Bewoners Huys de Merwede leggen hun grieven over de Merwede Brug in de N3 op tafel

22 september 2015 door Hennie van der Zouw

PAPENDRECHT - Van de bewoners van Huys de Merwede ontvingen we het volgende bericht.

"Op woensdag 23 september 2015 sattat op de agenda van de commissie Ruimte het onderwerp "overlast N3". Wij als bewoner(s) van Huys de Merwede zijn, in samenspraak met de V.v.E., al geruime tijd bezig om de sterk verouderde Merwede brug N3 in beeld te brengen. Hierbij gaat het om geluidsoverlast en ander overlast. Deze overlast neemt alleen maar toe en niet af?

Wij ontvangen in deze ook veel ondersteuning van Onafhankelijk Papendrecht / Ruud Lammers.
Het doet ons deugd dat uiteindelijk ook andere politieke partijen, Raad en College, in Papendrecht haar aandacht aan deze problematiek gaan geven.

Wij hebben in april 2015 via een brief RWS (Rijkswaterstaat) benaderd over de ellende met deze Merwede brug N3. Op 6 juli 2015 heeft met RWS te Dordrecht een gesprek plaatsgevonden.

Als bewoner(s) van Huys de Merwede willen wij ook onze standpunten met een toelichting in de commissie Ruimte naar voren brengen als onderdeel en voorbereiding op de raadsvergadering van 8 oktober 2015.

Wij zijn verhinderd op 23 september 2015 maar nemen aan dat onze standpunten ook via de mail kunnen worden ingebracht bij de voorzitter van deze commissie Ruimte de heer C. de Ruiter.

Het gaat om de volgende standpunten:
Sterk verouderde Merwede brug N3. Voldoet niet meer aan de huidige moderne normen. Werd ontworpen in de tijd van weinig verkeer en bedoeld voor het plaatselijke verkeer. Met de kennis van nu een achterhaalde zaak. Veroorzaakt in toenemende mate geluidsoverlast en ander overlast.

1. Geluidsoverlast (wasbord geluid).
Hoofdzakelijk veroorzaakt door de houten planken op de brugklep. Deze planken gaan na zoveel tijd los zitten (veroorzaakt wasbord geluid).

Het volgende proces wordt dan door RWS gevolgd:

-De bouten waarmee deze planken vastzitten moeten regelmatig onder hoge druk worden aangedraaid. Daarna moeten de kieren tussen de planken ook weer worden opgevuld. De planken moeten worden voorzien van een nieuwe slijtlaag. Nadat dit alles moet er nog een asfalt laag op worden aangebracht.

- Een arbeidsintensief en duur proces,dat tot nu toe eenmaal per jaar plaatsvindt bij het regulier onderhoud. Vorig jaar oktober is dit voor het laatst gebeurt. Bij tussentijdse terugkeer kan dit worden gemeld bij RWS en wordt gekeken naar herstel. Maart/ april van dit jaar nam de overlast (wasbord geluid) weer toe. Wij hebben in april 2015 RWS hiervoor benaderd en voor ander overlast. In de week van 45 en 47 wordt door RWS weer regulier onderhoud uitgevoerd. Voorafgaand aan herstel een onderzoek naar dit probleem. Wij als bewoner(s) van Huys de Merwede verwachten in de toekomst geen verbetering alleen maar een verslechtering en toename met deze brug, mede door het steeds maar toenemen van het (zwaar vracht) verkeer.

2. Groot onderhoud.
RWS heeft voor groot onderhoud in 2024 extra geld vrijgemaakt boven op het geld hiervoor benodigd voor de houten brugklep en de te lage geluidschermen. RWS zegt daarbij tegelijk niet te kunnen zeggen wat er staat te gebeuren, waarbij wij doelen op:
-Vervanging van deze twee zaken? Een tegenstrijdigheid die ons als bewoner(s) van Huys de Merwede in het ongewisse laat en voelt als het bos in gestuurd?

Een in 2007 gedane toezegging van RWS de houten brugklep te vervangen door een aluminiumklep is uiteindelijk door RWS ook niet waargemaakt onder het mom van: "Geldgebrek"?
Wij vragen de Raad en het College er voor zorg te dragen bij RWS dat vervanging naar een aluminiumklep bij groot onderhoud of zoveel eerder nu wel zijn beslag krijgt.

3. De te lage geluidschermen bij groot onderhoud ook te vervangen door hogere schermen.

4. In de toekomst te komen tot ondertunneling.
Voordat het zover is vanuit RWS, Raad en College, al het mogelijke wordt gedaan om de geluidsoverlast en ander overlast in te dammen.
 
5. Overlast van luchtvervuiling (fijnstof).
-Nader onderzoek hiernaar en niet af te gaan op het feit dat alles net ligt onder de landelijke normen. Wij blijven last houden van fijnstof in mindere of meerdere mate. Maatregelen te treffen teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren.

6. Openingstijden van de brug. (Op dit moment 1 maal per uur).
-De brug gaat al open voor 1-zeilboot met een iets te hoge mast. In de zomermaanden gebeurt dit frequent. Bij beroepsvaart is dit marginaal. Welke gevolgen geeft een en ander:
-File vorming.
-Draaiende motoren van de automobielen en het optrekken van het verkeer geeft een toename van luchtvervuiling.
-Economische schade.

Wij zouden graag zien dat de openingstijden van deze brug aan een nader onderzoek worden onderworpen:
-Te beperken voor de pleziervaart en zeker niet ieder uur te openen voor 1-zeilboot. (In Friesland zijn veel bruggen en gebeurt dit ook niet voor 1-zeilboot).

7. Beperking van de snelheid op de N3 naar 60 Km per uur, maar zeker op het brug gedeelte, met traject controle.

8. Verboden voor vrachtverkeer (een van de grootste lastgever) met een tonnage van meer dan...?...
Van 9.00 uur in de ochtend tot 15.30 uur in de middag. (Landelijk gezien niets bijzonders).

9. Container Terminal te Alblasserdam.
Wij hebben begrepen dat een monitoring zal plaatsvinden in verband met gedragingen van het vrachtverkeer vanaf of naar deze terminal.
Hoe denkt de Gemeente te voorkomen/ in de hand te houden dat vrachtverkeer vanaf of naar deze terminal toch geen sluiproute gaat volgen over de N3 en door Papendrecht?

10. In een brief van 18 augustus 2015 informeert het College de gemeenteraad over diverse zaken betreffende de Merwede brug N3.
In deze brief wordt een datum genoemd van plaats te vinden groot onderhoud door RWS in 2019. Bij onze contacten met RWS wordt gesproken over een datum van 2024? Onze vraag is nu: -Welke datum is juist?"

Tot zover de Bewoners van Huys de Merwede.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.