Wachtlijst jeugdzorg bijna weg

28 januari 2010

PAPENDRECHT - De wachtlijst in de Zuid-Hollandse jeugdzorg is bijna helemaal weg. Op 1 januari waren er slechts 18 kinderen die langer dan 9 weken op zorg moesten wachten, omdat die zorg niet direct voorhanden was. Ook zijn de jeugdzorginstellingen er vorig jaar in geslaagd om met extra geld van het rijk en van de provincie meer zorg te leveren. Ze hebben zelfs boven verwachting gepresteerd door meer gebruikers te helpen dan was afgesproken.

Gedeputeerde Tonny van de Vondervoort is tevreden met de resultaten: "We zijn er met de jeugdzorginstellingen goed in geslaagd om meer kinderen te helpen. En ook om de zorg sneller te bieden. Op 1 januari 2008 wachtten er 584 kinderen langer dan 9 weken op zorg. Op 1 januari 2009 waren dat er 333. En nu nog 18." Naast de 18 kinderen die langer dan 9 weken wachtten op zorg, waren er op 1 januari nog 48 kinderen bij wie de zorg niet binnen 9 weken was gestart. De oorzaak daarvan was echter niet dat de zorg niet voorhanden was, maar dat kinderen en gezinnen ervoor kozen om nog even te wachten met de start van de zorg. Uit de kwalitatieve analyse van Bureau Jeugdzorg blijkt bijvoorbeeld dat mensen er bewust voor kozen om de zorg te laten beginnen in het nieuwe jaar. Ook kwam het voor dat de beoogde pleegouders en het kind niet goed matchten en er moest worden gezocht naar een goede match.

Van de Vondervoort is ook blij dat in 2009 de afspraken met minister Rouvoet zijn gehaald. "Met meer geld hebben we inderdaad fors meer jeugdzorggebruikers kunnen helpen. Zelfs nog meer dan afgesproken." In de afspraken tussen rijk en provincie was berekend dat in 2009 met zorglevering aan 8.237 gebruikers de wachtlijst aan het eind jaar weg moest zijn. In werkelijkheid zijn er ruim 8.600 gebruikers geholpen, maar resteert er toch een kleine wachtlijst. De verklaring hiervoor is dat de behoefte aan jeugdzorg nog sterker groeide dan het aanbod. De provincie wil deze groeiende vraag indammen en zorgt er daarom samen met de gemeenten voor dat problemen in gezinnen snel en afdoende worden aangepakt. "De provincie geeft extra geld aan gemeenten zodat ze kinderen en gezinnen kunnen helpen met opvoedondersteuning, lichte hulp of nazorgbegeleiding", licht Van de Vondervoort toe."Door deze hulp snel in te zetten kun je voorkomen dat problemen verergeren en kinderen in de gespecialiseerde jeugdzorg belanden. Als het lukt de vraag naar jeugdzorg af te remmen kunnen we dit jaar onze ambitie halen om de wachttijd verder terug te brengen naar 7 weken."
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.