Het PAB bezorgd over slordigheden bij afgelopen stemronde

12 april 2016 door Hennie van der Zouw

PAPENDRECHT - Het PAB maakt zich zorgen over de slordigheden en onvolkomenheden tijdens het referendum over het assosiatieverdrag van de EU met de Oekraine en stelt daarom aanvullende vragen ex art.40 RvO inzake het raadgevend referendum op 6 april jongstleden, aan het College van Papendrecht.

Hieronder de brief van het PAB aan het College van Burgemeester en wethouders: "Geacht college, wij hebben eerder op 21 maart jl. met een vraag ex art. 40 RvO aandacht gevraagd voor het aantal stembureaus (13) en de spreiding ervan over Papendrecht (afstand) tijdens het referendum over het associatieverdrag van de EU met de Oekraïne. Dit in verband met onze zorgen over de ongewenste beïnvloeding van opkomstcijfers.

Met de zojuist binnengekomen schriftelijke en eerdere mondelinge beantwoording door plaatsvervangend portefeuillehouder Korteland in de Commissie ABZ van 29 maart jongdtleden wordt een aantal zaken verduidelijkt:

1. het aantal stembureaus is in een aantal jaren nog verder verminderd dan we eerder veronderstelden. Vorig jaar waren er bij de PS-verkiezingen weliswaar nog 17 stembureaus, maar tijdens de TK-verkiezingen in 2012 waren dit er nog 20. Dit betekent dus eigenlijk niet een kwart maar ruim eenderde (35%) minder stembureaus.

2. de maximale afstand zou volgens de portefeuillehouder voor ongeveer 10% van de kiezers ten hoogste 750 meter zijn. Dit blijkt in de praktijk niet te kloppen. In veel voorkomende gevallen is sprake van 900 meter en in enkele gevallen - overigens ook bij voorgaande verkiezingen - van ruim 1,2 kilometer. Inmiddels komen er nieuwe signalen op ons af. Zo is op stembiljetten een voorkeurslocatie voor het stemmen aangegeven. Meerdere kiezers geven aan dat men daarmee wordt verwezen naar een stemlokaal op een veel grotere afstand - volgens eigen zeggen zelfs "aan de andere kant van Papendrecht" - dan meerdere andere locaties "om de hoek". Bijv. voor inwoners van Huys de Merwede die het advies kregen naar het stembureau bij de Lage Waard te gaan, terwijl er volgens henzelf "drie stembureaus binnen 100 meter" zijn. Dit is op zijn zachtst gezegd vreemd en wordt door de betrokkenen als ontmoedigend ervaren.

Daarnaast is geconstateerd dat er verkeerde (oude) steminstructies in de stemhokjes hingen. Bijv. een A4-tje met als punt 1 "Maak het hokje voor de naam van de kandidaat van uw keuze rood." Dit alles maakt allesbehalve een professionele indruk en komt mogelijk over alsof de gemeente het referendum niet serieus heeft genomen. Dat laatste mag natuurlijk nooit de indruk zijn die achterblijft bij de kiezer.

De fractie van het PAB heeft daarom enkele aanvullende vragen:

1. Wie bepaalt welk stembureau/stemlokaal wordt aanbevolen?
2. Op grond van welke criteria wordt de locatie gekozen?
3. Waarom is het advies en de keuze zo afwijkend van vorige verkiezingen en dan met name van de laatste TK-verkiezingen in 2012?
4. Hoe komt de steminstructie of -toelichting op het stembiljet tot stand? Wie neemt daarbij het voortouw? Wie zijn er bij betrokken?
5. Waarom zijn vele kiezers verwezen naar een stembureau verder weg in Papendrecht in plaats van een van de andere dichterbij gelegen stembureaus?
6. Waarom zijn instructies van vorige verkiezingen blijven hangen in stemhokjes?

De relevantie van deze vragen en de beantwoording ervan zijn uiteraard voor het voorbije referendum niet langer van belang. In de komende jaren staan er echter weer nieuwe stemrondes op het politieke programma en - ook al doet het PAB de eerstvolgende geplande (landelijke) gelegenheid niet mee - het zou de zorg van iedereen moeten zijn om de gang van kiezers naar de stemhokjes zo toegankelijk mogelijk te maken. Met juiste instructies, goede informatie en uiteraard voldoende stembureaus op zo kort mogelijke afstand."

Tot zover de brief van het PAB aan het College.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.