Inspraak op Nota van uitgangspunten Dijklint

18 juni 2015 door Hennie van der Zouw
Inspraak op Nota van uitgangspunten Dijklint

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders van Papendrecht bieden op grond van de inspraakverordening de mogelijkheid aan ingezetenen en belanghebbenden om in te spreken op de concept Nota van uitgangspunten die voor het dijklint is opgesteld.

De raad heeft in zijn vergadering van 12 december 2013 de Dijkvisie Papendrecht vastgesteld. Aan de hand hiervan zijn uitgangspunten opgesteld die de basis zullen vormen voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan. De uitgangspunten zijn opgenomen in de Nota van uitgangspunten Dijklint.

De nota heeft in ieder geval betrekking op het gebied zoals dat in de dijkvisie is beschreven. Dat betreft in grote lijnen de gronden aan weerszijden langs Matena, Oosteind, Nanengat, Visschersbuurt, Kerkbuurt, Kraaihoek, Bosch, Oude Veer, Westeind en Noordhoek, maar ook het gedeelte van de Tiendzone gelegen tussen de Zuidkil en de Tiendweg Oost maakt deel uit van het plangebied.

Het dijklint is in de huidige situatie gelegen in vijf verschillende ruimtelijke plannen. De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente bestemmingsplannen elke tien jaar te vernieuwen en aan te passen. Het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is een uniforme regeling voor het bebouwen en gebruiken van gronden in het dijklint binnen de kaders van de vastgestelde dijkvisie. Het behouden van de ruimtelijke kwaliteit van het dijklint staat hierbij voorop.

De concept Nota van uitgangspunten ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, vanaf donderdag 18 juni tot en met woensdag 15 juli 2015. Tijdens de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de Nota van uitgangspunten te reageren. De reacties kunnen worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders, antwoordnummer 44, 3350 VB  Papendrecht. Uw kunt een digitale reactie mailen naar: ruimtelijkeplannen@papendrecht.nl.

Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met het taakveld ruimtelijke ordening van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (14078). Daarnaast wordt er op dinsdag 30 juni 2015 een inloopbijeenkomst gehouden. Tussen 16.00 en 19.30 uur kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Markt terecht voor informatie en/of het geven van een reactie. Er wordt geen algemene presentatie gehouden. Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie kenbaar te maken.

Na afloop van de inspraaktermijn worden de ingekomen reacties samengevat in een eindverslag van de inspraakprocedure en betrokken bij de vaststelling van de Nota van uitgangspunten. De Nota van uitgangspunten wordt vastgesteld door de gemeenteraad en dient als kader voor het op te stellen bestemmingsplan.

Na vaststelling van de nota volgen nog de stappen van het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan, voordat het daadwerkelijke bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De terinzagelegging van de verschillende stappen worden in het Papendrechts Nieuwsblad, de Staatscourant en via de subsite ruimtelijke plannen bekendgemaakt. U kunt bij elke stap nog uw reactie geven.

Bekijk ook de flyer met meer informatie over de nota van uitgangspunten dijklint.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.