Lijst Lammers ziet kansen voor Kinderboerderij en huisvesting muziekvereniging Excelsior

22 april 2013

PAPENDRECHT - In het volgende betoog legt Ruud Lammers zijn ideeen uit over de Papendrechtste Kinderboerderij, en over de huisvesting van Muziekvereniging Excelsior.

Ruud Lammers: "Het college van B&W zit op de lijn alsof er niks is gebeurd en gaat gewoon verder op de ingeslagen weg. Dit lijkt een doodlopende weg te zijn. Doorzetten van de plannen van het College, waar Koppenol op inzet, leidt alleen maar tot nog meer ongelukken:

1. De Kinderboerderij zal er niet beter op worden, als de medewerkers worden ontslagen terwijl de boerderij voor liefst 6 euro ton zal worden verbouwd, de kinderboerderij zal minder vaak open zijn, omdat vrijwilligers vrijwilligers blijven, of is het de bedoeling met gemeenschapsgeld een dure kinderboerderij te bouwen en die dan voor een appel en een ei aan een commerciële partij over te gaan doen? Dat zou het bewust laten weglekken van overheidsgeld impliceren.
2. Muziekvereniging Excelsior zal in het multifunctionele centrum, waar ook jongerenwerk en tal van verenigingen ondergebracht moeten gaan worden, door de geluidsproductie vastlopen, niet alleen roostertechnisch ook qua claim op de ruimtes. Bovendien is het niet verkeerd op meerdere locaties culturele activiteiten te kunnen accommoderen binnen Papendrecht. Vgl. In het Energiehuis in Dordrecht wordt ook geen jongerencentrum in gehuisvest wordt.
De fractie Lijst Lammers heeft een alternatief plan voorgesteld: binnen het kader van het voor te stellen krediet aan de Raad (625.000 euro in juni 2013 volgens verwachting):
1. Een deel te bestemmen voor ver(nieuw-)bouw van de kinderboerderij tot 200.000 euro, en alles gelijktijdig bij het oude laten, dus de kinderboerderij in publieke handen houden, en
2. Een andere deel van het krediet te bestemmen voor ver(nieuw-)bouw van het gebouw van muziekvereniging Excelsior.
Het gaat de Lijst Lammers erom, dat niet alleen naar de Koppenol/College-variant gekeken wordt en dat daar voorbereidende studies naar gedaan worden. Zoals het zoeken naar een tweede bestuur voor de kinderboerderij en het invoegen van Excelsior in het multifunctionele centrum dat nog gebouwd moet gaan worden. Het gaat de Lijst Lammers erom dat ook onderzocht gaat worden of de kinderboerderij met minder dan die 625 duizend euro verbouwd kan worden, zonder (tweede, nog te zoeken) stichtingsbestuur en medewerkers in algemene dienst houden en te onderzoeken of het bijvoorbeeld voor 200 duizend euro ook kan een heel redelijke en moderne kinderboerderij, die zijn tijd mee kan, te realiseren. Volgens de medewerkers van de kinderboerderij is dit plan veel realistischer dan het plan van Koppenol/College.
En daarnaast zou onderzocht moeten worden of de ver(nieuw-)bouw van muziekvereniging Excelsior op de huidige locatie aan de Rembrandtlaan voor een bedrag van 400 duizend euro gerealiseerd kan worden. De voordelen zijn velerlei. Dit plan is realistisch, pragmatisch en op korte termijn te realiseren. Dat zou betekenen dat de kinderboerderij een stevige opfrisbeurt kan krijgen volgens een nader uit te werken plan, graag in samenspraak met de medewerkers van de kinderboerderij op te stellen en niet achter hun rug om, van betere voorzieningen, nieuwe bestratingen, aanpassing gebouwen enz. En dit plan zou tevens voorzien in aanpassing aan de reële eisen van het maken van muziek door muziekvereniging Excelsior, zonder dat er in het nieuw te bouwen multifunctionele centrum sprake zal zijn van geluidsoverlast en verwachte roostertechnische problemen.
Excelsior repeteert vrijwel elke avond en maakt veel geluid. Dat zou roostertechnisch inplannen van Excelsior tezamen met de andere activiteiten in het nieuwe multifunctionele centrum ingewikkeld kunnen maken. Om dit probleem op voorhand te voorkomen, kan beter worden ingezet op verbetering van de huidige oefenruimte van Excelsior. Uiteindelijk is dat én slimmer én goedkoper.
De Lijst Lammers baseert zich op de eerdere voorstellen van het College, als gedaan in december 2012. Het krediet waarvoor een reservering in de begroting is opgenomen hoeft niet te worden overschreden. Het kan kosten-baten neutraal. Ook de kosten van het inhuren van de externe door het College à raison van 23 duizend euro zijn hierbij inbegrepen. Nog los van het feit dat dit geld over de balk is gesmeten, want deze uitgave had, door een betere samenspraak met de Raad, voorkomen kunnen worden. Dit is een fout van het college.
Het college is vorig jaar al gewaarschuwd. Keer op keer werd gesteld door onder andere de oppositie, dat het college zijn zin wilde doordrammen, tegen de wensen van vele betrokkenen in. Dat is niet de goede aanpak. Het is beter in overleg met direct betrokkenen te treden en draagvlak te zoeken. De plannen van de Lijst Lammers zoeken juist dat draagvlak door op praktische wijze tegemoet te komen aan de noden die er zijn. Dit alles zou makkelijk binnen de financiële kaders gerealiseerd kunnen worden". Aldus Ruud Lammers.
Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.