Korps Zuid-Holland-Zuid onder financieel toezicht

26 maart 2010

REGIO - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het korps Zuid-Holland-Zuid en nog 12 regionale politiekorpsen onder financieel toezicht gesteld. Het financieel toezicht voor Zuid-Holland-Zuid komt door het tekort op de meerjarenbegroting van 10 miljoen. Het Regionaal College heeft vandaag 24 maart, met verontwaardiging gereageerd op dit besluit. Het College vindt de onder financieel toezichtstelling een overhaaste beslissing waarmee voorbij is gegaan de begrotingswijziging die is toegezegd voor 1 april 2010. Om die reden heeft het Regionaal College besloten om bezwaar aan te tekenen tegen de onder toezichtstelling.
 
De maatregel betekent dat het korps vanaf heden te maken heeft met beperkingen in de mogelijkheden om investeringen aan te gaan en daarvoor eerst toestemming nodig heeft van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Door bezuinigingen bij de rijksoverheid moeten alle politiekorpsen geld inleveren. Daar komt bij dat de politie Zuid-Holland-Zuid een zogenaamd krimpkorps is waardoor de rijksbijdragen nog sterker dalen dan bij andere korpsen. BZK bepaalt de financiën voor ieder korps aan de hand van het budget verdeelsysteem (BVS).

Het Regionale College heeft tevens vandaag de jaarrekening 2009 en de gewijzigde meerjarenbegroting 2010 – 2013 vastgesteld. Het jaar 2009 werd afgesloten met een negatief financieel resultaat. Daarnaast is de meerjarenbegroting 2010 – 2013 niet sluitend.

Consequenties
Dit betekent dat het korps Zuid-Holland-Zuid fors moet bezuinigen op zowel personele als materiële kosten. Concreet houdt dit in dat het korps Zuid-Holland-Zuid in de toekomst het werk met zeker 10% mensen minder moet doen. Hoewel het uitgangspunt is om dit niet ten koste te laten gaan van blauw op straat voorziet de Korpsleiding dat dit toch gebeurt door de toekomstige financiële situatie.

Op dit moment is het korps bezig een efficiëntere organisatie op te bouwen om kwaliteit en capaciteit meer in balans te krijgen. Dit wil het korps bereiken door het korps anders in te richten. 

Ondanks de teruggang in personeel is wel een bewuste keuze gemaakt door het Regionaal College om de bezetting binnen het korps niet te abrupt te laten dalen. Zo worden dit jaar nog 36 aspiranten aangenomen. Dat past in de ontwikkeling van een evenwichtige opbouw van de personeelsbezetting binnen de politie Zuid-Holland-Zuid. Als er geen aspiranten meer zouden worden aangenomen zou er na 2013 door de vergrijzing een scheve verhouding ontstaan tussen ervaren en onervaren politiepersoneel.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.