Provincie zorgt voor minder lasten voor burgers en bedrijven

11 juni 2010

ZUID-HOLLAND - De provincie Zuid-Holland slaagt er goed in om zich te focussen op haar kerntaken en andere taken af te bouwen. Dit concluderen GS in de voortgangsrapportage Provincie Nieuwe Stijl. Tegelijkertijd neemt hiermee ook de provinciale regelgeving af. Burgers en bedrijven hebben minder informatie-verplichtingen naar de provincie en daardoor zijn de administratieve lasten met € 6,7 miljoen gedaald.

Overheden werken vaak goed samen, maar kunnen ook in elkaars vaarwater zitten. Dit leidt tot bestuurlijke drukte en stroperigheid en tot terechte kritiek op het functioneren van de overheid. Met succes voert Zuid-Holland sinds 2008 beleid om haar kerntaken scherp te krijgen. Onder de noemer Provincie Nieuwe Stijl (PNS) concentreert de provincie zich op haar ruimtelijke omgevingstaken, inclusief de bijbehorende cultuurtaken en de wettelijke taken op het gebied van jeugdzorg en ondersteuning van gemeenten. Andere taken worden afgebouwd of overgedragen. GS rapporteren dat sinds 2008 al 70% van de PNS besluiten is uitgevoerd. Begin 2010 stak een commissie onder leiding van Loek Hermans de loftrompet over PNS, omdat de provincie hiermee haar kerntaken heeft aangescherpt waardoor de bestuurskracht verder is toegenomen.

In haar nieuwe voortgangsrapportage constateren GS dat de extra investeringen in de kerntaken van de provincie vruchten afwerpen. Zo is er 650 hectare aan nieuwe natuurgebieden bij gekomen, terwijl oor-spronkelijk 350 hectare was gepland. Ook in de herstructurering van bedrijventerreinen zijn goede resultaten geboekt. Zo is hiermee een ruimtewinst van 17% geboekt. Extra investeringen in de jeugdzorg leidden tot het bijna geheel wegwerken van de wachtlijsten.

Naast investeringen in kerntaken heeft de provincie andere taken afgebouwd of overgedragen. Zo is de subsidieregeling voor innovatieve waterprojecten afgebouwd, gaat de muskusrattenbestrijding op 1 januari 2011 over naar de waterschappen, wordt er geen visserijbeleid meer gemaakt en zijn eerstelijnsactiviteiten op sociaal en cultureel terrein beëindigd. Bij afbouw of overdracht van taken gaat het er overigens niet om of deze zaken maatschappelijk belangrijk zijn, maar of de provincie verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Op basis van deze afweging worden taken afgebouwd of overgedragen aan gemeenten, waterschappen of ondernemers en Kamers van Koophandel.

De focus op kerntaken brengt met zich mee dat de provinciale regelgeving eenvoudiger wordt. Kortom minder bureaucratie. Sinds 2005 is de bureaucratie van de provincie met 19% afgenomen. Partijen die met de provincie te maken hebben zoals bedrijven, gemeenten en maatschappelijke instellingen profiteren van de afname of vereenvoudiging van regelgeving, omdat ze minder informatie-verplichtingen hebben naar de provincie. Omgerekend betekent dit dat deze partijen een daling in administratieve lasten hebben van € 6,7 miljoen. De provincie gaat verder met deregulering: van de 66 verordeningen zijn/worden er 19 ingetrokken, 10 worden samengevoegd, 1 vereenvoudigd en 36 verordeningen voortgezet. Doel is dat de bureaucratie volgend jaar in vergelijking met 2005 met 25% is gedaald.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.