Lijst Lammers presenteert alternatief plan kinderboerderij Papenhoeve

11 juni 2013

PAPENDRECHT - Lijst Lammers presenteert een alternatief plan voor Kinderboerderij Papenhoeve, dat volgens hem is gestoeld op een realistische inschatting van de renovatie van de kinderboerderij. Dit alternatieve plan komt donderdag 13 juni in de Gemeenteraad aan de orde.De medewerkers van de kinderboerderij hebben hieraan bijgedragen door het noemen van verbeter- en renovatiesuggesties, waarvoor lijst Lammers hen zeer erkentelijk is.

De Lijst Lammers neemt de politieke verantwoordelijkheid voor dit alternatieve verbeter- en renovatieplan.

"De leidraad is geweest: verbeter de kinderboerderij, en ga uit van het bestaande ontwerp. Verander niet teveel, maar bouw voort op wat de afgelopen veertig jaar al is bereikt. Ga daarbij in deze economisch minder florissante tijden te werk met zo min mogelijke financiële middelen, omdat het geld niet voor het oprapen ligt". Aldus Lammers.

"De kinderboerderij 'Papenhoeve' functioneert prima. Het kan altijd beter. Een keurmerk is niet echt nodig, daar kan wel naar gestreefd worden. Maar ontwerp geen futuristische droom met dito juridische structuur'. Lammers stelt daarom: "Hou de kinderboerderij gewoon in publieke dienst. De Kinderboerderij moet vooral veel dagen van het jaar open zijn én blijven. Dan garandeer je ook dat de kinderboerderij, als publieke nutsvoorziening, altijd open blijft. Er zijn vijfduizend mensen die hun handtekening hebben gezet voor behoud en vernieuwing. Maar maak het niet duurder dan nodig, maar doe wel wat nodig is. Ga daarbij realistisch te werk, wees daarbij pragmatisch en zoek het in een verbetering van wat er nu is in plaats van in een totaal nieuw concept. Vernieuwing komt immers voort uit de traditie. Draai die traditie, zoals het college van plan is, niet de nek om. Geef vernieuwing een kans, maar doe het pootje-voor-pootje'.

De variant Lammers:
We gaan uit van wat er nu is. Wat is er dan nodig wil de kinderboerderij weer jaren meekunnen?

- Een extra paard/pony voor bij Helena.
- Het nieuwe hekwerk vanwege de veroudering van het hekwerk.
- De nieuwe volière.
- Een heel nieuw wc gebouw is ook nodig.
- Bestrating.
- Een overdekt kippenverblijf.
- Een nieuwe buitenstal voor de geiten.
- Herinrichting.

Dat komt volgens de lijst Lammers neer op het een totaal van € 200.000,- voor de investering in renovatie.

Ook qua exploitatiekosten stelt Lammers in zijn brief aan de gemeente dat dit lager kan. In plaats van de 271.000 euro per jaar, die de Gemeente voor 2013 begroot heeft, gaat Lammers uit van 170.000 euro per jaar. (De Stichting heeft volgens het "Businessplan Kinderboerderij" een begroting gemaakt voor 171.000 euro voor 2013)

Resumerend stelt Ruud Lammers:

"De variant Lammers gaat uit van de bestaande situatie bij de kinderboerderij. De medewerkers blijven in dienst van de gemeente. De werkgelegenheid van het personeel wordt zo behouden. Ook de expertise van de medewerkers gaat zo niet verloren. Er komt geen aparte stichting. Er wordt in plaats van een bedrag van € 575.000,-, zoals het College voorstelt, een bedrag van € 200.000,- ter beschikking van renovatie van de kinderboerderij gesteld".

"Het financiële plaatje bij het op te stellen plan van aanpak ten behoeve van de renovatie kan daarvoor gemakkelijk als leidraad dienen. Omdat er in de gebouwen wordt geïnvesteerd zal er jaarlijks minder geld nodig zijn voor het eveneens jaarlijkse onderhoud. Er is een bedrag van € 10.000,- opgenomen aan Diverse kosten, waarmee op dit moment eventueel onvoorziene kosten kunnen worden bestreden. De variant Lammers kiest voor modernisatie en renovatie van de bestaande kinderboerderij tegen zeer bescheiden jaarlijkse exploitatielasten en komt zelfs nog iets goedkoper uit dan de stichtingsvariant".

"De variant Lammers sluit samenwerking met vrijwilligers in het geheel niet uit, maar kiest voor een professionele kern van medewerkers op de kinderboerderij. Dat vormt de beste garantie voor permanente openstelling van de kinderboerderij en een goede serviceverlening aan de inwoners van Papendrecht".

Tot zover Ruud Lammers van de Lijst Lammers.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.