Goed resultaat Boskalis onder moeilijke marktomstandigheden

18 maart 2010
Goed resultaat Boskalis onder moeilijke marktomstandigheden

PAPENDRECHT - Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2009 de nettowinst zien afnemen tot € 227,9 miljoen (2008: € 249,1 miljoen). De omzet van € 2,2 miljard was van een recordhoogte (€ 2008: 2,1 miljard) en was breed gespreid, zowel geografisch als over alle marktsegmenten.

 
In de nettowinst van € 227,9 miljoen is onder meer opgenomen:

  •  een bijzondere bate van € 35,3 miljoen op het aandelenbelang in Smit Internationale N.V. (Smit)
  •  een bijzondere waardevermindering van € 39,7 miljoen (na belasting) op het verouderde deel van de vloot.

Boskalis verwierf in 2009 voor € 1,8 miljard aan nieuwe opdrachten. Daarmee slaagde Boskalis erin zelfs met een recordomzet en onder moeilijke marktomstandigheden het jaar af te sluiten met een sterke orderportefeuille van € 2,9 miljard.

Peter Berdowski, CEO:
"2009 was voor Boskalis een uitstekend jaar ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Daarbij hebben wij baat gehad bij ons goed en breed gevulde orderboek, de adequate uitvoering van de projecten en de scherpe discipline in ons aannemingsbeleid. Bovendien zijn we het afgelopen jaar succesvol geweest in het binnenhalen van projecten in het topsegment van de markt in ondermeer Australië en Zuid-Amerika.

De wereldwijde recessie heeft ook onze industrie dit jaar geraakt. En al zijn de gevolgen daarvan bij Boskalis tot op heden nog maar beperkt zichtbaar, we bereiden ons voor op lagere werkvolumes en lagere marges. Met de implementatie van ons vlootrationalisatie-programma verbeteren wij onze kostenstructuur en versterken we daarmee onze positie in de markt.

Ondanks de huidige marktomstandigheden, zien wij 2010 met vertrouwen tegemoet in het licht van het goed gevulde orderboek en de ingezette vlootrationalisatie."

Marktontwikkelingen
De mondiale markt voor baggeren en maritieme infrastructuur wordt gedreven door factoren als groei van de wereldhandel, wereldbevolking, energieconsumptie en de gevolgen van klimaatveranderingen. Na een periode van onstuimige groei werd deze groeitrend eind 2008 onderbroken.

Hoewel de structurele groeifactoren voor de lange termijn onverminderd positief zijn voor baggeren en maritieme infrastructuur, zijn de korte termijn vooruitzichten sinds begin 2009 aanzienlijk minder zeker door een gedaalde olieprijs, lagere vraag naar grondstoffen en stagnerende wereldhandel.

Het effect van deze verslechterde marktomstandigheden op de vraag naar onze producten en diensten is duidelijk zichtbaar. Klanten evalueren hun plannen kritisch, het gunnen van projecten duurt langer en de marges staan in delen van de markt onder druk. Maar er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de positie van onze klanten, zowel vanuit geografisch perspectief alsook per marktsegment, Olie & Gas, Havens en Kustverdediging/ Landaanwinning.  

Vooruitzichten
Na jaren van uitbundige groei zijn de vooruitzichten voor de baggerindustrie aanmerkelijk verslechterd. Boskalis heeft echter een goed en breed gevulde orderportefeuille waarmee de schepen voor 2010 goed zijn bezet. Met het vlootrationalisatieprogramma neemt Boskalis afscheid van de verouderde schepen in haar vloot.

Boskalis hecht veel belang aan haar solide financiële positie en deze zal ook na de voorgenomen fusie met Smit, mede als gevolg van een succesvolle aandelenemissie afgelopen december, sterk blijven. Boskalis bevindt zich in de afrondende fase van haar meerjarig investeringsprogramma en het investeringsniveau zal daardoor de komende paar jaar afnemen. Voor de komende twee jaar wordt rekeninggehouden met circa € 150-200 miljoen investeringen per jaar (exclusief Smit).

Vanwege het projectmatige karakter van ons werk en de onzekere marktomstandigheden wordt voor 2010 nu nog geen kwantitatieve prognose afgegeven. Wel wordt er vanuit gegaan dat het resultaat over 2010 naar verwachting lager zal zijn dan het 2009 resultaat, de effecten van een eventueel samengaan met Smit buiten beschouwing gelaten.

Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Binnen dit uitgangspunt streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekeninggehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen van de aandeelhouders.

In dat kader zal aan de op 12 mei 2010 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om een dividend uit te keren van € [1,19] per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend zal vanaf 9 juni 2010 betaalbaar zijn.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.