3 jaar, het ontbreken van een zo belangrijke basisvoorziening als drinkwater voor binnenschippers bepaald niet aan een Maritieme Topregio doet denken?"

Tot zover de inhoud van de brief van het PAB.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.