College presenteert eerste participatiemonitor

24 februari 2010

REGIO - De algemene conclusie uit de cijfers van de monitor is dat nagenoeg alle burgers meedoen aan de samenleving en het overgrote deel van de bevolking van de eigen omgeving een vorm van steun krijgt. De actieve bijdrage aan de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg, of inzet voor de buurt, blijft in vergelijking daarmee enigszins achter. Ook mensen die onvoldoende steun uit hun eigen netwerk ondervinden, maken niet minder gebruik van voorzieningen. Deelname aan de samenleving, de bekendheid en het gebruik van de voorzieningen, scoren in ruime mate positief. Op dit vlak zijn er geen grote knelpunten. Drechtstedelingen en Dordtenaren participeren volop en op vele manieren.

In het onderzoek wordt participatie in de samenleving verdeeld in drie trappen:

  • mensen die steun bieden
  • mensen die als gebruiker deelnemen aan de samenleving,
  • mensen die steun krijgen.

Van de mensen die steun bieden geeft 20% mantelzorg, een derde doet vrijwilligerswerk.
Van de gebruikers neemt 80% deel door lidmaatschappen, 80% heeft voldoende sociale contacten en 97% bezoekt culturele of vrijetijdsvoorzieningen.
Van de mensen die steun krijgen, ontvangt de overgrote meerderheid steun uit de eigen omgeving. 7% van de inwoners met een beperking krijgt geen steun en mist dat.

Vijf thema's
Op grond van de participatiemonitor zijn vijf thema's benoemd die belangrijk zijn voor de sociale veerkracht van de samenleving en de weerbaarheid van groepen en individuen:

Discriminatie:
ruim 9% van de inwoners van de Drechtsteden zegt last te hebben van gevoelens van discriminatie. Leeftijd is de belangrijkste reden, daarna etnische afkomt en ook lage sociale status.


Sociaal isolement:
4% is sociaal geïsoleerd; 8% enigszins geïsoleerd. 4% van de inwoners van Dordrecht betekent dat 4.000 mensen boven de 18 sociaal geïsoleerd is.


Wachtlijsten:
voor de kinderopvang 51%, peuterspeelzaal 37%, buitenschoolse opvang 31%, opvoedingsondersteuning 37%, schoolmaatschappelijk werk 17%.


Actieve bijdrage aan de samenleving:
een derde van de inwoners kent de mogelijkheid om een burgerinitiatief in te dienen. 53% biedt geen steun; een kwart wil meer actief zijn.

Participatie van mensen met een kwetsbare achtergrond:

Inwoners met een laag inkomen hebben geen geld voor recreatie of participatie.


Voortzetten beleid
Voor het gemeentelijk beleid leiden de cijfers van de participatiemonitor tot de conclusie dat het voortzetten van het huidige beleid het beste antwoord is om de participatie op niveau te houden. Een vraagstuk is de verdeling van de verantwoordelijkheid over de gemeentelijke overheid, organisaties en initiatieven van inwoners zelf. Het gaat daarbij om de veerkracht van de civil society.

De opdracht aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden om een participatiemonitor te ontwikkelen komt voort uit de behoefte aan kengetallen op het gebied van sociaal beleid bij het opstellen van het meerjarenprogramma voor de bestuursperiode van 2006 tot 2010.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.