Culturele raad Papendrecht wordt opgeheven en gaat over in stichting

24 januari 2005

PAPENDRECHT - Op 10 juni 1964 schreef de toenmalige burgemeester van Papendrecht, dhr. Keijzer, een brief aan een aantal culturele organisaties. Hij kondigde hierin aan dat het gemeentebestuur nadacht over het oprichten van een "Culturele Stichting Papendrecht", die voor een krachtiger ontplooiing van het culturele leven in de gemeente moest zorgdragen. De brief zou later worden gevolgd door een uitnodiging voor een gesprek. Hieruit vloeide de oprichting voort van een belangenclub, waarin allerlei culturele organisaties in Papendrecht waren vertegenwoordigd. Pas in de loop van 1975 kwam het tot de oprichting van de Culturele Raad Papendrecht zoals we hem nu kennen: geen stichting, maar een "functionele raad", ingesteld en benoemd door de gemeenteraad. Ruud Montijn werd één van de markantste leden van het gezelschap. De rest is geschiedenis, zoals dat heet.

Succes en nederlaag
De CRP heeft 30 jaar lang een grote invloed gehad op het culturele leven van Papendrecht. Soms moest de CRP nederlagen incasseren: ondanks zijn bemoeienissen moest Museum De Rietgors sluiten. Grote successen waren er ook. Dankzij de Culturele Raad kwam er een theater en een kunstuitleen. Er werden exposities georganiseerd, lezingen gehouden en films vertoond. Amateurs konden schilderen, aquarelleren en nog veel meer. Er verscheen een literair tijdschrift en een Papendrechtse literaire bundel. Straattheaterfestivals werden gehouden. Het openbaar kunstbezit werd uitgebreid en in boekvorm onder de aandacht gebracht.
En nu heffen we de Culturele Raad op.

Adviesraad en Stichting
Kan dat zomaar? Ja, dat kan… Sterker, het moet! De gemeente wenst een scheiding aan te brengen tussen adviserende en uitvoerende organen. De CRP verenigt beide taken in zich en moet zich dus aanpassen aan de nieuwe inzichten. Natuurlijk komt er wel iets voor in de plaats…
Beleidsadviezen aan het gemeentebestuur zullen voortaan worden uitgebracht door de nieuwe Culturele Adviesraad, die zal bestaan uit zeven leden en wordt ingesteld en benoemd door het College van B&W. Deze Adviesraad wordt geïnstalleerd op 10 februari.
De CRP blijft zich bezighouden met alle uitvoerende taken, maar kan dat niet langer doen onder de vleugels van de gemeente. We zullen op eigen benen moeten staan en hebben ervoor gekozen dat te doen als Stichting Culturele Raad Papendrecht. Het huidige Algemeen Bestuur zal het stichtingsbestuur vormen, terwijl de secties gewoon blijven voortbestaan. Sectieleden heten voortaan "sectiemedewerkers". De stichting zal worden opgericht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op

Secties
Voor de secties, die zoveel van het werk van de Culturele Raad voor hun rekening nemen, verandert er weinig. Zij kunnen blijven doen wat ze altijd al deden en hopelijk deze activiteiten nog uitbreiden. De sectievoorzitters blijven zitting houden in het Algemeen Stichtingsbestuur en sectiemedewerkers zullen worden benoemd door het stichtingsbestuur.

Financiering
Met de gemeente is afgesproken dat de financiering voor 2005 ongewijzigd blijft. Voor 2006 en de jaren daarna zullen we een begroting indienen die er een beetje anders zal uitzien dan voorheen: meer bedrijfsmatig en doorzichtiger. Allerlei kostenposten die nu verborgen blijven, zullen dan expliciet worden gemaakt. Ook hierover zijn al afspraken gemaakt met de gemeente.

Feest
Het gehele afgelopen jaar is door het Algemeen en het Dagelijks Bestuur gewerkt aan de voorbereidingen van dit alles en we zijn nog lang niet klaar…
Toch is nu het moment gekomen om feestelijk afscheid te nemen van de Culturele Raad "oude stijl". Alle betrokkenen doen dat tijdens een gezamenlijke maaltijd.
De nieuwe stichting zal waarschijnlijk formeel worden opgericht tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur in februari.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.