Hogere omzet voor Koninklijke Boskalis

08 mei 2013
Hogere omzet voor Koninklijke Boskalis

PAPENDRECHT - Boskalis heeft in het eerste kwartaal van 2013 een hogere omzet gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het marktbeeld is in het kwartaal niet wezenlijk gewijzigd, met aanhoudende druk op marges en uitdagende marktomstandigheden. Eind maart is de overname van Dockwise afgerond en vanaf het tweede kwartaal zullen de cijfers van Dockwise worden meegerekend.

De omvang van de orderportefeuille bedroeg eind maart EUR 4,1 miljard en was daarmee onveranderd ten opzichte van jaareinde 2012.

Dockwise
Op 13 maart 2013 liep de aanmeldingstermijn van het verplichte bod op alle uitstaande aandelen Dockwise af. Per die datum had 99,39% van het aandelenkapitaal zich aangemeld en met de formele afrekening van het bod op 20 maart 2013 heeft Boskalis de beslissende zeggenschap verkregen. Sindsdien heeft Boskalis alle resterende aandelen verkregen en is de beursnotering van Dockwise in respectievelijk Amsterdam en Oslo beëindigd.

Daarmee is de overname binnen 5 maanden volledig bewerkstelligd en staat de weg open naar een zorgvuldig integratietraject. Het integratieproces zal zich aanvankelijk richten op het in kaart brengen van de markten waarin Boskalis en Dockwise gezamenlijk opereren (Offshore- en Heavy Marine Transport-markten) en waar commerciële kansen liggen. Tegelijkertijd wordt de gecombineerde organisatie onder de loep genomen om spoedig te kunnen profiteren van de synergievoordelen die de samenwerking oplevert.

De operationele ontwikkelingen bij Dockwise over het eerste kwartaal waren volgens verwachting. De omzet van Dockwise is in het kwartaal toegenomen, met een licht hogere operationele marge. De vlootbezetting lag in lijn met die van begin 2012 en het orderboek is ten opzichte van eind 2012 licht afgenomen. Afgelopen februari is de Vanguard in de vaart genomen en zeer recent is het eerste project succesvol afgerond met de aflevering van Jack/St Malo, 's werelds grootste semisubmersible offshore platform.

De financiële positie van Boskalis is met de acquisitie van Dockwise ten opzicht van eind 2012 wel gewijzigd. De financiering van de overname is uitgevoerd met een combinatie van nieuw eigen vermogen (aandelenemissie van EUR 320 miljoen) en vreemd vermogen. Boskalis heeft daarmee ook na de overname nog altijd een sterke balans en voldoet thans ruimschoots aan de convenantafspraken die zij met kredietverschaffers heeft.

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is, worden voor de lange termijn gedreven door groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering.

De middellange termijn laat een gemengd beeld zien in de markten waarop wij actief zijn. Enerzijds zien we, met name in Europa, voortdurende terughoudendheid bij overheden om te investeren. Anderzijds zien wij in meerdere regio's in de wereld en in verschillende marktsegmenten private initiatieven voor infrastructuurprojecten. Dit geldt in het bijzonder voor energie- en grondstoffengerelateerde projecten in Zuid-Amerika, Afrika en Australazië evenals havenontwikkelingen buiten Europa.

De marktontwikkelingen in de offshore energiemarkt zijn van belang voor een substantieel deel van onze business. In het verlengde van de vraag naar en de aanleg van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals (Dredging en Dockwise), wordt een groei van de terminaldiensten (Smit Lamnalco) voorzien.

Verder zijn de ontwikkelingen bij Offshore Energy sterk afhankelijk van het aantrekken van de vraag vanuit de energiemarkten, in het bijzonder die in Noordwest-Europa, Brazilië en Zuidoost-Azië.

Vooruitzichten
In het licht van de huidige marktomstandigheden, en zoals reeds eerder aangegeven, voorzien we ook voor 2013 een dempend effect op de structureel positieve trends die ten grondslag liggen aan onze strategie. Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld voor het resterende deel van 2013 niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2012. Bij Dredging verwachten we een gezonde vlootbezetting en een stabiele operationele marge. Dezelfde verwachting geldt voor de overige activiteiten Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage.

Voor 2013 wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van circa EUR 400 miljoen inclusief Dockwise. Deze investeringen kunnen uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. In 2013 zal het resultaat daarenboven sterk worden beïnvloed door de consolidatie van Dockwise (vanaf begin tweede kwartaal 2013), de gebruikelijke bijzondere (eenmalige) effecten die met een acquisitie gepaard gaan en de mogelijke verkoop van ons 40%-belang in Archirodon. Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting van het jaarresultaat 2013 af te geven.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.