Boskalis trading update

15 mei 2009

PAPENDRECHT - De ontwikkelingen in 2009 bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zijn tot op heden conform verwachtingen verlopen. 
 

  • Omzetniveau vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar
  • Bezetting van de schepen licht onder het niveau van vorig jaar
  • Orderontvangst vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar
  • Orderportefeuille licht gedaald ten opzichte eind 2008
  • Naar verwachting zal het resultaat over 2009 lager zijn dan het recordniveau van 2008 

Gang van zaken
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.heeft tot op heden in 2009 een omzetniveau gerealiseerd dat vergelijkbaar is met dezelfde periode in 2008. De bezetting van de schepen lag licht onder het niveau van vorig jaar, vooral onder invloed van een aantal geplande grote reparaties.
 
Boskalis heeft de afgelopen maanden projecten aangenomen die breed zijn gespreid over de verschillende marktsegmenten en regio's. Begin dit jaar werden drie olie- en gas- gerelateerde contracten verworven voor projecten in Europa en het Midden-Oosten. Daarnaast verkreeg Boskalis contracten voor de uitbreiding van ondermeer de haven van Nassau (Bahama's) en Gijon (Spanje). Recent werd in de Verenigde Staten de opdracht verkregen voor een grootschalige sanering van de Fox River. De orderontvangst lag over de eerste maanden van 2009 op een vergelijkbaar niveau als 2008. Historisch ligt de orderontvangst in de eerste helft van het jaar op minder dan een derde van het jaartotaal. Per saldo daalde het niveau van de orderportefeuille licht ten opzichte van het niveau van eind 2008.
Eind 2008 is de orderportefeuille opgeschoond voor projecten waarvan de verwachting is dat deze niet of met een grote vertraging zullen worden uitgevoerd. Sindsdien is er geen aanleiding geweest tot verdere opschoning van de orderportefeuille.
 
De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming is netto schuldenvrij en beschikt over een stevige kaspositie.
 
Peter Berdowski, CEO:
"In de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij de vruchten geplukt van het selectieve aannemingsbeleid dat wij de afgelopen jaren hebben gevoerd. Dankzij dit beleid was de orderportefeuille goed en vooral ook breed gevuld bij aanvang van het jaar. Hierdoor bleven de omzet en de bezetting van de schepen op peil. De marges op de werken in uitvoering zijn gezond, al hebben we aanzienlijk minder krenten in de pap dan in de twee voorgaande jaren. De orderintake lag op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar in toenemende mate zien we klanten een meer afwachtende houding aannemen bij hun investeringsbeslissingen."
 
Smit Internationale N.V.
Op 29 januari heeft Boskalis kenbaar gemaakt dat het haar belang in Smit Internationale N.V. heeft uitgebreid tot 25,07%. De interesse van Boskalis in (delen van) Smit vloeit voort uit haar waardegedreven groeistrategie. De belangstelling van Boskalis gaat uit naar die activiteiten van Smit die passen binnen dit strategische kader. Zo kan Lamnalco met de Terminal activiteiten van Smit tot wereldmarktleider in terminaldiensten worden uitgebouwd. Daarnaast kan de snelgroeiende en goed renderende offshore business van Boskalis met Smit worden verbreed en versterkt.
 
Raad van Commissarissen
De heer R.M.F. van Loon heeft op 17 maart 2009 om gezondheidsredenen zijn functie als Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen neergelegd. De heer H. Heemskerk is de heer Van Loon opgevolgd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
  
Vooruitzichten
Boskalis heeft een goed en breed gevulde orderportefeuille en verwacht dat de schepen voor 2009 goed bezet zullen zijn. Voor geheel 2009 wordt een omzet verwacht die vergelijkbaar is met het niveau van 2008. Het resultaat over 2009 zal lager zijn dan het recordniveau van 2008.
 
Boskalis maakt op 20 augustus a.s. de halfjaarcijfers 2009 bekend. 
 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Boskalis levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst.
 
Voor meer informatie: www.boskalis.nl

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.