Lammers: 'Rekenkamer Papendrecht doet nuttig werk'

02 april 2013 door Hennie van der Zouw
Lammers: 'Rekenkamer Papendrecht doet nuttig werk'

PAPENDRECHT - De Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht is een controle instrument van de gemeenteraad. Er wordt elk jaar een onderzoek verricht. Zowel Raadsleden als inwoners van de gemeente Papendrecht kunnen onderwerpen voor nader onderzoek aandragen. Inwoners kunnen zich daarvoor met onderzoeksonderwerpen melden bij de griffier.

De kracht van de Rekenkamer is dat hij onafhankelijk is. Het College van B&W wordt evenwel gehoord naar aanleiding van het in concept verrichte onderzoek. Maar de Rekenkamer laat, als instrument van de Raad, een eigen geluid horen. Vorig jaar werd een onderzoek verricht naar de afhandeling van poststukken. De Raad nam op 21 maart jl. alle aanbevelingen uit het onderzoek over en zwaaide de Rekenkamer alle lof toe. Enkele aanbevelingen uit het onderzoek waren:
 
1. Stroomlijn de aanvraagprocedure voor incidentele subsidies, zodat aanvragen binnen een termijn van acht weken zijn afgehandeld. 
 
2. Onderzoek of het mogelijk is dat bij bezwaarschriften in de automatisch gegenereerde ontvangst- bevestiging wordt aangeduid dat bij de behandeling een bezwaarschriftencommissie betrokken is. 
 
3. Onderzoek of het mogelijk is dat bij bezwaarschriften en klaagschriften in de automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging de wijze van afhandeling op te nemen. 
 
4. Indien een bezwaarschrift wordt ingetrokken, of klaagschrift buiten de formele procedure wordt afgehandeld, verzend dan een brief aan de burger waarin wordt aangegeven op welke grond de zaak is afgerond. 
 
5. Als een burger een klaagschrift indient, kan over de procedure informatie worden ingewonnen op de website of in de speciaal daarvoor ontwikkelde folder. De geboden informatie doet vermoeden dat een burger in een formele procedure terecht komt. Dit terwijl de gemeente feitelijk de procedure in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever (zoals verwoord in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor de afhandeling van klachten door bestuursorganen) juist informeel uitvoert. Overweeg de mogelijkheid om in de informatie over de procedure erop te wijzen dat een klacht ook informeel kan worden afgehandeld, zonder dat de burger zijn recht verspeelt op een formele afhandeling. 
 
“De Rekenkamer is van eminent belang als het gaat om ondersteuning van de Raad bij zijn controlewerkzaamheden. De Rekenkamer kan dieper in bepaalde, soms ingewikkelde, zaken duiken, zodat Raadsleden hun voordeel bij het Raadswerk hiermee kunnen doen”, aldus Lammers.
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.