Onafhankelijk Papendrecht wil € 400.000,-- extra voor sociale minima

07 juli 2015 door Hennie van der Zouw
Onafhankelijk Papendrecht wil € 400.000,-- extra voor sociale minima

PAPENDRECHT - Onafhankelijk Papendrecht komt tijdens de algemene beschouwingen op 9 juli met een motie voor extra ondersteuning van de sociale minima met € 431.000,--

Onafhankelijk Papendrecht, bij monde van Ruud Lammers, stuurde ons het volgende bericht: "Door de aanhoudende economische crisis zal het aantal mensen dat te maken krijgt met armoede alleen maar stijgen. Sinds het aanbreken van de crisis in 2008 hebben de sociale minima relatief het sterkst te lijden gehad onder de aanhoudende huurverhogingen, bezuinigingen, verhogingen van eigen bijdragen en hogere lasten voor levensonderhoud. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau kunnen 1,1 miljoen mensen in Nederland niet rondkomen. Er zijn voedselbanken in Nederland ontstaan, ook in Papendrecht. Deze heeft inmiddels 82 cliënten. Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit.

Onafhankelijk Papendrecht wil hieraan iets doen. De gemeente heeft het sociale beleid ondergebracht bij de Drechtsteden, bij de Sociale Dienst. Het jaar 2014 kende een positief resultaat. Uit het budget van de Sociale Dienst Drechtsteden vloeit een bedrag van € 431.000,-- terug naar de gemeente. Maar dat is feitelijk geld bestemd voor de sociale minima, afkomstig uit het budget van de regionale Sociale Dienst. Vandaar dat Onafhankelijk Papendrecht de gemeenteraad oproept om dit bedrag daadwerkelijk aan de sociale minima in Papendrecht te besteden.

Onafhankelijk Papendrecht staat voor ogen dit geld zo efficiënt mogelijk te bestemmen voor de doelgroep van de sociale minima met behulp van zogenaamde ‘matchmakers’; dat kan de Voedselbank zijn maar dat kunnen ook de Diaconieën van de kerken zijn, die gescheiden van de kerkelijke organisaties, zich uitsluitend ten doel stellen de behoeftigen te ondersteunen.

Wat voor soort ondersteuning komt in aanmerking? Wij denken aan financiële ondersteuning, hulp bij het betalen van eigen bijdragen, maar ook aan zaken als gratis openbaar vervoer, een gratis identiteitskaart, een gratis vrijwilligerspas, een gratis aanvullende ziektekostenverzekering, aan schuldsanering en aan hulp die bijdraagt aan het functioneren van de genoemde matchmakers zelve ter ondersteuning voor de verwezenlijking van hun doelstellingen.

“82 mensen in de voedselbank in Papendrecht zijn er wat ons betreft 82 teveel, reken daar de gezinnen op de achtergrond nog eens bij, gemiddeld 1 op de 9 kinderen die opgroeit in armoedige omstandigheden, dat zijn zaken die we als gemeente, samen met de matchmakers, heel goed kunnen én moeten aanpakken. Papendrecht is altijd sociaal geweest. Dit biedt ook aan de kerken kansen om hulp aan behoeftigen via de Diaconieën te intensiveren. Ik heb er veel vertrouwen in dat het ons gaat lukken de armoede onder onze lokale bevolking te bestrijden. Als onze motie donderdag aanstaande voldoende steun krijgt zetten we samen een stapje op de goede weg”, aldus Lammers.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.