Onderzoek Luchtkwaliteitonderzoek in de gemeente Papendrecht (Noordhoek)

23 september 2013
Onderzoek Luchtkwaliteitonderzoek in de gemeente Papendrecht (Noordhoek)

PAPENDRECHT - De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft onderstaande brief over het luchtkwaliteitonderzoek in de wijk de Noordhoek, uit doen gaan aan omwonenden en bedrijven nabij de Noordhoek Papendrecht.

Hieronder vind u de tekst van deze brief:
 
Aanleiding van het onderzoek
"Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeente Papendrecht komen al jaren klachten binnen van bewoners in de omgeving van de Noordhoek over o.a. stofoverlast. In het buitendijkse gebied ten westen van de Noordhoek zijn meerdere bedrijven gevestigd, en de dijk zelf en de nabij gelegen rivier De Noord zijn drukke verkeersaders. Een gespecialiseerd bureau heeft de opdracht om stof- en luchtmetingen te verrichten in de omgeving van de Noordhoek met als doel te achterhalen wat voor stof het is, wat de herkomst is en of het eventueel schadelijk is".

Opdrachtgever voor het onderzoek
"De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is de uitvoeringsorganisatie die namens de provincie Zuid-Holland en gemeenten toezicht houdt op bedrijven in de regio. In opdracht van de provincie wordt dit stofonderzoek uitgevoerd".
 
"De voorbereidingen van het stofonderzoek (o.a. locatiebezoek, inventarisatie meetpunten) zijn gestart in juni 2013. De duur van het gehele onderzoek is afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoeveelheid relevante meetdata. Na diverse inventarisaties in de omgeving zijn op woensdag 4 september jl. de grofstofmetingen gestart nabij de Noordhoek die minimaal 4 weken gaan duren. Grofstof is stof dat met het blote oog te zien is en neerslaat op oppervlakten". 

Resultaten van het onderzoek
"Na 4 weken worden de meetresultaten van de grofstofrecorder geëvalueerd en wordt bekeken of de resultaten aanleiding geven om het onderzoek voort te zetten. De resultaten van het totale stofonderzoek worden –in tegenstelling tot eerdere berichtgeving- op zijn vroegst aan het eind van oktober van dit jaar verwacht".
 
Werking grofstofrecorder
"De grofstofrecorders meten de grove fractie van het stof, dat wil zeggen deeltjes met een diameter van meer dan 10 µm. Het meetapparaat meet géén fijnstof. De grofstofrecorder draait door middel van een windvaan met de wind mee en zuigt actief lucht aan. De grofstofrecorder heeft een minimale windsnelheid nodig om op de wind te draaien. Deze lucht wordt langs een stuk tape geleid met daarop een kleefmiddel waar het stof aan hecht. De tape wordt steeds een stukje verder gespoeld".

"De cassette met de tape wordt na 4 weken vervangen en geanalyseerd. De analyse van het grove stof gebeurt met een microscoop en een camera. Waarbij het aantal deeltjes wordt geteld en de grootte van de deeltjes wordt bepaald. De analyseresultaten van de grofstofrecorder worden vervolgens gekoppeld aan de opgetreden windrichting, windsnelheid en de hoeveelheid neerslag. De gemiddelde concentratie wordt berekend per windrichting en in een grafiek weergegeven".

"Voor de officiële weersgegevens wordt gebruik gemaakt van het dichtst bijgelegen weerstation van het KNMI (Rotterdam). In bovenstaande afbeelding is een voorbeeld gegeven waarbij gemeten grofstofconcentraties zijn uitgezet tegen de windrichting. In het voorbeeld komt het stof vooral uit noordoostelijke richting. De getallen in het voorbeeld hebben geen enkele betrekking op de situatie in Papendrecht".

Nog vragen?
"Voor eventuele vragen over de uitvoering van het onderzoek of voor het melden van storingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de heer F. Ammerlaan, 078-770 29 51 (maandag, woensdag en vrijdag aanwezig)". Aldus de brief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Foto: Pieter van den Berg.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.