Drechtsteden zijn klaar voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking in 2015

06 oktober 2014 door Hennie van der Zouw
Drechtsteden zijn klaar voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking in 2015

DRECHTSTEDEN - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in de Drechtsteden. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) van kracht. De zes Drechtsteden zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking. Huidige cliënten houden de rechten nog voor de duur van de indicatie in 2015. Daarna gelden voor iedereen de uitgangspunten van het nieuwe Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018.

Voor 1 oktober 2014 is door alle gemeenteraden een positief besluit genomen over het Wmo-beleidsplan. Daarmee staan de uitgangspunten voor de komende jaren vast.

Continuïteit in 2015
Begin oktober 2014 hebben de Drechtstedengemeenten de inkoop met de huidige zorgaanbieders afgerond. Hiermee is de ondersteuning en begeleiding voor 2015 geregeld. Daarnaast is de Sociale Dienst Drechtsteden klaar om vanaf 1 januari 2015 indicaties voor voorzieningen op maat uit te voeren. Op dit moment ligt deze taak nog bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Nieuw beleid
Het doel van het nieuwe beleid is dat mensen met een beperking vanaf
1 januari 2015 langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Hun eigen kracht en netwerk staan hierbij centraal. Ter ondersteuning biedt iedere gemeente zelf een pakket met algemene voorzieningen, zoals welzijnswerk en algemeen maatschappelijk werk. En voor wie aanvullende professionele ondersteuning nodig is, blijven er voorzieningen op maat. Deze hulp op maat, zoals individuele begeleiding, dagbesteding en logeervoorzieningen, zijn regionaal geregeld en worden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Bezuinigingen
Gemeenten hebben voor deze nieuwe taken fors minder te besteden dan het huidige rijksbudget. De zorg gaat door in 2015, maar wordt anders ingevuld. De zorgaanbieders verwerken de bezuinigingen in hun aanbod. Zo zullen er bijvoorbeeld vrijwilligers ingezet worden in combinatie met professionals of zullen de groepen van cliënten iets groter gemaakt worden.

Voor de bestaande Wmo-taken, zoals huishoudelijke ondersteuning, vervoer en woningaanpassingen verandert er in 2015 niets.

Informeren cliënten
Het CIZ draagt de gegevens van cliënten die overgaan van de AWBZ naar de Wmo over aan gemeenten. De komende maanden informeert de Sociale Dienst Drechtsteden deze cliënten. Na afloop van de indicatie gaat de Sociale Dienst Drechtsteden met alle cliënten in gesprek om te kijken hoe de ondersteuning vanaf dat moment georganiseerd kan worden. Daarbij gelden de uitgangspunten van het nieuwe Wmo-beleid.

Meer informatie
Voor vragen over begeleiding en ondersteuning kunnen inwoners en cliënten vanaf 1 november 2014 contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Verder worden inwoners de komende maanden via een speciale Wmo-krant, brochures, websites en artikelen in huis-aan-huisbladen nader geïnformeerd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.