PAB wil dat onrechtmatig besluit Veiligheidsregio ZHZ inzake bekostiging opvanglocaties asielzoekers wordt ingetrokken

20 mei 2016

PAPENDRECHT - Het PAB zal in de komende commissievergadering ABZ op maandag 23 mei voorstellen om de VRZHZ een ultimatum te stellen dat het onrechtmatig en onbevoegd genomen besluit in de eerst komende vergadering van de VRZHZ door het AB wordt ingetrokken en dat bij niet-intrekking onverwijld rechtsmaatregelen worden getroffen die tot vernietiging van het onrechtmatige besluit moet leiden.

Het PAB legt hierover uit: "Op 25 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) willens en wetens een besluit genomen over aanwending van gelden voor opvang van asielzoekers waartoe zij niet bevoegd is zodat dit besluit als onrechtmatig kan worden gezien. Dit staat los van het feit dat de opvang van asielzoekers in het geheel geen taak van de VRZHZ is en dat de gelden van de VRZHZ zijnbedoeld en moeten worden besteed aan o.a. brandweerzorg, rampenbestrijding en niet is bedoeld voor opvang en huisvesting van asielzoekers.

Op 25 november 2015 is door de meerderheid van bestuurders in het AB van gemeenten die hier financieel voordeel bij hebben ter afdekking van de tekorten van de opvang van asielzoekers desondanks toch dit onrechtmatige besluit genomen. Echter omdat het AB van de VRZHZ hiertoe niet bevoegd is blijft het besluit, ondanks de meerderheid, onrechtmatig en in strijd met de wet. Het volstrekt onbevoegd door het AB genomen besluit wordt door het PAB beschouwd als een besluit in strijd met de beginselen van de democratische rechtstaat, zoals vervat in onder andere de Grondwet en de organieke wetten zoals eerder door het PAB is vermeld in onze oproep van 25 november 2015 aan de burgemeester, het college en gemeenteraad van Papendrecht.

Het PAB vindt het uitermate teleurstellend dat ondanks herhaalde oproepen vanaf 25 november 2015 tot heden, o.a. in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ), inmiddels een half jaar later na het onrechtmatig genomen besluit er nu alleen maar een voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht ligt tot het houden van een overleg met de VRZHZ. Feitelijk niet meer dan een voorstel om gezamenlijk thee te gaan drinken. Een teleurstellende uitermate slappe reactie die geen enkel recht doet aan de ernstige overtreding van de wet.

Voor het PAB is deze gang van zaken een ernstige aantasting van de geloofwaardigheid en integriteit van het bestuur, cq de bestuurders/burgemeester(s) die dit onrechtmatig besluit hebben genomen en bestuurders die hiervoor wel verantwoording dragen maar niet tegen het onrechtmatig besluit schijnen te willen optreden zoals bij de meerderheid van het college in Papendrecht het geval is. Het PAB zal dan ook in de komende commissievergadering ABZ op maandag 23 mei voorstellen om de VRZHZ een ultimatum te stellen dat het onrechtmatig en onbevoegd genomen besluit in de eerst komende vergadering van de VRZHZ door het AB wordt ingetrokken en dat bij niet-intrekking onverwijld rechtsmaatregelen worden getroffen die tot vernietiging van het onrechtmatige besluit moet leiden. Indien het AB van de VRZHZ in de eerstkomende vergadering van de VRZHZ het onrechtmatige besluit niet intrekt en het college van Papendrecht niet direct daarna over gaat tot het treffen van rechtsmaatregelen zal het PAB zelf overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen die moeten leiden tot vernietiging van het onrechtmatig genomen besluit." Tot zover het PAB.

PS. Voor de goede orde wijst het PAB er op dat het op 12 mei jongstleden zelf ook al een rechtstreeks verzoek aan de VRZHZ tot intrekking van het omstreden besluit heeft gedaan.

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.