Hoe ervaren ouderen wonen, mantelzorg en dienstverlening in Papendrecht?

06 januari 2010

PAPENDRECHT - Op 9 april 2009 organiseerde het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) voor de eerste keer een themabijeenkomst over oudere senioren en het effect van het landelijke beleid om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Op donderdag 21 januari wordt hier een vervolg aan gegeven. Vanaf ca. 15.00 uur in Woonzorgcentrum De Markt aan de Markt 24 is er een themabijeenkomst over oudere senioren en hoe zij onderdelen als wonen, mantelzorg en dienstverlening in Papendrecht ervaren.
 
In het PMV hebben vertegenwoordigers van de zeven raadsfracties van de gemeenteraad van Papendrecht zitting. Doelstelling van het platform is mede om thematische debatbijeenkomsten te organiseren, waarin een bepaald onderwerp nader wordt belicht en zo mogelijk uit te diepen. De uitkomsten van de debatten kunnen resultaten opleveren voor de deelnemers zelf, maar in iedere geval voor de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders van Papendrecht. Het Platform organiseerde eerder al avonden over de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 4 tot 12 jaar en over de jeugd in Papendrecht en heeft zo een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het geldende en op te stellen beleid in Papendrecht.

De afgelopen tien jaar is er voor de ouderen in onze samenleving veel aan het veranderen. De doelstellingen van het Rijk zijn om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit heeft grote invloed op de wijze waarop thuiszorginstellingen, maar ook voorzieningen zoals verzorgingstehuizen en verpleeghuizen functioneren. Ook de mantelzorg en het vrijwilligerswerk zijn in een ander perspectief komen te staan. Het is interessant om deze ontwikkelingen in onze eigen gemeenschap samen te verkennen. Hoe werkt dat nu in Papendrecht? Welke kansen en ontwikkelingen zijn er gekomen, maar ook tegen welke zwakten en bedreigingen lopen we in Papendrecht aan? Welke invloed heeft deze ontwikkeling bijvoorbeeld op mogelijk toenemende eenzaamheid?

Deze en andere vragen wil het PMV verkennen met zowel professionals als met ouderen zelf. In een eerste sessie met diverse professionals is een sterkte-zwakteanalyse opgesteld aan de hand van een aantal besproken stellingen. De leden van het PMV willen de onderwerpen uit deze zogenaamde SWOT-analyse voorleggen aan de oudere senioren van Papendrecht tijdens een tweede themabijeenkomst. Met de hulp van verscheidene professionals ondersteunen leden van het PMV de senioren om te onderzoeken wat in de gemeente goed is geregeld en wat voor verbetering vatbaar is. Dat gebeurt met name op het gebied van woonzorgcentra, mantelzorg en dienstverlening. Aan het eind van de middagbijeenkomst hoopt het PMV een aantal conclusies te kunnen trekken over de genoemde onderdelen. Die conclusies worden in een samenvatting doorgespeeld naar het gemeentebestuur, met het verzoek de gegevens in ogenschouw te nemen bij het opstellen van beleid daaromtrent.

Het PMV hoopt dat vele Papendrechtse senioren gehoor geven aan de oproep op 21 januari a.s. deel te nemen aan de discussie over genoemde thema’s.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.