Links-Christelijke coalitie op komst

13 maart 2006

PAPENDRECHT - Zaterdag 11 maart kwamen de 10 vertegenwoordigers van de 5 partijen PvdA, CDA, CU, Groenlinks en SGP bij elkaar. De partijen werden vertegenwoordigd door: André Vogel en Fred Hoek (CDA), Wilco Scheurwater en Anton Rietveld (CU), René van Engelen en Maria Zaal (Groenlinks), Marco Hoogland en Kees de Kraker (SGP), Joop Tegelaar en de informatuer Bert Blase (PvdA). Doelstelling van de bijeenkomst was een start te maken met de verkenning van de haalbaarheid van een coalitie tussen de linkse en christelijke partijen, een ‘links-christelijke coalitie’.

Er werd gewezen op de mogelijkheid een gezamenlijke visie te ontwikkelen, die uit zou stijgen boven de specifieke politieke visie van iedere partij afzonderlijk. Van daaruit zou het inhoudelijke programma kunnen volgen.

Die visie moet gaan over de verhouding tussen overheid, burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen die een hele ‘diverse’ samenleving vormen. Over de verbindingen daartussen, en het belang van goede communicatie en voortdurende dialoog. Over het inspelen op maatschappelijke vraagstukken - denk bijvoorbeeld aan armoede - waarbij het de vraag is of het altijd mogelijk is om die vraagstukken op ‘oude’ manieren op te lossen. En dus ook: wat is de bestuursstijl die van een college wordt gevraagd in deze tijd? De conclusie is getrokken dat in het coalitieakkoord sprake moet zijn van ‘een verhaal’ dat de afspraken in het coalitieakkoord aan elkaar verbindt.

Principiële politieke standpunten
De SGP heeft principiële standpunten, op het gebied van de positie van de vrouw, over kinderopvang en over het theater, die door de andere partijen niet gedeeld worden. De vraag is hoe in een eventuele coalitie met dergelijke punten wordt omgegaan. De SGP vertegenwoordigers geven aan dat bij de SGP achterban niet alle punten even zwaar wegen, en dat op onderdelen in de partij ook discussie plaatsvindt. Zij zeggen ook dat de SGP niet van plan is door eventuele deelname aan een coalitie zaken zoals het terugdraaien van zondagsopening van het zwembad te forceren. Voor de andere partijen zou dat ook niet aanvaardbaar zijn. Wat wel mogelijk is, is dat de SGP in een eventueel coalitieakkoord een aantekening maakt, bijvoorbeeld op het punt van het theater. Men zou dan kunnen verklaren op dit punt om principiële redenen het akkoord niet te ondersteunen. Vanwege de stemverhoudingen zou dit overigens een meerderheidsbesluit op dit punt in de gemeenteraad niet beïnvloeden.

De aanwezige partijen zien, net als de SGP zelf, een meerwaarde in de aanwezigheid van de SGP. Met name het argument van stabiliteit van bestuur en de breedte van een links-christelijke samenwerking worden daarbij genoemd. Voor alle partijen is het duidelijk dat eventuele deelname aan een coalitie alleen kan als op een bevredigende manier wordt omgegaan met de principiële punten.
Groenlinks wil graag op inhoud meespreken over coalitievorming.

Als zowel SGP als Groenlinks deelnemen aan de coalitie bestaat deze uit 5 partijen. De aanwezige partijen zijn echter duidelijk: als je op deze manier doorgaat, dan kan niet iedere partij ook met een wethouder vertegenwoordigd zijn in het college.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.