Lijst Lammers stelt vragen over OZHZ

28 maart 2013 door Hennie van der Zouw
Lijst Lammers stelt vragen over OZHZ

PAPENDRECHT - Lijst Lammers heeft twee vragen aan Burgemeester de Bruin gesteld over de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Hieronder de brief van Lammers:

Geachte heer De Bruin,

Namens de fractie van de Lijst Lammers wordt hierbij een tweetal vragen ex artikel 36 van het reglement van orde bij u ingediend met het verzoek deze door te geleiden naar het college als ook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de raad. 

Voor 1 juni 2013 wordt pas een besluit genomen over de tijdelijke omgevingsvergunning voor Nedstaal. In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat naar eigen zeggen voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) de zorgvuldigheid voorop. Vanwege het aantal zienswijzen en het grote aantal vragen dat daarin wordt gesteld, is kennelijk meer tijd nodig dan was voorzien om alles te beoordelen en te beantwoorden.

De vragen zullen samen met de ingediende zienswijzen integraal worden behandeld.
 
De ontwerpvergunning heeft van 6 december 2012 tot en met 21 januari 2013 ter inzage gelegen.

In deze periode zijn 308 zienswijzen ingediend. Ook de gemeente Papendrecht heeft op de valreep een zienswijze ingediend. De ingebrachte zienswijzen worden momenteel beoordeeld en getoetst.

Daarnaast zijn er ook veel vragen gesteld. Tegelijk met de besluitvorming over de omgevingsvergunning worden ook deze vragen beantwoord.

De OZHZ functioneert niet naar behoren, dat is uw College ook wel bekend. Dat gaf de dienst zelf ook toe tijdens de plenaire bijeenkomsten in januari van dit jaar in Alblasserdam (Landvast).

De wethouder gaf aan het eind van de betreffende commissiebehandeling, na enig aandringen, zelf ook wel toe, dat de OZHZ niet goed presteerde.
 
- Vraag: Bent u het ermee eens dat de OZHZ juist in deze procedure bewust tijd aan het rekken is? Wat is uw stellingname, als College, in deze? Bent u het ermee eens of niet?
 
- Vraag: Is het college van plan de portefeuille Nedstaal, die thans onder wethouder Reuwer ressorteert, over te dragen aan een ander Collegelid? Dit in verband met de eerder aangetoonde schijn van belangenverstrengeling. En zo nee, waarom niet? In Alblasserdam heeft wethouder Veerman zijn portefeuille ook ten dele moeten overdragen, onder druk van de Raad.

Namens mijn fractie zeg ik u alvast dank voor de te nemen moeite deze vragen zo uitvoerig en compleet als mogelijk te beantwoorden.
 
Hoogachtend, 
Ruud Lammers. 


 

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.