Boskalis realiseert sterke omzetgroei

13 mei 2011 door Ad van Herk
Boskalis realiseert sterke omzetgroei

PAPENDRECHT - De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. in 2011 verlopen tot op heden conform verwachting.

Gang van zaken
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft in het eerste kwartaal van 2011 een sterke omzetgroei gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Deze groei is volledig toe te schrijven aan de bijdrage van SMIT Internationale N.V. ten gevolge van de acquisitie, die in 2010 pas vanaf het tweede kwartaal volledig is geconsolideerd.

In het segment Baggeren en Grondverzet lag de omzet in het eerste kwartaal op een vergelijkbaar niveau met 2010. De bezetting van de hopper- en cutterschepen loopt sinds eind 2009 terug en deze trend heeft zich in het eerste kwartaal van 2011 voortgezet. Deze teruggang is een weerspiegeling van het lagere activiteitenniveau in de markt.

In de eerste maanden van 2011 werd de aankoop van de resterende aandelen in SMIT Rebras in Brazilië afgerond waarmee de positie van SMIT Harbour Towage in deze groeiregio is versterkt.

Bij Salvage, Transport & Heavy Lift vertoonde het eerste kwartaal een gemengd beeld. Bij Salvage was sprake van een hoog werkaanbod in de wrakopruimingsactiviteiten. De (lang)lopende contracten bij Transport en Heavy Lift leverden een goede bijdrage; de nog altijd zwakke spotmarkt zorgt echter voor uitdagende marktomstandigheden.

Bij zowel Terminaldiensten als Maritieme Infrastructuur ontwikkelden de activiteiten zich naar verwachting, maar werd de omzet negatief beïnvloed door de zwakkere US dollar.

De omvang van de orderportefeuille voor de groep bedroeg circa € 3,1 miljard per eind maart, een lichte daling ten opzichte van de stand per ultimo 2010 (€ 3,2 miljard).

De financiële positie van Boskalis was aan het eind van het eerste kwartaal sterk en is niet materieel gewijzigd ten opzichte van eind 2010.

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is, worden gedreven door factoren zoals groei van de wereldhandel, energieconsumptie en de wereldbevolking, alsmede de gevolgen van klimaatverandering.

De conjuncturele kentering eind 2008 betekende dat Boskalis de afgelopen paar jaar werd geconfronteerd met een stagnatie in de vraag. Tegelijkertijd heeft de onderneming een toestroom aan nieuwe productiecapaciteit in de markt gezien. Bij nieuwe projecten en in bepaalde delen van de markt vertaalt zich dat in druk op zowel volumes als marges. Recent uitgevoerde marktstudies wijzen er echter op dat de structurele groeifactoren voor de middellange termijn onverminderd positief zijn. In meerdere regio's en verschillende marktsegmenten ontwikkelen klanten volop initiatieven voor nieuwe en veelal ook omvangrijke maritieme infrastructuurprojecten. Naar verwachting zullen veel van deze projecten in de komende twee jaar aan de markt komen.

De vraag naar havensleepdiensten ontwikkelt zich positief. Vrachtvolumes herstellen zich na de terugval van 2009. De verdere groei van de terminaldiensten hangt samen met het gereedkomen van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals hetgeen vanaf 2012 wordt verwacht. De ontwikkeling van de bergingsmarkt laat zich, gezien de aard van de activiteiten, slecht voorspellen. De ontwikkelingen bij Transport & Heavy Lift zijn met name afhankelijk van het aantrekken van de spotmarkt, in het bijzonder die van de offshore, wat niet eerder wordt verwacht dan 2012.

Vooruitzichten
In het licht van de huidige marktomstandigheden en door het projectmatige karakter van een belangrijk deel van haar activiteiten is Boskalis niet in staat op dit moment al een kwantitatieve jaarverwachting af te geven. Zoals eerder gemeld gaat de onderneming er vanuit dat zij het historisch hoog jaarresultaat van 2010 niet zal evenaren in 2011. Op basis van de huidige inzichten beschouwt Boskalis de huidige periode als een overgangsfase, van knellende marktomstandigheden naar positievere vooruitzichten op de middellange termijn.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.