D66 stelt vragen over ROM-D

26 januari 2011

PAPENDRECHT - De ROM-D heeft geldzorgen en verkeert door diverse oorzaken in liquiditeitsproblemen. Het gaat om de aanzienlijke tekorten op het project Noordoevers en de kredietfaciliteit bij de BNG. De ROM-D heeft een klemmend beroep gedaan op de Drechtsteden om voor € 8.500.000 -, een garantstelling af te geven. Vanuit de Provincie is aangedrongen op spoedige besluitvorming, omdat de Provincie de toegezegde kapitaalinjectie van € 10.000.000 -, in het kader van Manden Maken nog in deze collegeperiode van de PS wil nemen.

Op 7 december is hierover in DSB-verband gesproken en met de brief aan GS van 23 december 2010 heeft het Drechtstedenbestuur een drietal maatregelen voorgesteld.

1. Dordrecht verstrekt een garantstelling van € 8.500.000 -,
2. Hendrik-Ido-Ambacht doet voor € 5.000.000 -, strategische aankopen in Noordoevers
3. Zwijndrecht ziet af van winstaandeel Noordoevers van € 5.000.000 -,

In de huidige situatie zal de gemeente Dordrecht (indien goedgekeurd door de gemeenteraad van Dordrecht) in elk geval tijdelijk 100% van de garantstelling op zich nemen, omdat de GR Drechtsteden dit juridisch niet kan en de onderlinge gemeenten op korte termijn geen overeenstemming hebben bereikt of kunnen bereiken over een verdeling.

Bovenstaande baart de fractie van D66 zorgen. Om die reden stellen wij een aantal vragen aan uw Drechtstedenbestuur.

1. Sinds wanneer is de omvang van het tekort Noordoevers bekend? Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de problematiek, tot in hoeverre waren deze oorzaken voorheen voorzien, en op welke termijn waren zij voorzien?

2. Op basis van welk mandaat heeft het DSB deze toezeggingen aan GS gedaan?

3. Waarom heeft het DSB op de Drechtstedendinsdag van 7 december, in het kader van actieve informatie, geen mededeling gedaan in de Drechtraad over deze problematiek en aankomende voorstellen, terwijl daar in DSB-verband wel over gesproken is?

4. Waarom is er in december 2010 niet direct duidelijk, inhoudelijk en ordentelijk naar de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten in het bijzonder en de Drechtstedengemeenten in het algemeen (c.q. de Drechtraad) gecommuniceerd wat betreft deze ingrijpende problematiek?

5. Op welke manier wil het DSB de voorgestelde garantstelling van € 8.500.000 -, pro rato verdelen over de zes Drechtstedengemeenten en op welke termijn kan hier een voorstel over tegemoet gezien worden?

6. Acht het DSB het wenselijk dat het treasury-statuut aangepast wordt om het in de toekomst mogelijk te maken via de GR Drechtsteden garant te staan?

7. Zal het DSB de besluiten van de gemeenteraad Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zodra deze bekend zijn helder en concreet naar de Drechtraad communiceren?

8. Het plan Noordoevers zal bijgesteld worden. Op welke termijn verwacht het DSB de aangepaste besluitvorming voor te kunnen leggen?

In het AD van 17 januari 2011 staat een artikel over de ROM-D. Daar wordt zelfs gesproken van het failliet gaan van ROM-D. Verder wordt gesteld dat ROM-D met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Dordtse Kil 3 genoeg geld verdient om de tekorten van de Noordoever te dekken.

9. Is de winstverwachting voor de Dordtse Kil 3 niet te optimistisch gezien de huidige crisis?

10. Kan het DSB aangeven waarom de in november 2009 door de Raad van Commissarissen besproken juridische en financiële herstructurering hun vruchten niet hebben afgeworpen?

11. Kan het DSB aangeven of vernieuwing van de bedrijfseconomische structuur, waarbij Drechtstedenbestuurders niet meer zelf in de bestuursorganen van ROM-D zitting hebben, overwogen wordt?

In afwachting van uw antwoord dat wij graag vernemen in de Drechtraad van 1 februari as. ,

Namens de fractie van D66

Dordrecht
N. de Smoker- van Andel

Papendrecht
R. Lammers

Alblasserdam
M. van der Plaat

Zwijndrecht
M. Pater

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.