Woonkracht10 over huisvesten extra vluchtelingen met verblijfsvergunning in Papendrecht

08 oktober 2015
Woonkracht10 over huisvesten extra vluchtelingen met verblijfsvergunning in Papendrecht

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht moet in 2015 in totaal 56 statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) huisvesten. In de eerste helft van het jaar zijn er al 27 van de 56 statushouders gehuisvest. Naast de 56 statushouders wil het college 32 extra statushouders (1 op de 1.000 inwoners in Papendrecht) versneld huisvesten en opnemen in de Papendrechtse samenleving. Woonkracht10 voert deze opdracht  uit voor de gemeente in ketensamenwerking  met verschillende partijen, zoals COA, Sociale Dienst en Vluchtelingenwerk. Het aantal te huisvesten statushouders wordt bepaald door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zij verdelen de mensen over het land en de gemeenten.

Onderscheid tussen statushouders en vluchtelingen
Vluchtelingen worden opgevangen in asielzoekerscentra (AZC). Tijdens deze periode wordt gekeken of ze een verblijfsvergunning krijgen. Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, wordt hij een zogenaamde statushouder. Een statushouder heeft recht op een uitkering en een woning. Voor 2015 heeft Woonkracht10, net als voorgaande jaren, de plicht en de volkshuisvestelijke opdracht om het aantal mensen te huisvesten, dat wordt toegewezen per gemeente.

Plaatsing statushouders
Statushouders worden het gehele jaar door geplaatst. Woonkracht10 wijst de woningen zelf toe in plaats van de toewijzing via Woonkeus. Dat betekent dat er minder aanbod is voor reguliere woningzoekenden. Het betekent niet dat door 32 extra statushouders er 32 woningen minder beschikbaar zijn, omdat ook sprake is van gezinnen. Bij het toewijzen van een woning wordt gekeken naar de samenstelling van het huishouden. We plaatsen bijvoorbeeld geen alleenstaande statushouder in een eengezinswoning. Een eengezinswoning wordt alleen toegewezen aan gezinnen vanaf vijf personen.

Begeleiding
Voor het versneld huisvesten van extra statushouders is een goede ketensamenwerking van onmiskenbaar belang. Het gaat naast huisvesting ook om goede begeleiding van deze mensen.
De eerste drie maanden is Vluchtelingenwerk verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders. Ook daarna blijft Vluchtelingenwerk intensief betrokken en zullen ook andere sociale partners daar waar nodig ondersteunen bij het begeleiden van deze mensen.

Regionale afstemming
Op regionaal niveau wordt al door corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties gesproken over de gevolgen van een verhoogd aantal statushouders op de woningmarkt. De uitkomsten hiervan zullen in de afspraken met gemeenten en corporaties worden vastgelegd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.