Boskalis en Smit op korte termijn samen: 95% accepteert bod

01 april 2010
Boskalis en Smit op korte termijn samen: 95% accepteert bod

PAPENDRECHT - Peter Berdowski, CEO:  "Het is uitermate positief dat meer dan 95% van de Smit aandelen binnen zo'n kort tijdsbestek is aangemeld. Dit opent de weg voor het samengaan van Smit en Boskalis, waarmee we nu ook duidelijkheid kunnen scheppen voor het personeel en alle stakeholders van de beide bedrijven. We kunnen nu voortvarend aan de slag gaan om de integratie tussen de twee bedrijven uit te werken, de markt- en kostensynergieën te realiseren en het fundament te creëren voor de leidende maritieme speler die wij in gezamenlijkheid kunnen vormen".

Aanvaardingen
Gedurende de eerste paar dagen van de na-aanmeldingstermijn die is begonnen om 9.00 uur, Amsterdamse tijd, op 30 maart 2010 en zal eindigen om 18.00 uur, Amsterdamse tijd, op 13 april 2010 (de Na-aanmeldingstermijn), zijn 134.211 aandelen aangemeld voor aanvaarding. Dit betekent dat op dit moment in totaal 11.621.306 Aandelen zijn aangemeld voor aanvaarding onder het Bod, welke Aandelen, samen met de Aandelen die reeds worden gehouden door Boskalis, een totaal van 17.449.369 aan Aandelen bedragen, vertegenwoordigend 95,01% van de Aandelen.

Aandeelhouders die hun Aandelen nog niet hebben aangemeld onder het Bod hebben nog steeds de mogelijkheid om hun Aandelen aan te melden gedurende de Na-aanmeldingstermijn. Beëindiging van de notering van de Aandelen, Uitkoopprocedure en overige gevolgen van het Bod. Als gevolg van de verkrijging van meer dan 95% van de Aandelen door Boskalis, zullen Boskalis en Smit een verzoek tot beëindiging van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam N.V. indienen. Informatie over het verzoek en de verwachte laatste dag waarop de Aandelen kunnen worden verhandeld volgt spoedig.

De Bieder, die meer dan 95% van de Aandelen houdt, is tevens voornemens een uitkoopprocedure te starten overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:359c van het Burgerlijk Wetboek, teneinde alle Aandelen te verwerven die niet zijn aangemeld en die niet gehouden worden door de Bieder. Nadere informatie zal volgen indien omstandigheden dit vereisen.

De resterende Aandeelhouders die hun Aandelen niet wensen aan te melden in de na-aanmeldingstermijn wordt geadviseerd Hoofdstuk 6.12 van het Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen. Hierin staan de risico's beschreven die verbonden zijn aan het continueren van het aandeelhouderschap in Smit, inclusief, onder andere, een uitkoopprocedure indien meer dan 95% van de Aandelen zal zijn verkregen door de Bieder, verlies aan liquiditeit, verhoging van de schuldpositie, beperking van de aandeelhoudersrechten, fiscale afwikkeling van uitkeringen en wijziging van Smit's dividendbeleid. Deze risico's zijn in aanvulling op de risico's die in het algemeen zijn verbonden aan het houden van zekerheden uitgegeven door Smit, zoals de blootstelling aan risico's die gerelateerd zijn aan de onderneming van Smit en haar dochtermaatschappijen, de markten waarin Smit werkzaam is, alsmede de economische ontwikkelingen die in het algemeen van invloed zijn op dergelijke markten vanwege het feit dat zulke ondernemingen, markten of ontwikkelingen van tijd tot tijd kunnen veranderen.

Nieuw lid Raad van Commissaris en lid Raad van Bestuur
De heer drs H.J. Hazewinkel (60) is met het gestand doen van het bod op Smit voor een periode van vier jaar toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Boskalis. De heer Hazewinkel is thans nog voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van Smit maar zal als gevolg van zijn benoeming bij Boskalis aftreden bij Smit. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van TKH Groep N.V., North Sea Petroleum Holding B.V. en Reggefiber B.V. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Zeeman Groep B.V., Reggeborgh Groep en Schiphol Group N.V., alsmede lid van het bestuur van de Stichting ING Aandelen.

De heer B. Vree (56) is per heden voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Boskalis. Sinds 2002 is de heer Vree voorzitter van de Raad van Bestuur van Smit. Hij is tevens honorair consul-generaal van Zweden, lid van de Raad van Commissarissen van Caldic Chemie B.V., lid van de Raad van Advies Seafox Group, lid van de Raad van Bestuur van Kunsthal Rotterdam en voorzitter van de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis.

De heren Hazewinkel en Vree zijn benoemd op grond van hun specifieke kennis en ervaring. Hun kennis van Smit zal bovendien bij de fusie tussen Boskalis en Smit van grote waarde zijn.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.