Nieuwe brug Slobbengors

23 april 2011 door Ad van Herk
Nieuwe brug Slobbengors

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders van Papendrecht hebben besloten de beeldbepalende brug naar Slobbengors te laten vernieuwen. De huidige brug verkeert in slechte staat en voldoet niet meer aan de technische eisen die onder meer het (vracht)verkeer stelt. Een grote ingreep is nodig om de brug voor de komende 50 jaar in stand te kunnen houden. Met de verwachte kosten (geraamd op € 399.000,--) is rekening gehouden. Ook Stichting Dorpsbehoud vroeg begin dit jaar aandacht voor de toestand van de brug. De plannen voor een nieuwe brug zijn dan ook in samenspraak met het bestuur van de stichting ontwikkeld.

Nu het besluit tot vernieuwing gevallen is, kan een ontwerp worden gemaakt en daarna een bestek worden opgesteld. Verwacht wordt dat de aanbesteding eind dit jaar kan plaatsvinden en de uitvoering in 2012. De gemeente heeft een zorgvuldige afweging gemaakt tussen herstel van de bestaande constructie en een geheel nieuwe. Daarbij is gekeken naar (verkeers)technische, financiële en esthetische aspecten. Zowel de gemeente als Stichting Dorpsbehoud achten de cultuur-historische waarde van de brug groot. Het beeldbepalende karakter van de brug wordt niet aangetast doordat de vormgeving intact blijft.

Achtergrond van de brug
De (ophaal)brug is tussen 1900 en 1925 gebouwd en lag oorspronkelijk in Delft. In 1952/1953 liet een particulier bedrijf de brug naar Papendrecht verplaatsten. Later is de brug overgedragen aan de gemeente. De klep van de brug is jaren geleden gelast waardoor de brug niet meer geopend kan worden.

Technische staat
De bovenbouw is uitgevoerd in geklonken staal, het rijdek in gelast staal. De betonnen aanbruggen staan op een paalfundering. De bovenbouw verkeert in zeer slechte staat en is op diverse plaatsen geheel doorgeroest. De val (het rijdek) is ontzet, ligt scheef, is aangetast door corrosie en klappert bij zwaar verkeer. De voegen en overgangen vertonen een hoogteverschil. De betonconstructie vertoont betonschade en de wapening ligt deels bloot. De bestaande fundering is berekend op aslasten van 8 ton. Deze is ongeschikt voor het huidige vrachtverkeer.

Verkeerstechnische aspecten
De brug en de Slobbengorsweg ontsluiten het binnengebied van het gebied Merwehoofd vanuit het Centrum. De huidige toegang naar het binnengebied is, na het gereedkomen van de brug en de woningbouw, bestemd voor langzaam verkeer. De huidige wegbreedte is op de brug drie meter. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten wordt de weg verbreed tot 3,5 meter en wordt aan de zuidzijde een voetpad toegevoegd. Betonschade aan fundering, de landhoofden en de aanbruggen wordt hersteld, tevens wordt de (paal)fundering verzwaard, zodat deze geschikt is voor aslasten tot 15 ton.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.