Onafhankelijk Papendrecht maakt zich zorgen over plaatsing Windmolens langs de Merwede

12 mei 2015 door Hennie van der Zouw
Onafhankelijk Papendrecht maakt zich zorgen over plaatsing Windmolens langs de Merwede

PAPENDRECHT - Onafhankelijk Papendrecht maakt zich zorgen over de plannen voor plaatsing van windturbines aan de overkant van de rivier de Merwede in Dordrecht. Onafhankelijk Papendrecht baseert zich hierbij onder andere op klachten van de Vereniging van Eigenaren van het Huys de Merwede in Papendrecht. Zij maken zich zorgen over horizonvervuiling, en belemmering van het vrije uitzicht,

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht gaat hierover een zestal vragen aan het College stellen: Hieronder de volledige vragen:

- Vraag 1: Kunt u hierover de huidige stand van zaken aan ons mededelen? Bestaan er inderdaad plannen om op korte dan wel middellange termijn op de aangegeven locatie windturbines te plaatsen? Heeft de gemeente Dordrecht deze plannen mogelijk al in de inspraakfase gebracht? Met de ‘inspraakavonden’ wordt door de gemeente Dordrecht naar verluidt flink ‘gesjoemeld’. Dit komt ons als onafhankelijke gemeenteraadsfractie overigens niet vreemd voor. Het is daarentegen wel alarmerend.

- Vraag 2: Kunt u (laten) nagaan of er - zo er reeds van inspraak sprake zou zijn - op een heldere manier met de inwoners wordt / is gecommuniceerd en worden ook de belanghebbende inwoners aan Papendrechtse zijde van de rivier door de gemeente Dordrecht serieus genomen c.q. hierin betrokken? Graag een uitvoerig antwoord, ook al omdat contactpersonen naar verluidt plots onbereikbaar blijken te zijn en data eenzijdig worden veranderd.

- Vraag 3: Wilt u, ingeval de gemeente Dordrecht deze plannen wel of niet blijkt te hebben, navraag doen en ons van de huidige stand van zaken met betrekking tot mogelijke initiatieven tot plaatsing van windturbines op de aangegeven locatie kond doen? Wij hebben op 18 februari 2014 (volgens ons was dit de laatste informatiebrief die de gemeenteraad hierover heeft ontvangen) een informatiebrief van uw college mogen ontvangen. Het kenmerk van
deze brief is 114813.

- Vraag 4: Zijn er na het uitbrengen van deze informatiebrief nog stappen gezet in dit dossier en zo ja welke? Indien dat het geval is, zoudt u ons dan zo snel als mogelijk willen bijpraten en schriftelijk informeren met betrekking tot de laatste, meest actuele, stand van zaken?

- Vraag 5: Hoe staat het per saldo met de plannen om windturbines in Papendrecht en in de regio Drechtsteden te (doen) plaatsen? Zijn die plannen, zo deze al bestonden / weer opnieuw actueel geworden zijn / nu wel of niet definitief van de baan? Wat heeft de Provincie Zuid-Holland hierover
intussen opgemerkt?

Motie
De gemeenteraad van Papendrecht heeft op 21 maart 2013 een motie (‘Windturbines in de regio’) aangenomen die het college oproept er alles aan te doen om plaatsing van windturbines tegen te gaan. Wij gaan ervan uit dat het (vorig jaar nieuw aangetreden) college nog steeds actief gevolg geeft
aan de uitvoering van deze motie. En dat er sprake is van consistentie van beleid op dit terrein Aan het einde van deze vragen gekomen willen wij u vragen hoe de visie van het college luidt met betrekking tot het (doen) plaatsen / eventueel via een aanwijzingsbesluit / vanwege de provincie in relatie tot door sommige andere officiële overheidsinstanties uitgegeven rapporten die verklaren investeringen in windturbines met klem af te raden. Denk hierbij aan het rapport van het CPB1. Het CPB is daarbij ondersteund door het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN). Conclusie van dat rapport: uitstel van het project 'Wind op Land' is de beste optie.

- Vraag 6: Graag vernemen wij niet alleen het standpunt maar ook de (korte en middellange termijn) visie van het college op deze problematiek in zijn algemeenheid als ook deze beide ten aanzien van de verwevenheid van de gemeente Papendrecht en de regio Drechtsteden in het bijzonder. Hoe
kunnen wij onze Papendrechtse inwoners zo goed mogelijk tegen dit soort ontwikkelingen (van bovenaf, van buiten) beschermen?

 

.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.