PvdA stelt vragen over uitgaansgelegenheid voor jongeren

04 februari 2011
PvdA stelt vragen over uitgaansgelegenheid voor jongeren

PAPENDRECHT - Reeds een aantal jaren heeft de Papendrechtse jeugd te kennen hebben gegeven dat er voor de oudere (12-18 jaar) jeugd in Papendrecht weinig uitgaansmogelijkheden zijn.
Dit is o.a. verwoord in de ontmoetingsavond met jongeren, een aantal jaren geleden in Interval. Deze avond was destijds vanuit het Platform Maatschappelijke Verkenning georganiseerd, de jeugd bezocht deze avond in grote getale.

Het college was toen van mening dat een uitgaansgelegenheid niet onder de verantwoording van de gemeente valt, maar dat een ondernemer dit moet oppakken en dat de gemeente dan wel ondersteuning wil bieden.

De PvdA fractie wil weten of het huidige college toch mogelijk niet nog meer kan betekenen op dit gebied.

Raadslid Ernst Schotting:
"Vanuit de PvdA fractie hebben wij ons de afgelopen jaren voortdurend sterk gemaakt voor de jongeren en wat hen bezighoudt. Zeker in Papendrecht hebben we te maken met een grote groep jongeren van 12-18 jaar, waarmee het goed gaat en waarvan we wat mogen vragen, maar waarvan de PvdA ook vindt dat we hen meer mogen bieden dan nu het geval is.   
Wij ondersteunen het beleid dat ‘probleemjongeren’ gerichte aandacht krijgen.
Jongerenbeleid moet echter meer inhouden dan het beperken van overlast.

Op diverse daartoe geëigende momenten hebben de jongeren de bezwaren en wensen bij herhaling geuit. N.a.v. de informatie vanuit de jeugd is er gekeken naar de programmering van Interval.
Dit leidde tot een marginale aanpassing van de programmering en verruimde openingsuren van Interval. Echter dit bleek weinig te voldoen aan de wensen door de jongeren geuit en het was (daarmee) maar kort succesvol.

Ondertussen ligt er een jeugdnota. De jongeren die het initiatief hebben genomen om aandacht te vragen voor een uitgaansgelegenheid in Papendrecht voor 12-18 jarigen doen dit vanuit hun ervaringen vanuit het verleden. Zij zijn zelf deze leeftijd inmiddels ruim ontgroeid, waarmee maar moge zijn aangetoond dat zij denken aan de toekomst van ons Papendrecht, en dat zij hierin een oprecht gevoelde betrokkenheid bij de toekomst van Papendrecht aan de dag leggen. Dat is iets wat ook het college niet mag ontgaan.

Deze jongeren hadden gaarne als start een gesprek gewenst met de verantwoordelijk portefeuillehouder. Hij bleek hiertoe bereid als ze hem minimaal 1000 handtekeningen konden overhandigen van gelijkgezinden. Deze hebben ze bijeengebracht, het waren er zelfs meer.
Het gesprek met de portefeuillehouder heeft naar wij hebben begrepen op 27 januari jongstleden plaats gevonden.

Dit alles in beschouwing nemend, brengt dat ons tot de volgende vragen aan het college:

1). Hoe denkt het college over het huidige aanbod aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren tussen 12-18 jaar?

2). In hoeverre onderschrijft dit college de wens van de jongeren, maar ook van de ouders ervan, om in Papendrecht te komen tot een uitgaansgelegenheid die zich richt op 12 -18 jarigen?

3). Hoe staat dit college tegenover bereidwillige ondernemers, welke een op deze doelgroep gerichte uitgaansgelegenheid zouden willen uitbaten?

4). Is er voor een vernieuwd Interval een rol weggelegd m.b.t. uitgaansmogelijkheden voor 12-18 jarigen en zo ja hoe ziet u die dan?   

5). Welke visie heeft het college met betrekking tot het creëren van uitgaansmogelijkheden voor 12-18 jarigen?
Hierbij hebben we ook de jongerennotitie in gedachte. 

6). Op welke termijn komt u met concrete voorstellen en aan wie denkt u deze voor te leggen?
Wat zullen deze voorstellen inhouden?
Op welke wijze wordt de doelgroep (jongeren en ondernemers) hierbij betrokken?"

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.