Drechtsteden maken prestatieafspraken woningmarkt

15 december 2010
Drechtsteden maken prestatieafspraken woningmarkt

PAPENDRECHT - hebben woningbouwcorporaties en gemeenten in de Drechtsteden hun handtekening gezet onder de nieuwe regionale Prestatieafspraken Lange Termijn, beter bekend onder de naam “PALT”. PALT regelt de samenwerking tussen gemeenten en corporaties.
In de Drechtsteden worden deze prestatieafspraken al sinds 2003 regionaal gemaakt, wat in Nederland vrij uniek is. Corporaties en gemeenten van de Drechtsteden zijn trots op deze goede samenwerking en het vermogen om in goed overleg tot oplossingen te komen voor de regionale vraagstukken. Met de nieuwe prestatieafspraken zetten corporaties en gemeenten de samenwerking voort en zetten zij zich samen in voor verdere kwaliteitsverbetering van de regionale woningmarkt.

Spetterend wonen
Aan de basis van de prestatieafspraken staat de regionale woonvisie “Spetterend Wonen 2”. Daarin zijn de ambities van de regio voor de komende jaren vastgelegd. Belangrijk is met name dat de regio Drechtsteden meer kwaliteit in de woning en de woonomgeving nodig heeft.

Meer keuze voor iedereen
Op dit moment is de keuze voor een deel van de woningzoekenden te beperkt. De gevolgen daarvan zijn terug te vinden in de verhuiscijfers: mensen met een hoger inkomen trekken uit de Drechtsteden weg. Aan de andere kant blijkt dat het aantal sociale woningen in de Drechtsteden hoog is in verhouding tot het aantal huishoudens met een laag inkomen. De komende jaren zal een deel van de sociale woningen daarom vervangen worden door (middel)dure woningen in segmenten waar nog een tekort aan is. Gemeenten en corporaties zien er daarbij samen op toe dat er voldoende sociale woningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden met een kleine beurs. Ook worden er afspraken gemaakt over collectief particulier opdrachtgeverschap. Toekomstige bewoners bepalen dan zelf het ontwerp van hun woning.

Duurzame toekomst
Corporaties en gemeenten hebben hoge ambities op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Zo wordt er in de prestatieafspraken bijvoorbeeld vastgelegd dat alle nieuwbouwwoningen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. De corporaties zorgen er bovendien voor, dat hun nieuwbouwwoningen extra goed geïsoleerd zijn. Dat levert de bewoners uiteindelijk lagere energielasten en een ruimer aanbod van toegankelijke woningen op.

Ruimere keuze
Door in te zetten op een hogere kwaliteit van nieuwbouw en op projecten met (collectief) particulier opdrachtgeverschap krijgen inwoners nieuwe keuzemogelijkheden. Tegelijkertijd maakt het ook verbeteren van bestaande wijken en de woningvoorraad de Drechtsteden tot een aantrekkelijker woongebied.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.